Текущи поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявление
Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документаци
„Възстановяване на техническите параметри на водогреен котел ГНВ-650 от военно формирование 28430, гр. Варна” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

06.02.2018 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472 

 изтегли

Възложена

„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М”” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 17.01.2018

Отваряне на офертите 10:00 часа на 22.01.18г

в сградата на щаба на ВМС

 

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472 

 изтегли

„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 07.12.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли  

Възложена

„Доставка на мрежово оборудване ” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП  

Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 09.11.2017

 

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 изтегли

Възложена

„Доставка на кранци” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.2 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 07.11.2017 г.

 

Велико Трифонов

052 / 552 467

изтегли 

Изпълнена

„Доставка на настолна система за видеоконферентна връзка” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3  

 В.ф. 34400-Варна –

17.00 часа на  

06.11.2017 г.

 

подполковник Любомир Арнаудов –

тел. 052/552-472

изтегли 

Възложена

Изпълнена

 Доставка на резервни части за главни корабни двигатели  обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП     Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 06.11.2017 г.  

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

изтегли 

Възложена

„Ремонт на фасада на сграда на в.ф. 38920 и 54849 – Варна” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 08.11.2017 г.  

Велико Трифонов

052 / 552 467

изтегли

Възложена

„Доставка на резервни части за въздушен компресор 30 bar CompAir” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 01.11.2017 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

 изтегли

Изпълнена

„Изграждане на системи за физическа сигурност във в.ф. 32890-Бургас” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на

27.10.2017 г.

Военно формирование 34400-Варна 

17.00 часа на 16.01.2018 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли 

 

 

„Ремонт на моноблок на двигател М412” обществена поръчка по чл.29, ал. 6 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.10.2017 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

 изтегли

Възложена

„Ремонт на покрив и фасада на информационен център на ВМС” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 24.10.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052 / 552 472

изтегли

Възложена

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на жирокомпаси” обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 18.10.2017 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

Изтегли 

Изпълнена

„Доставка на резервни части за въздушни компресори”

 

 

 

 обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП    Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 12.10.2017 г.   

Енчо Илиев

052 / 552 479 

 Изтегли

Изпълнена

 

„Доставка и монтаж на отоплителен водогреен котел” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа

на 09.10.2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052 / 552 472 

 Изтегли

Възложена

„Доставка на въглища  кафяви каменни” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 и ал.5 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 26.09.2017 г.

нов срок – 17.00 часа на 06.10.2017г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

Прекратена
„Проверка и освидетелстване на метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности и арматура към тях” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.09.2017 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

Мария Радева 052 / 552 456

Изтегли 

Възложена

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на предна климатична установка на фрегата „Дръзки” Обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 20.09.2017 г.

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

 Изтегли

Възложена

„Възстановяване на техническите параметри на водогреен котел от военно формирование 34410-21 – Варна” Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4 и ал.5 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.08.2017 г.  

Лиляна Лечева

052 / 552 471

Изтегли 

Приключена

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на електрически манометри тип ВМД, монтирани на фрегата „Смели” с бордови номер 11 от състава на военно формирование 38920 – Варна” Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4 и ал.5 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 28.08.2017 г.  

Лиляна Лечева

052 / 552 471

Изтегли 

Приключена

Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС”   Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 ч. на 16.08.2017 г. 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.10.2017 г.   

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 Условия за участие

Възложена

„Доставка на мишени за противоподводна подготовка на кораби от ВМС за еднократно използване”

Oбществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

25.08.2017 г.

НОВ срок 17.00 часа на 15 ноември 2017 г.

 

подп. Любомир Арнаудов

052 / 552 472

Покана

Техническа спецификация

Приложения

Прекратена

„1333 Ремонт на сграда № 31-Лаборатории на инженерно-техническия състав във военно формирование (в.ф.) 36940-Варна”

Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 16.08.2017г.

 

Лиляна Лечева

052 / 552 471

Изтегли

Възложена

„Ремонт на десен главен двигател на фрегата „Смели”

Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 20.07.2017 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

Изтегли

Възложена

„Ремонт и настройка на зарядна станция към системата за аварийно електрозахранване на минен ловец „Цибър” с бордови номер 32”

Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна – 17.00 часа на 20. .07.2017 г

 

Подполк. Любомир Арнаудов –тел. 052/552-472

Изтегли

 

Възложена

„Ремонт на купол и прилежащ покрив на сграда №1 във в.ф. 34400–Варна”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 10.07.2017 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

Изтегли

Изпълнена

„Монтаж и центровка на гребен вал и гребен винт на мка №3”

Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 15.05.2017 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

Изтегли

 

Изпълнена

 

Възложена

„Техническо обслужване и поддръжка на стоматологична техника”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на

27.04.2017 г.

нов срок

17.05.2017г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изтегли

 

 

Прекратена

„Извършване на дефектация, проверка и настройка на референтна станция DGPS”

Oбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 24.04.2017 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

Изтегли

 

Изпълнена

Възстановяване на горивна цистерна на ляв борд на рейдови миночистач с бордови № 56 от състава на в.ф. 18360-Г Варна”

Обществена

поръчка по чл. 20,

ал. 6 от ЗОП

 

в.ф. 34400-Варна

17.00 часа на

12.04.2017 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изтегли

 

Изпълнена

„Изграждане на системи за физическа сигурност за помещение № 1304 във в. ф. 34400-Варна” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП

до началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на

17.03.2017 г.

Военно Формирование 34400-Варна

до 17.00ч. на 09.06.2017г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изтегли

 

Изпълнена

„Информационно обслужване на програмен продукт за счетоводна отчетност “McMaster” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на

17.03.2017 г.

 

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изтегли

 

Възложена

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на жирокомпаси” обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 01.03.2017 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

Изтегли

Прекратена

„Ремонт на блокове, влизащи в комплектацията на изделие П-21 от състава на БРК „Рубеж”” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6

до началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на

05.12.2016 г.

В.ф. 34400-Варна

17.00ч на 06.02.2017г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли

Прекратена

„Смяна на дограма на сграда № 3 във в.ф. 34400” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.1   В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 28.11.2016 г.   Лиляна Лечева – тел. 052/552-471

изтегли

Възложена

„Доставка на метална огнеупорна каса” във военно формирование 32890-Бургас Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3  

в.ф. 34400-Варна

17.00 часа на

02.12.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли

Изпълнена

„Куриерски и пощенски услуги за Военноморските сили”

Обществена поръчка по чл.

20, ал. 4, т.3

 

в.ф. 34400-Варна

17.00 часа на

16.11.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли

Възложена

„Телекомуникационни услуги в мрежата на сателитен оператор INMARSAT за нуждите на ВМС” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3  

в.ф. 34400-Варна

16.30 часа на

12.10.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли

Възложена

„Измерване на импеданса „Фаза защитен проводник” на сгради във военно формирование 26800-Варна” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6

до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 часа на

08.12.2016 г.

В.ф. 34400-Варна

17.00ч на 28.12.2016г.

 

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

Изтегли

Изпълнена

„Ремонт и поддръжка на бреговите котли от военните формирования на Военноморските сили” „Ремонт и поддръжка на бреговите котли от военните формирования на Военноморските сили”  

в.ф. 34400-Варна

нов срок

17.00 часа на

20.10.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли

Възложена

„Извозване на смет – битови отпадъци и разделно събрани рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3  

В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на 26.07.2016 г.

 

Лиляна Лечева

тел. 052/552-471

изтегли

Възложена

„Тестване, ремонт и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3  

в.ф. 34400-Варна 16.00 часа на 04.07.2016 г.

  подп. Л.Арнаудов тел. 052/552-472

изтегли

Възложена

„Пране и химическо чистене на вещево имущество” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3 и ал. 5   В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 25.05.2016 г.  

Лиляна Лечева –тел. 052/552-471

изтегли

Възложена