Поръчки с директно възлагане по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация (алармена система против проникване, система за контрол на достъпа и система за видеонаблюдение), изградени във в.ф. 32890-Бургас”
Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна
17.00 ч. на 12.01.2024 г.
  подп. Любомир Арнаудов
052/552 472
изтегли
„Дефектация и ремонт на радиолокационна станция за откриване на надводни и въздушни цели „МР-302“ на фрегата „Смели“ с б. № 11”
Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр. Варна
16.30 ч. на 02.02.2024 г.
подп. Любомир Арнаудов
052/552 472
изтегли