Поръчки с директно възлагане по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация

„Доставка на задвижващ електродвигател и монтажа му към компресор ЭК-10-2, монтаж и адаптирането им към корабните системи на фрегата „Смели”.

 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на

22.04.2020 г.

 

Ивелин Краев

052 552471;

Петър Петров

052 552398/455

Изтегли

ОП№10/27.03.2020 г.

„Регламентиран преглед след отработени 6000 моточаса на два броя главни двигатели „ABC12VDZC-1070-181A” на фрегата „Горди”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.04.2020 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

ОП№011/27.03.2020 г.

„Регламентиран преглед след отработени 6000 моточаса на два броя главни двигатели „ABC12VDZC-1070-181A” на фрегата „Верни”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.04.2020 г.  

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли
„Проектиране и изграждане на структурно кабелна система (СКС) съгласно тактико-техническо задание ТТЗ.А69.0064.16”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

До началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на 

11.03.2020 г.

   

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли
„Доставка на мрежово оборудване”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 12.02.2020

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли
„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на пътни превозни средства и автобуси” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 21.01.2020 г.

нов срок за ОП2
17.00 29.01.2020 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли

„Доставка на мобилен електрически компресор за в.ф. 38010-Варна”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3от ЗОП  

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 28.11.2019 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Изтегли


Проектиране и изграждане на система за осигуряване на отдалечен достъп до Брегова Радиолокационна Система за Контрол на Корабоплаването (БРСКК) – ЕКРАН

обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 20.11.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев
052/552-479

Изтегли

„Нанасяне на вътрешно и външно антикорозионно покритие на резервоар хоризонтален с вместимост 50 м³”

обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

13.11.2019 г.

 

подp. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за в.ф. 54830-Варна”

 

обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 22.11.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

 

Отговори на въпроси

 

Отговори на въпроси 2

 

Възложена

 

„Доставка на мрежово оборудване”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 13.11.2019

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

Доставка на различни видове филтри

обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.11.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

„Доставка на VLF_LF_MF_HF радиоприемник за ВМС”

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 15.10.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Отваряне на ценови предложения – 09:00 ч. на 22.10.2019 г.

Възложена

Доставка на различни видове филтри

обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 11.10.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

Прекратена

Възстановяване на изразходвания технически ресурс, освидетелстване и запълване с фреон тип „114В-2” на 2 броя съдове за фреон от система за обемно гасене, монтирана на корвета „Бодри” с бордови номер 14 от състава на в.ф. 38920 – Варна

обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на 07.10.2019 г.

 

Ивелин Краев

052/552-463

Георги Георгиев

052/552468

Изтегли

Прекратена

„Ремонт и поддръжка на система за физическа сигурност на класифицирана информация GALAXY”

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 10.09.2019 г.

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 14.11.2019 г. 

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Ремонт и поддръжка на система за физическа сигурност на класифицирана информация GALAXY”

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 10.09.2019 г.

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 14.11.2019 г. 

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за военноморския координационен елемент базиран във в.ф. 32140-Варна”

обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 на ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 26.09.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Отговори на въпроси

Изпълнена

„Ремонт на покрива на сграда ПТО и склад АБТИ на в.ф. 34410-12”.

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 10.09.2019 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

„Ремонт на хидроизолация на покрива на хранилище №14 във в.ф. 44320– Сенокос”.

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 24.07.2019 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

“Доставка на облекло и обувки за осигуряване на безопасни условия на труд”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 25.07.2019 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Изтегли

“Ремонт на хранилище ЗИП-1 във в.ф. 34960-Варна”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 13.06.2019 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

ОП№18/13.05.2019 г.

„Регламентен преглед след отработени 12500 моточаса на два броя главни двигатели „ABS12VDZC-1070-181A” на фрегата „Дръзки”

 

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 30.05.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

 

“Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

Възложена

ОП№16/13.05.2019 г.

„Основен ремонт на два броя главни двигатели ДРА 210Б на базови миночистачи проект 1265Э”

 

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

 

Възложена

ОП№17/13.05.2019 г.

„Доставка на резервни части за главни двигатели „ABC 12-VDZC-1070-181-A”

 

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

“Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

 

Възложена

Ремонт на покрив и частичен ремонт на парова централа във ВР 1383 във в.ф.32890–Бургас

обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1  от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 08.05.2019 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

Възложена

Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №10 на военно формирование 32140-Варна”

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.04.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Ремонт и поддръжка на бреговите котли от военните формирования на Военноморските сили”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3

 

в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на 

02.05.2019 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изтелги

Възложена

„Извършване на ремонт на елементи от комплектацията на ПБРК „Рубеж-Э””

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 04.04.2019 г.

в.ф. 34400 – Варна 17:00 часа на 04.06.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №7 на военно формирование 28430-Варна”

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 19.03.2019 г.

нов срок 17:00 часа на 29.03.2019 г.

в.ф 34400 – Варна 17:00 часа на 26.08.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Ремонт на турбокомпресор на главен двигател „Руски дизель 68Б” на фр „Смели” с б. №11

 

обществена поръчка по чл.20, ал. 1 т.4 „в” ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 28.02.2019 г.

 

Велико Трифонов

052 / 552 467

Изтегли

„Дефектация и изготвяне на техническо и ценово предложение за ремонт на изделие „1РЛ 234””

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.02.2019 г.

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 09.04.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

 

Възложена

„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация 3GS, ARES и GALAXY”

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 06.02.2019 г.

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 27.03.2019 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Изтегли

Възложена

“Доставка и монтаж на дограма на сграда №2 във в.ф. 34400”

 

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 03.12.2018 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Възложена

“Извозване на смет”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.10.2018 г.

 

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства”

 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна

 

17.00 часа на 

16.04.2018 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/

552-472

Изтегли

Възложена

„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М””

 

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 17.01.2018

Отваряне на офертите 10:00 часа на 22.01.18г

в сградата на щаба на ВМС

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 ч. на 16.08.2017 г. 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.10.2017 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 Условия за участие

Възложена