Поръчки с директно възлагане по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявление
Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация

„Ремонт на хидроизолация на покрива на хранилище №14 във в.ф. 44320– Сенокос”.


обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 24.07.2019 г..  

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
“Доставка на облекло и обувки за осигуряване на безопасни условия на труд”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 25.07.2019 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Изтегли

“Ремонт на хранилище ЗИП-1 във в.ф. 34960-Варна”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 13.06.2019 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

ОП№18/13.05.2019 г.

„Регламентен преглед след отработени 12500 моточаса на два броя главни двигатели „ABS12VDZC-1070-181A” на фрегата „Дръзки”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

 

“Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

Възложена

ОП№16/13.05.2019 г.

„Основен ремонт на два броя главни двигатели ДРА 210Б на базови миночистачи проект 1265Э”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

 

Възложена

ОП№17/13.05.2019 г.

„Доставка на резервни части за главни двигатели „ABC 12-VDZC-1070-181-A”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

“Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

 

Възложена

Ремонт на покрив и частичен ремонт на парова централа във ВР 1383 във в.ф.32890–Бургас

обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 08.05.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

Възложена

„Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №10 на военно формирование 32140-Варна”

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.04.2019 г.

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 12.06.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

 

 

Изтегли

„Ремонт и поддръжка на бреговите котли от военните формирования на Военноморските сили”

 

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3

 

 в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на 

02.05.2019 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 

 

Изтелги

„Извършване на ремонт на елементи от комплектацията на ПБРК „Рубеж-Э””

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 04.04.2019 г.

 в.ф. 34400 – Варна 17:00 часа на 04.06.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

 

Изтегли

„Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №7 на военно формирование 28430-Варна”

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 19.03.2019 г.

нов срок 17:00 часа на 29.03.2019 г.

 в.ф 34400 – Варна 17:00 часа на 26.08.2019

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли

„Ремонт на турбокомпресор на главен двигател „Руски дизель 68Б” на фр „Смели” с б. №11

обществена поръчка по чл.20, ал. 1 т.4 „в” ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 28.02.2019 г.

 

Велико Трифонов

052 / 552 467

Изтегли

„Дефектация и изготвяне на техническо и ценово предложение за ремонт на изделие „1РЛ 234””

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.02.2019 г.

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 09.04.2019 г.

 

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли

 

Възложена

„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация 3GS, ARES и GALAXY”

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 06.02.2019 г.

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 27.03.2019 г.

 

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

 

Изтегли

Изтегли

“Доставка и монтаж на дограма на сграда №2 във в.ф. 34400”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 03.12.2018 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Възложена

“Извозване на смет”

 

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.10.2018 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна

 

17.00 часа на 

16.04.2018 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/

552-472  

Изтегли

Възложена 

„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М””

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 17.01.2018

Отваряне на офертите 10:00 часа на 22.01.18г

в сградата на щаба на ВМС

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472 

 Изтегли

Възложена

„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси”

Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 07.12.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли  

Възложена

Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС” 

 Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 ч. на 16.08.2017 г. 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.10.2017 г. 

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 Условия за участие

Възложена