Архив за 2013г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Докумен- тация
Подмяна на дограма на военно формирование 34410-3 гр.Варна обществена поръчка чл.14 ал. 4 т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 10.12.2013 г. 9023232 Велико Трифонов 052/552-467 изтегли
Кабели и свързани с тях продукти Обществена поръчка по чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400 – Варна 16.00 ч. на 03.12.2013г.  

подп. Любомир Арнаудов 052/552 472

изтегли

Ушиване и доставка на покривки и пердета Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП   в.ф. 34400-Варна -16.00 на 29.11.2013 г.  

Димитър Иванов 052/552-464

изтегли

Изграждане на система за видеонаблюдение във в.ф. 54830–Варна Обществена поръчка по чл.14 ал.5т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400 – Варна 12.00 ч. на 28.11.2013г.  

подп. Любомир Арнаудов 052/552 472

изтегли

Осветителни уреди и електрически лампи, части и аксесоари за тях Обществена поръчка по чл.14 ал.5т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400 – Варна 12.00 ч. на 28.11.2013г.  

Атанаска Павлова 052/552 494

изтегли

Закупуване на строителни материали обществена поръчка чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 02.12.2013 г. 9022690

Велико Илиев Трифонов 052/552-467

изтегли

Подмяна на дограма за военни формирования от Военноморските сили обществена поръчка чл.14 ал. 4 т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 15.00 часа на 29.11.2013 г. 9022688

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли

Авариен ремонт на полоса за излитане и кацане на вeртолети във в.ф. 36940-Варна Обществена поръчка по чл.14 ал.5 т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400 – Варна 16.00 ч. на 27.11.2013г.  

подп. Любомир Арнаудов 052/552 472

изтегли

Инструменти Обществена поръчка по Чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400 Варна 12.00 часа на 27.11.2013 г.  

Николай Иванов 052/552 458

изтегли

Ръчни електромеханични инструменти Обществена поръчка по Чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400 Варна 12.00 часа на 26.11.2013 г.  

Николай Иванов 052/552 458

изтегли

„Електрическа фурна с две секции”, „Електрическа печка с 6 (шест) нагревателни плочи”, „Електрическа печка с 4 (четири) нагревателни плочи” Обществена поръчка по Чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-гр.Варна 16.00 часа на 27.11.2013 г.  

ц..сл. Лиляна Лечева-Шопова 052/552 471

изтегли

Доставка на железария Обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 27.11.2013 г. 9022396

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли

Доставка на морско оборудване Обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 26.11.2013 г.  

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли

Доставка на уреди и материали за водопровод и баня Обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 27.11.2013 г.  

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли

Уточнения в Прил.1 и Прил.4

Доставка на бои, лакове, разредители, покрития и др. сходни Обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 27.11.2013 г.  

Велико Илиев Трифонов 052/552-467

изтегли
Доставка на кабелотърсач на подземни комуникации и маркери”. Обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал.6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 26.11.2013 г.  

Велико Илиев Трифонов 052/552-467

изтегли
„Ремонт и почистване на вентилационна система (аспирация в топла кухня) в стола за хранене на военнослужещи и цивилни служители при военно формирование 34400- Варна” Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП   В.ф. 34400-Варна 16.00 ч. на 22 .11.2013 г.  

Лиляна Лечева 052/552-471

изтегли
„Доставка на 4 бр. светодиодни осветители с кръгова диаграма” обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 22.11.2013 г.

9022299

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли
Доставка на телевизионни приемници – 8 бр. обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал.6 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 19.11.2013 г.

 

Велико Илиев Трифонов 052/552-467

изтегли
„Доставка на резервни части за система за видеонаблюдение” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП  

Военно формирование 34400 гр.Варна 16.00 ч. на 20.11.2013 г.

 

подп. Любомир Арнаудов 052/552 472

изтегли
Разходи за осигуряване на безопасни условия на труд на военнослужещи и цивилни служители по служебни и трудови правоотношения Обществена поръчка по Чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП  

Военно формирование 34400-гр.Варна 16.00 часа на 19.11.2013 г.

 

ц.сл. Лиляна Лечева-Шопова 052/552 471

изтегли
„Възстановяване на площадка за въртолетообслужваща техника във в.ф. 36940-Варна” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП  

Военно формирование 34400 гр.Варна 16.00 ч. на 18.11.2013г.

 

подп. Любомир Арнаудов 052/552 472

изтегли
„Изграждане на система за видеонаблюдение във в.ф. 54830–Варна” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП  

Военно формирование 34400 гр. Варна 16.00 ч. на 18.11.2013г.

 

подп. Любомир Арнаудов 052/552 472

изтегли
„Ремонт на хранилища №2 и №13 във в.ф. 44320-Сенокос” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.1 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 15.11.2013 г.

 

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли
Ремонт на санитарни възли във в.ф. 34400 обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.1 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 13.11.2013 г.

 

Велико Илиев Трифонов 052/552-467

изтегли
„Ремонт на сграда за техническо обслужване във военно формирование 34410-12-гр. Варна” Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.1 на ЗОП  

в.ф. 34400-Варна – 16.00 часа на 08.11.2013 г.

 

  Лиляна Лечева 052/552-471 изтегли
„Изграждане на система за пожароизвестяване във в.ф. 44320-Сенокос” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.1 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 07.11.2013 г.

  Енчо Илиев Илиев 052/552-479 изтегли
„Ремонт на кухненски блок и санитарни възли във в.ф. 36940-Варна” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.1 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 07.11.2013 г.

  Енчо Илиев Илиев 052/552-479 изтегли
„Доставка на водолазно оборудване” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 08.11.2013 г.

  Енчо Илиев Илиев 052/552-479 изтегли
“Токозахранващи устройствa” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 11.11.2013г.

  подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 изтегли
„Ремонт на помещения КИЛ във в.ф. 54840 – Варна” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП  

Военно формирование 34400 Варна 16.00 ч. на 07.11.2013г.

  подп. Любомир Арнаудов
052/552 472
изтегли
„Ремонт на жирокомпас Гюйс” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП  

в. ф. 34400 – гр. Варна 16.00 ч. на 12.11.2013г.

  подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 изтегли
Доставка на “Буферно захранване за радиолокационна станция „SELUX Т-250”” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП  

в.ф. 34400 – гр. Варна 16.00 ч. на 11.11.2013г.

  подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 изтегли
„Ремонт на гаражна клетка във военно формирование 26800-Д” Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.1 на ЗОП  

в.ф. 34400 -Варна 16.00 часа на 06 .11.2013 г.

  Лиляна Лечева 052/552-471 изтегли
„Ремонт на кухненски блок във в.ф. 34400-Варна” Обществена поръчка по чл.14. ал 54 т.1 на ЗОП  

В.ф. 34400-Варна 16.00 часа на 06 .11.2013 г.

  Лиляна Лечева 052/552-471 изтегли
„Полагане на захранващ кабел на ГСМ в района на военно формирование 36940” Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.1 на ЗОП  

В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 13.11.2013 г.

  Капитан Цветомир Христов . 052/552-422 GSM 0885/011530 изтегли
„Ремонт на корпусно-механичен цех на в.ф. 54840 – Варна” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 08.11.2013г.

  Велико Илиев Трифонов 052/552-467 изтегли
„Ремонт на покрив на склад №13 във в.ф. 34960 – Варна” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 07.11.2013 г.

  Велико Илиев Трифонов 052/552-467 изтегли
„Ремонт на спортен комплекс на в.ф. 32890” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 07.11.2013г.

 

  Велико Илиев Трифонов 052/552-467 изтегли
„Хладилен шкаф средно температурен вертикален с една врата”, „Хладилен шкаф средно температурен вертикален с две врати” и „Хладилен фризер тип ракла” Обществена поръчка по Чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП  

Военно формирование 34400-гр.Варна 16.00 часа на 12.11.2013 г.

9021614 ц.сл. Лиляна Лечева-Шопова 052/552 471 изтегли
Ремонт на покрив на цех за ремонт на ел. машини и апарати на в.ф. 24830-Бургас Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 06.11.2013г.

  подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 изтегли
Проектиране на трафопост тип „БКТП(160 ква) и кабелни линии във в.р. 1325 към в.ф. 32140 Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 08.11.2013 г.

  ц.сл. Велико Илиев Трифонов 052/552-467 изтегли
Доставка на Летателен костюм-защитен Обществена поръчка по чл.14 ал. 4 т. 2 от ЗОП  

Военно формирование 34400 гр. Варна 16.00 ч. на 05.11.2013г.

9021503 подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 изтегли
Електрически консумативи за обслужване на техника Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП  

Военно формирование 34400 гр. Варна 12.00 ч. на 31.10.2013г.

 

  ц.сл. Лиляна Лечева 052/552 471, изтегли
Ремонт на покрив на Дърводелски цех на в.ф. 24830-Бургас Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.1 на ЗОП  

Военно формирование 34400-гр.Варна -16.00 часа на 04 .11.2013 г.

 

ц.сл. Лиляна Лечева-Шопова 052/552 471

изтегли
Закупуване на предпазни екипировки Обществена поръчка по Чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП  

Военно формирование 34400-гр.Варна 16.00 часа на 07.11.2013 г.

 

ц.сл. Лиляна Лечева-Шопова 052/552 471

изтегли
Доставка на корабни спасителни средства обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 01.11.2013 г.

9021441

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли
Възстановяване на техническия ресурс на кулокран КБ 160/2 от състава на в.ф. 54840 – Варна Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП  

Военно формирование 32140 гр.Варна 10.00 ч. на 08.11.2013 г.

 

ц.сл. Георги Милев 052/552-743

изтегли
Резервни части за хардуер Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП  

Военно формирование 34400 гр.Варна 16.00 ч. на 30.10.2013г.

  подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 изтегли
Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна на в.ф. 32890 – Бургас обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.1 от ЗОП  

военно формирование 32890-Бургас 16.00 часа на 30.10.2013 г.

 

Павлин Пеев тел: 056/859 146

изтегли
Ремонт на покрив и частичен ремонт на зала за Тренажор „VOSPER” на в.ф. 32890 – Бургас обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.1 от ЗОП  

военно формирование 32890-Бургас 16.00 часа на 30.10.2013 г.

 

Павлин Пеев тел: 056/859 146

изтегли
Ремонт на покрив и мълниезащитна инсталация на стол за хранене на в.ф. 32890 – Бургас обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.1 от ЗОП  

военно формирование 32890-Бургас 16.00 часа на 30.10.2013 г.

 

Павлин Пеев тел: 056/859 146

изтегли
Авариен ремонт на покриви на административна сграда, цехове и складове във в.ф. 54840-Варна към в.ф. 32140 обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.1 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 28.10.2013 г.

 

 

Велико Илиев Трифонов 052/552-467

 

изтегли
Разходи за осигуряване на безопасни условия на труд на военнослужещи и цивилни служители по служебни и трудови правоотношения Обществена поръчка по Чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП  

Военно формирование 34400-гр.Варна 16.00 часа на 30.10.2013 г.

9021193

ц.сл. Лиляна Лечева-Шопова 052/552 471

изтегли
Доставка на номенклатури по позиция железария обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 29.10.2013 г.

9021194

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли
Доставка на резервни части и консумативи за ремонт на тилова техника обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал. 6 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 01.11.2013 г.

 

Велико Илиев Трифонов 052/552-467

 

изтегли
Доставка на материални запаси (бои, лакове, разредители, покрития и др. сходни) обществена поръчка чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 31.10.2013 г.

9021195

Велико Илиев Трифонов 052/552-467

изтегли
Ремонт на офис техника Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП  

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 04.11.2013г.

 

  подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 изтегли
Ремонт на кухненски блок във в.ф. 54830-Варна Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.1 на ЗОП  

в.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 24 .10.2013 г.

 

Лиляна Лечева 052/552-471

изтегли
“Техническо обслужване и ремонт на брегови парни котли”, Обособена позиция №1 „Регион Варна” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП  

Военно формирование 34400 гр.Варна 16.00 ч. на 24.10.2013г.

 

 

подп. Любомир Арнаудов 052/552 472

 

изтегли
Доставка на резервни части за автомобили обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал. 6 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 30.10.2013 г.

 

Велико Илиев Трифонов 052/552-467

изтегли
Ремонт на трафопост № 701 във в.ф. 26800-Д Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.1 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна -16.00 часа на 24 .10.2013 г.

  Лиляна Лечева 052/552-471 изтегли
Ремонт на покрив, дограма, вътрешна и външна мазилка на сграда №17-хранителен блок във в.ф. 26800 обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 23.10.2013 г.   Велико Илиев Трифонов 052/552-467 изтегли
„Ремонт на вентилационна система (аспирация в топла кухня)” Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП   в.ф. 34400-Варна до16.00 часа на 18 .10.2013 г.   ц.сл. Лиляна Лечева-Шопова 052/552 471 изтегли
„Доставка на резервни части за система за видеонаблюдение” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП   Военно формирование 34400 гр.Варна 16.00 ч. на 09.10.2013 г   подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 изтегли
“Техническо обслужване и ремонт на брегови парни котли” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП   Военно формирование 34400 гр.Варна 16.00 ч. на 03.10.2013г.   подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 изтегли
„Доставка на резервни части и консумативи за противопожарна техника” Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП  

в.ф. 34400-Варна 16.00 часа на 10.10.2013 г.

  Лиляна Лечева 052/552-471 изтегли
„Доставка на качулки трудногорими и ръкавици трудногорими с пет пръста – Antiflash” Обществена поръчка по Чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП   в.ф. 34400-гр.Варна 16.00 часа на 07.10.2013 г. 9020059 ц.сл. Лиляна Лечева-Шопова 052/552 471 изтегли
“Ремонт на кулокран КБ 160/2 във в.ф. 32140 – гр.Варна ” Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП   в.ф. 32140-Варна 16.00 часа на 16.09.2013 г.   г-н Георги Милев –тел. 052/552-743 изтегли
“Проверка, освидетелстване и зареждане на съдове работещи под налягане от корабни системи” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 18.09.2013 г.   Енчо Илиев 052/552-479 изтегли
„Различни видове строителни материали от дървесина” Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП   в.ф. 34400-Варна 16.00 часа на 19.09.2013 г.   Велико Трифонов 052/552-467 изтегли
„Възстановяване на системата за управление „Gensys” на дизел-генератори на фрегата „Дръзки” с б.№41” обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 9.09.2013г. 9019196 Енчо Илиев 052 / 552 479 изтегли
„Възстановяване на техническия ресурс на дизелгенератори „ISOTTA FRASCHINI MOTORI V1312T2ME” след отработени 8000 моточаса на фрегата „Дръзки” обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 oт ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 на 02.09.2013 г. 9019011 подп. Любомир Арнаудов 052/552-472 изтегли
„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на 30 bar компресор на фрегата „Дръзки” с бордови номер 41 от състава на военно формирование 22480-Бургас” обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2oт ЗОП   Военно формирование 34400-гр.Варна 16.00 часа на 03.09.2013 г. 9019012 ц.сл. Лиляна Лечева-Шопова тел. 052/552 471 изтегли
„Доставка на консумативи за обслужване на техника” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 54950-Бургас 16.00 часа на 27.08.2013 г.

 

Павел Панов 056/859-132

изтегли
„Доставка на електрически консумативи ” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 54950-Бургас 16.00 часа на 27.08.2013 г

 

Павел Панов 056/859-132

изтегли
„Ремонт на корабни климатични установки” Обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 19.08.2013 г.

9018520

Енчо Илиев
Илиев 052/552479

изтегли
Доставка на „Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни” Обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 23.08 2013 г.

9018383

Велико
Илиев Трифонов
052/552467

изтегли
Закупуване на „Различни дебели, средно дебели, тънки въжета и мрежи” Обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 21.08.2013 г.

 

Велико
Илиев Трифонов
052/552467

изтегли
„Доставка на номенклатури по позиция железария” Обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 16.08.2013 г.

9018373

Енчо Илиев
Илиев 052/552479

изтегли
„Събаряне на опасни сгради във ВМС” Обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.1 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 16.08.2013 г.

  Енчо Илиев
Илиев 052/552479
изтегли
Техническо обслужване на контролно измервателна магнито-метрична станция (КИМС) Обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 02.08.2013 г.

  Енчо Илиев
Илиев 052/552479
изтегли
„Доставка на сигнално-спасителни средства” Обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 01.08.2013 г.

  Енчо Илиев
Илиев 052/552479
изтегли
Ремонт на жирокомпас „Гюйс” Обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 29.07.2013 г.

  подп. Любомир Арнаудов
052/552472 052/552479
изтегли
Закупуване на резервни части за невоенна техника, за извършване на регламентни прегледи от л. с. за възстановяване на изразходвания технически ресурс на корабните механизми Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 26.07.2013 г

  Лиляна Лечева 052/552471 изтегли
„Осигуряване на безопасни условия на труд на военнослужещи и цивилни служители от ВМС” обществена поръчка по чл.14. ал.4 т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 10.07.2013 г

9016897 Лиляна Лечева 052/552471 изтегли
Техническа поддръжка и ремонт на трифазен преобразовател 380 V, 50 Hz/440 V, 60 Hz” – 5 бр обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 03.07.2013 г

  Велико
Илиев Трифонов
052/552467
изтегли
Доставка на „Дихателни клапани с огнепреградител, предназначен за съхранение на леснозапалими течности (бензин или дизелово гориво) – 8 бр. обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 и ал. 6 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 27.06 2013 г.

  Велико
Илиев Трифонов
052/552467
изтегли
„Тестване, ремонт и зареждане на пожарогасителни средства” обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 26.06.2013г.

  подп. Любомир
Арнаудов
052/552472
изтегли
Доставка на „Резервни части за брегови агрегати и механизми” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 и ал. 6 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 28.06.2013 г.

  Велико
Илиев Трифонов
052/552467
изтегли
Доставка на „Пръстени, уплътнения /гарнитури/, гривни, пръчки и свързващи субстанции” обществена поръчка чл.14, ал.5, т.2 и ал. 6 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 26.06.2013 г.

  Велико
Илиев Трифонов
052/552467
изтегли
„Осветителни уреди и електрически лампи, части и аксесоари за тях” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 20.06.2013

  Енчо Илиев
Илиев 052/552479
изтегли
“Уреди и материали за водопровод и баня” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 20.06.2013

  Енчо Илиев
Илиев 052/552479
изтегли
Кабели и свързани с тях продукти обществена поръчка чл.14, ал.5 т.2 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 25.06.2013 г.

  подп. Любомир
Арнаудов
052/552472
изтегли
„Техническо обслужване и ремонт на радиолокационни станции” обществена поръчка чл. 3, ал. 2 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 24.06.2013 г.

  подп. Любомир
Арнаудов
052/552472
изтегли
„Закупуване на строително имущество и материали” обществена поръчка чл.14, ал. 4 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 20.06.2013 г. 9016420 Велико
Илиев
Трифонов
052/552467
изтегли
„Доставка на номенклатури по позиция железария” обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 12.06.2013 г. 9016156 Енчо Илиев
Илиев 052/552479
изтегли
Доставка на резервни части за главни корабни двигатели тип „АВС 12-VDZC-1070-181-A” обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 14.06.2013 9014825 Енчо Илиев
Илиев 052/552479
изтегли
Доставка на резервни части за генератори тип
„ISOTTA FRASCHINI MOTORI V1312T2ME
обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 14.06.2013 9014824 Енчо Илиев
Илиев 052/552479
изтегли
Доставка на резервни части за въздушни компресори тип „COMP AIR 5217 MK2 обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 14.06.2013   Енчо Илиев
Илиев 052/552479
изтегли
Превоз на личен състав до месторабота и обратно обществена поръчка чл.16, ал. 8 от ЗОП На 19.08.2013 г. в 14:00 часа в Щаба на Военноморските сили на ул. „Преслав” № 16, Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори ценовите предложения на участниците в откритата процедура с предмет: „Превоз на личен състав до месторабота и обратно”. Военно формирование 34400- Варна 16.00 часа на 26.07.2013

Решение – 537347/ 17.04.2013

Обявление- 537349/ 17.04.2013 Решение – 546536/ 19.06.2013

Велико
Илиев Трифонов
052/55246

изтегли
„Ремонт на 3 бр. 50 куб.м. водоеми за противопожарни нужди във в.ф. 44320-Сенокос” обществена поръчка чл.14, ал.5, т.1 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 07.06.2013 г.  

Енчо Илиев
Илиев 052/552479

изтегли
„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни” обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 04.06.2013 г. 9015502

Велико
Илиев
Трифонов
052/552467

изтегли
Доставка на „Газове и химикали” обществена поръчка по Чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 31.05.2013 г.  

Лиляна
Лечева-Шопова 052/552471

изтегли
„Ремонт на покрив и мълниезащитна инсталация на склад за АБТИ и ЗИП във военно формирование (в.ф.) 32890 – Бургас обществена поръчка по чл. 14, ал.5 т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 30.05.2013 г.  

Лиляна
Лечева-Шопова 052/552471

изтегли
„Присъединяване на сградата на щаба на ВМС към битова газопреносна система” Етап 4 – Доставка и монтаж на котли, изграждане на комин и преустройство на съществуващата парова централа съгласно утвърден инвестиционен проект обществена поръчка по чл.14 ал. 4 т. 1 от ЗОП   Военно формирование 34400- Варна 16.00 часа на 30.05.2013 9015392

подп. Любомир
Арнаудов
052/552472

изтегли
„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на РЛС МР-220 (Рейд) на корвета „Решителни” с бордови номер 13” обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 11.00 часа на 23.05.2013 г  

подп. Любомир
Арнаудов
052/552472

изтегли
Доставка на „Aбразивни продукти” Обществена поръчка по чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 15.05.2013г.  

подп.
Любомир
Арнаудов
052/552472

изтегли
Доставка на водолазно оборудване и резервни части обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 13.05.2013  

Енчо Илиев
Илиев 052/552479

изтегли
Обработка на отливка на гребен винт на портови буксир „Христо Ботев” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400- Варна 16.00 часа на 15.05.2013  

Енчо Илиев
Илиев 052/552479

изтегли
Ремонт на навигационна станция „RACAL DECCA” на обект „Решителни” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 и ал.6 от ЗОП   Военно формирование 34400- Варна 16.00 часа на 25.03.2013  

Велико Илиев Трифонов 052 / 552467

изтегли
Доставка на материални запаси, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 и ал.6 на ЗОП   Военно формирование 34400- Варна 16.00 часа на 25.03.2013  

Велико Илиев Трифонов 052 / 552467

изтегли
Ремонт на жирокомпас Гюйс обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400- Варна 16.00 часа на 22.03.2013  

Енчо Илиев 052 / 552479

изтегли
„Присъединяване на сградата на щаба на ВМС към битова газопреносна система”, включващ:

Етап 2 Изграждане на газопреносна система, включително монтаж на комбинирани горелки за газьол и природен газ, съгласно утвърден Инвестиционен проект

Етап 3 Избор на консултант (технически надзор) по изпълнение на утвърден инвестиционен проект (за Етап 2 – Изграждане на газопреносна система, включително монтаж на комбинирани горелки за газьол и природен газ).

Етап 4 Доставка и монтаж на котли, изграждане на комин и преустройство на съществуващата парова централа.

обществена поръчка по чл.14 ал. 4 т. 1 от ЗОП   Военно формирование 34400- Варна 16.00 часа на 29.03.2013 9013039 подп. Любомир Арнаудов 052 / 552472 изтегли
Пристанищно осигуряване на корабите от оперативната група за военноморско сътрудни – чество BLACKSEAFOR обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400- Варна 16.00 часа на 20.03.2013   Енчо Илиев 052 / 552479 изтегли
Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили обществена поръчка чл.14, ал.4, т.2 на ЗОП Военно формирование 34400 – Варна 16.00 часа на 15.02.2013 9011584 / 29.01.2013

Велико Илиев Трифонов 052 / 552467

изтегли
Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси за 2013г. обществена поръчка по чл.14, ал.5 т.2 от ЗОП Военно формирование 34400 – Варна 16.00 часа на 12.02.2013  

подп. Любомир Арнаудов 052 / 552472

изтегли
Дефектация, техническо обслужване и поддръжка на РЛС „SELUX T-250” и „SELUX T-340” обществена поръчка по чл.14 ал. 4 т. 2 от ЗОП Военно формирование 34400 – Варна 16.00 часа на 07.03.2013г. 9012518 подп. Любомир Арнаудов 052 / 552472 изтегли