Поръчки с директно възлагане по вътрешни правила на Военноморските сили

  Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
  „Разширение на алармена система против проникване (АСПП) и система за контрол на достъпа (СКД) за помещение № 2008 на сграда № 2 и помещение № 133а на сграда № 1, изградени във военно формирование 34400 – Варна”
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 31.03.2023 г.  

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  ИЗТЕГЛИ
  „Изграждане на системи за физическа сигурност в помещения на военно формирование 38920 – Варна“
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 

  20.01.2023 г.

   

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  ИЗТЕГЛИ
  „Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармена система против проникване, система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение и пожароизвестителна система), изградени във военно формирование 28430-Варна”.
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Задължителен  оглед от 04.04.2023 г. до 06.04.2023 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 18.04.2023 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  ИЗТЕГЛИ
  „Ремонт и поддръжка на пожароизвестителна система, изградена в помещение 1304 във военно формирование 34400-Варна”
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Задължителен  оглед от 04.04.2023 г. до 06.04.2023 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 18.04.2023 г. 

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  ИЗТЕГЛИ
  „Сервизно обслужване и подръжка на пожароизвестителните (ПИС) и пожарогасителни системи (ПГС), изградени във военно формирование 26800–Варна и военно формирование 54830–Варна по проект 9СМ80092-04” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП Задължителен  оглед от 10.01.2023 г. до 13.01.2023 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 18.01.2023 г. подп. Любомир Арнаудов

   

  052/552-472

  ИЗТЕГЛИ
  „Доставка на високонапорни помпи за противопожарни нужди във в.ф. 32140- Варна”
  обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 25.11.2022 г. Здравко Кукуянов

  052/552-471

  ИЗТЕГЛИ
  „Ремонт на турбо-компресорни агрегати и преглед на горивната система на 2 бр. главни двигатели тип DETROIT DIESEL GM 16V-149T на моторен влекач „Мизар“ с б.№ 225”
  обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.11.2022 г. Енчо Илиев

   

  052/552-479

  ИЗТЕГЛИ
  „Изготвяне на проект за обект „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване акваторията на вмб Варна, ВР 1318” обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 25.11.2022 Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  изтегли

  „Инвеститорски контрол на обект „Ремонт на желязо-ребрени конструкции във в.ф. 32300”.
  обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 21.11.2022 Военно формирование 34400, до17.00 часа на 21.11.2022  

  Изтегли 

  Покана

   

  „Ремонт на желязо-ребрени конструкции във в.ф. 32300”.
  обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП Задължителен оглед от

  07-11.11.22

  Военно формирование 34400, до17.00 часа на 21.11.2022 Ц.сл. Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли

  Покана

  „Доставка на бинокли за нощно виждане”
  обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 10.11.2022 г. Атанас Пармаксъзов

  052/552-475

  Изтегли
  „Доставка на пожарогасителни и пожарозащитни средства във военно формирование 32140 – Варна ”
  обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 07.11.2022 г. Здравко Кукуянов

  052/552-471

  Изтегли
  „Проектиране, доставка и монтаж на структурно-кабелна система за комуникационни и информационни услуги във в. ф. 34400”
  обществена поръчка по чл.20, ал.4 на ЗОП Задължителен оглед от 21-22.11.2022 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 25.11.2022 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  Изтегли
  „Доставка на морски товарен контейнер, 20 фута”. обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 17.10.2022  г. Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли
  „Доставка на медицинска апаратура ” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.08.2022 г.    

  Енчо Илиев

  052/552-479

  Изтегли
  „Доставка на бинокли за нощно виждане”. обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 05.09.2022   Полк. Атанас Пармаксъзов

  052/552467

  ПРЕКРАТЕНА

  Покана

  Приложения

  „Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармени системи против проникване, система за контрол на достъпа и система за видеонаблюдение), изградени във военно формирование 54830-6-Варна”
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 17.08.2022 г. Военно формирование 34400, до17.00 часа на 17.11.2022  

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  Изтегляне
  ОП №3 „Доставка на подводен ултразвуков дебеломер” от обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти за работа под вода“
  Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна

  17.00 ч. на 26.08.2022

    подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изтегли
  „Доставка на швартови буй за рейдово оборудване“ – 4 бр. обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 10.08.2022  г.   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Доставка на морски товарен контейнер, 20 фута”. обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.3 от ЗОП

   

    Военно формирование 34400, до17.00 часа на 10.08.2022  г.   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Изграждане на пожароизвестителна система в сградата на центъра за радиотехническо наблюдение във военно формирование 32140-Варна”
  обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 31.08.2022  г.   Цанка Станева

   

  052/552-471

  Изтегли
  „Инженеринг – проектиране, авторски надзор, изграждане и гаранционна поддръжка на системи за видеонаблюдение във войскови райони на в.ф. 32 300“
  обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП   Срок за оглед  – от 23.06.22г. до 29.06.22 г. вкл.

  Срок за подаване на оферти – от 30.06.22г.  до 06.07.22 г. вкл. от 8:30ч. – 17:00 ч.

    Камелия Калчева

  052/552-325

  Покана

  Приложения

  „Доставка на автономни захранвания във военно формирование 32300 – Варна”
  Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна

  17.00 ч. на 10.06.2022

    подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изтегли
  „Разширение на алармена система против проникване (АСПП) и система за контрол на достъпа (СКД) за помещение № 2008 на сграда № 2 и помещение № 133а на сграда № 1, изградени във военно формирование 34400 – Варна”
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 02.06.2022 г.    

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  Прекратена
  „Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 07.06.2022 г. Цанка Станева

  052/552-471

  Изтегли
  „Доставка на навигационна техника на мка борд. №221 и мка борд. №222 и многоканален GPS с DGPS канал на укс борд.№206” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 06.06.2022 г. Енчо Илиев

  052/552-479

  Изтегли
  „Изграждане на алармена система против проникване (АСПП) и пожароизвестителна система в помещения на фрегата „Верни“ с бордови номер № 42 от военно формирование 22480 – Бургас“
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 02.06.2022 г. Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.09.2022 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  Изтегли
  „Доставка на система за зареждане на пожарогасители” обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17:00 часа на 03.06.2022 г. Камелия Калчева

  052/552-325

  Покана 

  Приложения

  „Ремонт на дежурни стаи и сървърни помещения във в.ф. 54960 – Бургас” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП заявление за оглед  17:00 ч на 04.05.2022г.  Военно формирование 34400, по допълнително определен и обявен срок   Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли
  „Ремонт на покрив на административна сграда във в.ф. 32300-23 Маслен нос” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до16.00 часа на 09.05.2022   Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли
  „Ремонт на административна сграда във в.ф. 32300-13 Варна” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до16.00 часа на 04.05.2022   Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли
  „Доставка на автономни захранвания във военно формирование 32300 – Варна ” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.05.2022 г. Любомир Арнаудов

   

  052/552-472

  Прекратена
  „Изграждане на алармени системи против проникване (АСПП) и пожароизвестителни системи в помещения на минен ловец „Цибър“ с бордови номер 32 и минен ловец „Струма“ с бордови номер 33 от военно формирование 56080 – Варна“
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 20.04.2022 г. Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 09.08.2022 г.   

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  Изтегли
  „Разширение на алармена система против проникване (АСПП) на помещения №4, №5, №11 и №12 на сграда №1, изградена във военно формирование 32890-Бургас”
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 06.04.2022 г. Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 09.08.2022 г.   

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  Изтегли
  Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармени системи против проникване, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение), изградени във военно формирование 34400 – Варна”
  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 08.03.2022 г.    

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

   

  Възложена
  „Доставка на тактическа екипировка” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.11.2021 г.   Енчо Илиев Илиев

  052/552-479

  Изтегли
  Ремонт на административна сграда във военно формирование 32300 – 11 Шабла“ обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 04.11.2021   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  Ремонт на сграда във войскови район Галата от състава на военно формирование 32300 (гаражни клетки)”. обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 04.11.2021   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Ремонт на хранилище №7 във в.ф. 32020 – Варна”.

  обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 18.10.2021   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Ремонт на хранилище №2 във в.ф. 26420 Росен скат” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 18.10.2021   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Ремонт на противопожарно депо на в.ф. 44320 – Сенокос” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до 17.00 часа на 13.10.2021 г.
    Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Ремонт на покрив на щабна сграда във в.ф. 36940 – Чайка” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до 17.00 часа на 13.09.2021 г.   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Доставка на резервни части за главни двигатели” обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400, до 17.00 часа на 24.09.2021 г.   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  Изменения ОП2

  „Авариен ремонт на десен главен двигател на фрегата „Смели” с бордови №11”
  Обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 22.06.2021 г.   Енчо Илиев Илиев

  052/552-479

  Изтегли
  „Информационно обслужване на програмен продукт за счетоводна отчетност “McMaster” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна

  17.00 часа на  

  02.06.2021 г.

    подп. Л.Арнаудов

  тел. 052/552-472

  Възложена
  „Изготвяне на експертна оценка за състоянието на пунктовете за базиране Варна и Бургас. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 07.06.2021 г.   Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли
  „Доставка на облекло за безопасни условия на труд през 2021 г.”. обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

  17.00 часа на

  27.05.2021 г.

    Ивелин Краев

  052/552471

  Изтегли
  „Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармени системи против проникване, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение), изградени във военно формирование 26800-Варна и военно формирование 54830-Варна по проект 9СМ80092-04” Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна

  17.00 ч. на 27.04.2021 г.

  Военно формирование 34400-Варна;

  17.00 часа на

  05.07.2021 г.

    подп. Любомир Арнаудов

   

  052/552 472

  Възложена
  „Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М”” Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400  гр. Варна

  17.00 ч. на 26.04.2021 г.

    подп. Любомир Арнаудов

   

  052/552 472

  Възложена
  „Ремонт на щабна сграда на в.ф. 28430-Варна” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр. Варна

  17.00 ч. на 08.03.2021 г.

      подп. Любомир Арнаудов

   

  052/552 472

  Прекратена
  „Извозване на смет – битови отпадъци и разделно събрани рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло”. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 26.11.2020 г..   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Доставка на спасителни плотове”  Обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 22.10.2020 г.   Енчо Илиев Илиев

  052/552-479

  изтегли
  Доставка на медицинска техника и оборудване за водолазни нужди” по обособени позиции:

  ОП №1 „Доставка на портативен автоматичен външен дефибрилатор“;

  ОП №2 „Доставка на апарат за ултразвукова диагностика и детекция на емболи“;

  ОП №3 „Доставка на сегментен анализатор за измерване на мазнините в тялото“;

  ОП №4 „Доставка на портативен осмометър за урина“;

  ОП №5 „Доставка на безжичен видеотоскоп“

  обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

   17.00 часа на 20.10.2020 г.

    Ивелин Краев

  052/552471

   

  Изтегли
  „Доставка на резервни части за главен корабен двигател „А-RUB 215×12”, за минен ловец „Цибър” от състава на военно формирование 56080 – Варна“ обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3 и ал.5 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 23.09.2020 г.   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация, изградени във в.ф. 32890-Бургас”
  Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна

  17.00 ч. на 15.09.2020 г.

  Военно формирование 34400-Варна,  18.00 часа на 02.11.2020 г.   подп. Любомир Арнаудов

   

  052/552 472

  Възложена
  „Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС”
  Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна

  17.00 ч. на 01.09.2020 г.

  Военно формирование 34400 гр.Варна

  17.00 ч. на 21.10.2020 г.

    подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Възложена
  Авариен доков ремонт на подводната част на корпуса на хидрографски катер „Контраадмирал Сава Иванов Обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 25.08.2020 г.   Енчо Илиев Илиев

  052/552-479

  Изтегли
  „Доставка на медицинска техника и оборудване за водолазни нужди” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП    в.ф. 34400-Варна

   

  17.00 на 13.07.2020 г.

    ц. сл. Ивелин Краев

   

  тел. 052/552-471

  Изтегли
  „Почистване и пълно техническо обследване на подземен, вертикален, цилиндричен, стоманен резервоар Р – 3000 м3, предназначен за съхранение на гориво за дизелови двигатели “
  обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

   17.00 часа на 03.06.2020 г.

    Ивелин Краев

  052 552471;

  0899971126

  изтегли
  „Доставка емайл лакове, лепила, разредители и др. сходни“ обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.05.2020 г.   Велико Трифонов

  052/552467

  Покана

  Приложения

  „Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна

  17.00 ч. на 29.04.2020 г.

    подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена
  “Възстановяване на изразходвания технически ресурс на задна климатична установка „ANTON KAESER WK 200” на фрегата „Горди” с бордови номер 43“.

   

  обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

   17.00 часа на 20.05.2020 г.

    Ивелин Краев

  052 552471;

  0899971126

  Изтегли
  „Доставка на задвижващ електродвигател и монтажа му към компресор ЭК-10-2, монтаж и адаптирането им към корабните системи на фрегата „Смели”.

   

  обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

   17.00 часа на

  22.04.2020 г.

    Ивелин Краев

  052 552471;

  Петър Петров

  052 552398/455

  Изтегли
  ОП№10/27.03.2020 г.

  „Регламентиран преглед след отработени 6000 моточаса на два броя главни двигатели „ABC12VDZC-1070-181A” на фрегата „Горди”

  обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.04.2020 г.   Енчо Илиев Илиев

   

  052/552-479

  Изтегли
  ОП№011/27.03.2020 г.

  „Регламентиран преглед след отработени 6000 моточаса на два броя главни двигатели „ABC12VDZC-1070-181A” на фрегата „Верни”

  обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.04.2020 г.

   

  НОВ СРОК

  07.05.2020 г.

    Енчо Илиев Илиев

   

  052/552-479

  ВАЖНА ПРОМЯНА

  Изтегли

  „Проектиране и изграждане на структурно кабелна система (СКС) съгласно тактико-техническо задание ТТЗ.А69.0064.16” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП До началника на военно формирование 34400-9-Варна

  17.00 часа на 

  11.03.2020 г.

  Военно формирование 34400-Варна17:00 часа на 27.05.2020 г.
    подп. Любомир Арнаудов

   

  052/552 472

  Възложена
  „Доставка на мрежово оборудване”
  Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

  17.00 ч. на 12.02.2020

  подп. Любомир Арнаудов

   

  052/552 472

  Изпълнена
  „Периодични прегледи за проверка техническата изправност на пътни превозни средства и автобуси” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 21.01.2020 г.

  нов срок за ОП2
  17.00 29.01.2020 г.

  подп. Любомир Арнаудов

   

  052/552 472

  Изпълнена
  „Доставка на мобилен електрически компресор за в.ф. 38010-Варна” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 28.11.2019 г. Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли

  Изтегли

   

  Проектиране и изграждане на система за осигуряване на отдалечен достъп до Брегова Радиолокационна Система за Контрол на Корабоплаването (БРСКК) – ЕКРАН обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 20.11.2019 г. Енчо Илиев Илиев
  052/552-479
  Изтегли
  „Нанасяне на вътрешно и външно антикорозионно покритие на резервоар хоризонтален с вместимост 50 м³” обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

  17.00 часа на

  13.11.2019 г.

  подp. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена
  „Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за в.ф. 54830-Варна”

   

  обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

  17.00 ч. на 22.11.2019 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

   

  „Доставка на мрежово оборудване” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

  17.00 ч. на 13.11.2019

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

  Доставка на различни видове филтри обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.11.2019 г. Енчо Илиев Илиев

   

  052/552-479

  Изтегли

  „Доставка на VLF_LF_MF_HF радиоприемник за ВМС” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 15.10.2019 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

  Доставка на различни видове филтри обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

  17.00 часа на 11.10.2019 г.

  Енчо Илиев Илиев

   

  052/552-479

  Изтегли

  Прекратена

  Възстановяване на изразходвания технически ресурс, освидетелстване и запълване с фреон тип „114В-2” на 2 броя съдове за фреон от система за обемно гасене, монтирана на корвета „Бодри” с бордови номер 14 от състава на в.ф. 38920 – Варна обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП Военно формирование 34400-Варна;

   17.00 часа на 07.10.2019 г.

  Ивелин Краев

  052/552-463

  Георги Георгиев

  052/552468

  Изтегли

  Прекратена

  „Ремонт и поддръжка на система за физическа сигурност на класифицирана информация GALAXY” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 10.09.2019 г. Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 14.11.2019 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

  „Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за военноморския координационен елемент базиран във в.ф. 32140-Варна” обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 на ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

  17.00 ч. на 26.09.2019 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

  „Ремонт на покрива на сграда ПТО и склад АБТИ на в.ф. 34410-12”. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 10.09.2019 г.

  Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли

  „Ремонт на хидроизолация на покрива на хранилище №14 във в.ф. 44320– Сенокос”. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 24.07.2019 г.

  Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли

  “Доставка на облекло и обувки за осигуряване на безопасни условия на труд” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 25.07.2019 г. Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли

  Изтегли

  “Ремонт на хранилище ЗИП-1 във в.ф. 34960-Варна” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 13.06.2019 г. Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли

  ОП№18/13.05.2019 г.

  „Регламентен преглед след отработени 12500 моточаса на два броя главни двигатели „ABS12VDZC-1070-181A” на фрегата „Дръзки”

   

  обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

  17.00 часа на 30.05.2019 г.

  Енчо Илиев Илиев

   

  052/552-479

  Изтегли

  “Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

  Възложена

  ОП№16/13.05.2019 г.

  „Основен ремонт на два броя главни двигатели ДРА 210Б на базови миночистачи проект 1265Э”

   

  обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г. Енчо Илиев Илиев

   

  052/552-479

  Изтегли

   

  Възложена

  ОП№17/13.05.2019 г.

  „Доставка на резервни части за главни двигатели „ABC 12-VDZC-1070-181-A”

   

  обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г. Енчо Илиев Илиев

   

  052/552-479

  Изтегли

  “Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

  Възложена

  Ремонт на покрив и частичен ремонт на парова централа във ВР 1383 във в.ф.32890–Бургас обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

  17.00 часа на 08.05.2019 г.

  Енчо Илиев Илиев

   

  052/552-479

  Изтегли

  Възложена

  „Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №10 на военно формирование 32140-Варна” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.04.2019 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

  „Ремонт и поддръжка на бреговите котли от военните формирования на Военноморските сили” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 в.ф. 34400-Варна

   

  17.00 часа на

  02.05.2019 г.

  подп. Л.Арнаудов

   

  тел. 052/552-472

  Изпълнена

  „Извършване на ремонт на елементи от комплектацията на ПБРК „Рубеж-Э””

   

  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 04.04.2019 г. в.ф. 34400 – Варна 17:00 часа на 04.06.2019 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

  „Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №7 на военно формирование 28430-Варна”

   

  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 19.03.2019 г.

  нов срок 17:00 часа на 29.03.2019 г.

  в.ф 34400 – Варна 17:00 часа на 26.08.2019 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

  „Ремонт на турбокомпресор на главен двигател „Руски дизель 68Б” на фр „Смели” с б. №11

   

  обществена поръчка по чл.20, ал. 1 т.4 „в” ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

  17.00 часа на 28.02.2019 г.

  Велико Трифонов

  052 / 552 467

  Изтегли

  „Дефектация и изготвяне на техническо и ценово предложение за ремонт на изделие „1РЛ 234””

   

  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.02.2019 г. Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

  17.00 часа на 09.04.2019 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

  „Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация 3GS, ARES и GALAXY”

   

  обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 06.02.2019 г. Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

  17.00 часа на 27.03.2019 г.

  подп. Любомир Арнаудов

  052/552 472

  Изпълнена

  “Доставка и монтаж на дограма на сграда №2 във в.ф. 34400”

   

  обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 03.12.2018 г. Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли

  Възложена

  “Извозване на смет” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.10.2018 г. Велико Трифонов

  052/552467

  Изтегли

  „Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства”

   

  обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

  17.00 часа на

  16.04.2018 г.

  подп. Л.Арнаудов

  тел. 052/

  552-472

  Изпълнена

  „Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М””

   

  Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

  17.00 ч. на 17.01.2018

  Отваряне на офертите 10:00 часа на 22.01.18г

  в сградата на щаба на ВМС

  подп. Любомир Арнаудов

   

  052/552 472

  Изпълнена

  „Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП до началника на военно

  формирование

  34400-9-Варна

  17.00 ч. на 16.08.2017 г.

  Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.10.2017 г. подп. Л.Арнаудов

   

  тел. 052/552-472

   Изпълнена