Текущи поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявление
Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документаци

“Ремонт на покрив и вътрешни помещения в хранилище №7 и №9 в склад за ГСМ във в.ф. 32890-Бургас”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 02.08.2018 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

покана

изтегли

„Безразрушителен контрол и освидетелстване на метални съдове”

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 02.07.2018 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

Изтегли

„Доставка на обувки защитни” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 25.06.2018 г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

Изтегли

„Възстановяване на горивни цистерни на рейдови миночистач с бордови № 55” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП  

в.ф. 34400-Варна

 

17.00 на 06.06.2018 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472  

Изтегли 

„Доставка на лични предпазни средства и облекло за безопасни условия на труд” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 21.05.2018 г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

изтегли 

“Услуги по ремонт на товарни автомобили” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.2 от ЗОП  

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 08.05.2018 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

 изтегли

Прекратена

„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

 

17.00 часа на 

16.04.2018 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/

552-472  

Изтегли 

„Освидетелстване на предпазни средства” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 и ал.5 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.03.2018 г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

Изтегли 

„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М”” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 17.01.2018

Отваряне на офертите 10:00 часа на 22.01.18г

в сградата на щаба на ВМС

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472 

 Изтегли

„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 07.12.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли  

Възложена

„Ремонт на фасада на сграда на в.ф. 38920 и 54849 – Варна” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 08.11.2017 г.  

Велико Трифонов

052 / 552 467

Изтегли

Възложена

„Изграждане на системи за физическа сигурност във в.ф. 32890-Бургас” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на

27.10.2017 г.

Военно формирование 34400-Варна 

17.00 часа на 16.01.2018 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли 

Възложена

 

„Ремонт на покрив и фасада на информационен център на ВМС” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 24.10.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052 / 552 472

Изтегли

Възложена

Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС”   Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 ч. на 16.08.2017 г. 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.10.2017 г.   

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 Условия за участие

Възложена

„Информационно обслужване на програмен продукт за счетоводна отчетност “McMaster” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на

17.03.2017 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изтегли

 

Възложена

„Куриерски и пощенски услуги за Военноморските сили”

Обществена поръчка по чл.

20, ал. 4, т.3

 

в.ф. 34400-Варна

17.00 часа на

16.11.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли

Възложена

„Телекомуникационни услуги в мрежата на сателитен оператор INMARSAT за нуждите на ВМС” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3  

в.ф. 34400-Варна

16.30 часа на

12.10.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли

Възложена

„Извозване на смет – битови отпадъци и разделно събрани рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3  

В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на 26.07.2016 г.

 

Лиляна Лечева

тел. 052/552-471

изтегли

Възложена

„Пране и химическо чистене на вещево имущество” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3 и ал. 5   В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 25.05.2016 г.  

Лиляна Лечева тел. 052/552-471

изтегли

Възложена