Поръчки с директно възлагане по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявление
Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №7 на военно формирование 28430-Варна”

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 19.03.2019 г.

нов срок 17:00 часа на 29.03.2019 г.

 

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

изтегли

„Ремонт на турбокомпресор на главен двигател „Руски дизель 68Б” на фр „Смели” с б. №11

обществена поръчка по чл.20, ал. 1 т.4 „в” ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 28.02.2019 г.

 

Велико Трифонов

052 / 552 467

изтегли

„Дефектация и изготвяне на техническо и ценово предложение за ремонт на изделие „1РЛ 234””

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.02.2019 г.

 

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

изтегли

„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация 3GS, ARES и GALAXY”

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 06.02.2019 г.

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 27.03.2019 г.

 

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

 

изтегли

изтегли

„Ремонт на турбокомпресор на главен двигател „Руски дизель 68Б” на фр „Смели” с б. №11

обществена поръчка по чл.20, ал. 1 т.4 „в” ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 17.01.2019 г

 

Велико Трифонов

052 / 552 467

изтегли

 

Прекратена

“Доставка и монтаж на дограма на сграда №2 във в.ф. 34400”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 03.12.2018 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

изтегли

Възложена

„Нанасяне на вътрешно и външно антикорозионно покритие на резервоар хоризонтален с вместимост 50 м³”

обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

01.11.2018 г.

 

подp. Любомир Арнаудов

052 / 552 472

изтегли

Възложена

“Извозване на смет”

 

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.10.2018 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

изтегли

„Извършване на периодичен преглед на 4000 моточаса на четири броя турбокомпресорни агрегата на дизелгенератори Isotta Fraschini Motori, модел V1312Т2МЕ”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 12.09.2018 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

Възложена

„Доставка на лични предпазни средства и облекло за безопасни условия на труд” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 21.05.2018 г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

изтегли 

Възложена

„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

 

17.00 часа на 

16.04.2018 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/

552-472  

Изтегли

Възложена 

„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М”” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 17.01.2018

Отваряне на офертите 10:00 часа на 22.01.18г

в сградата на щаба на ВМС

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472 

 Изтегли

Възложена

„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 07.12.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли  

Възложена

„Ремонт на покрив и фасада на информационен център на ВМС” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 24.10.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052 / 552 472

Изтегли

Възложена

Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС”   Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 ч. на 16.08.2017 г. 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.10.2017 г.   

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 Условия за участие

Възложена

„Информационно обслужване на програмен продукт за счетоводна отчетност “McMaster” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на

17.03.2017 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изтегли

 

Възложена

„Извозване на смет – битови отпадъци и разделно събрани рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3  

В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на 26.07.2016 г.

 

Лиляна Лечева

тел. 052/552-471

изтегли

Възложена

„Пране и химическо чистене на вещево имущество” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3 и ал. 5   В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 25.05.2016 г.  

Лиляна Лечева тел. 052/552-471

изтегли

Възложена