Текущи поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявление
Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация

„Доставка на мрежово оборудване и компоненти за изграждане на структурно-кабелни системи” за Военноморските сили”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 26.11.2018

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

изтегли

„Доставка на усилвател на мощност за късовълнови радиостанции”

„Доставка на усилвател на мощност за късовълнови радиостанции”

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 15.11.2018

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

изтегли
Доставка на резервни части за главен двигател ДРА-210Б»

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 06.11.2018 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

изтегли
Доставка на резервни части за главен двигател ARUB 215X12

обществена поръчка чл. 20, ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.10.2018 г.

 

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

изтегли
„Нанасяне на вътрешно и външно антикорозионно покритие на резервоар хоризонтален с вместимост 50 м³”

обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

01.11.2018 г.

 

подp. Любомир Арнаудов

052 / 552 472

изтегли

“Доставка и монтаж на офис обзавеждане

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 05.10.2018 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

изтегли

“Доставка на резервни части за главни двигатели”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.10.2018 г.

09.00 на 09.10.2018 г. – отваряне на ценовите предложение

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

изтегли

“Извозване на смет”

 

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.10.2018 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

изтегли

„Извършване на периодичен преглед на 4000 моточаса на четири броя турбокомпресорни агрегата на дизелгенератори Isotta Fraschini Motori, модел V1312Т2МЕ”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 12.09.2018 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

Възложена

„Преместване на несветещ навигационен знак „Лозенски” за нуждите на в.ф. 26870” 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 03.09.2018 г.

 

Камелия Калчева

052 / 552 471

изтегли

Възложена

„Диагностика на валопроводи на фрегата „Дръзки” и фрегата „Верни”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 10.09.2018 г.

09:00 на 19.09.2018 г. – отваряне на ценовите предложения

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

“Ремонт на покрив на сграда №33 във в.ф. 34960-Варна”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 23.08.2018 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

изтегли

Възложена

„Доставка на системи за видео-телеконферентна връзка”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 08.08.2018 г.

 

Енчо Илиев 052 / 552 479

изтегли

Възложена

“Ремонт на покрив и вътрешни помещения в хранилище №7 и №9 в склад за ГСМ във в.ф. 32890-Бургас”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 02.08.2018 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

покана

изтегли

„Безразрушителен контрол и освидетелстване на метални съдове”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 02.07.2018 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

Изтегли

Възложена

„Доставка на лични предпазни средства и облекло за безопасни условия на труд” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 21.05.2018 г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

изтегли 

Възложена

“Услуги по ремонт на товарни автомобили” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.2 от ЗОП  

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 08.05.2018 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

 изтегли

Прекратена

„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

 

17.00 часа на 

16.04.2018 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/

552-472  

Изтегли

Възложена 

„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М”” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 17.01.2018

Отваряне на офертите 10:00 часа на 22.01.18г

в сградата на щаба на ВМС

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472 

 Изтегли

Възложена

„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 07.12.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли  

Възложена

„Ремонт на фасада на сграда на в.ф. 38920 и 54849 – Варна” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 08.11.2017 г.  

Велико Трифонов

052 / 552 467

Изтегли

Възложена

„Ремонт на покрив и фасада на информационен център на ВМС” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 24.10.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052 / 552 472

Изтегли

Възложена

Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС”   Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 ч. на 16.08.2017 г. 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.10.2017 г.   

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 Условия за участие

Възложена

„Информационно обслужване на програмен продукт за счетоводна отчетност “McMaster” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на

17.03.2017 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изтегли

 

Възложена

„Телекомуникационни услуги в мрежата на сателитен оператор INMARSAT за нуждите на ВМС” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3  

в.ф. 34400-Варна

16.30 часа на

12.10.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли

Възложена

„Извозване на смет – битови отпадъци и разделно събрани рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3  

В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на 26.07.2016 г.

 

Лиляна Лечева

тел. 052/552-471

изтегли

Възложена

„Пране и химическо чистене на вещево имущество” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3 и ал. 5   В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 25.05.2016 г.  

Лиляна Лечева тел. 052/552-471

изтегли

Възложена