Поръчки с директно възлагане по вътрешни правила на Военноморските сили

 

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор, изграждане и гаранционна поддръжка на системи за видеонаблюдение във войскови райони на в.ф. 32 300“
обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП   Срок за оглед  – от 23.06.22г. до 29.06.22 г. вкл.

Срок за подаване на оферти – от 30.06.22г.  до 06.07.22 г. вкл. от 8:30ч. – 17:00 ч.

  Камелия Калчева

052/552-325

Покана

Приложения

„Доставка на автономни захранвания във военно формирование 32300 – Варна”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 10.06.2022

  подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли
„Разширение на алармена система против проникване (АСПП) и система за контрол на достъпа (СКД) за помещение № 2008 на сграда № 2 и помещение № 133а на сграда № 1, изградени във военно формирование 34400 – Варна”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 02.06.2022 г.    

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли
„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 07.06.2022 г. Цанка Станева

052/552-471

Изтегли
„Доставка на навигационна техника на мка борд. №221 и мка борд. №222 и многоканален GPS с DGPS канал на укс борд.№206” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 06.06.2022 г. Енчо Илиев

052/552-479

Изтегли
„Изграждане на алармена система против проникване (АСПП) и пожароизвестителна система в помещения на фрегата „Верни“ с бордови номер № 42 от военно формирование 22480 – Бургас“
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 02.06.2022 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли
„Доставка на система за зареждане на пожарогасители” обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17:00 часа на 03.06.2022 г. Камелия Калчева

052/552-325

Покана 

Приложения

„Ремонт на дежурни стаи и сървърни помещения във в.ф. 54960 – Бургас” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП заявление за оглед  17:00 ч на 04.05.2022г.  Военно формирование 34400, по допълнително определен и обявен срок   Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
„Ремонт на покрив на административна сграда във в.ф. 32300-23 Маслен нос” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до16.00 часа на 09.05.2022   Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
„Ремонт на административна сграда във в.ф. 32300-13 Варна” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до16.00 часа на 04.05.2022   Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
„Доставка на автономни захранвания във военно формирование 32300 – Варна ” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.05.2022 г. Любомир Арнаудов

 

052/552-472

Прекратена
„Изграждане на алармени системи против проникване (АСПП) и пожароизвестителни системи в помещения на минен ловец „Цибър“ с бордови номер 32 и минен ловец „Струма“ с бордови номер 33 от военно формирование 56080 – Варна“
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 20.04.2022 г.    

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли
„Разширение на алармена система против проникване (АСПП) на помещения №4, №5, №11 и №12 на сграда №1, изградена във военно формирование 32890-Бургас”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 06.04.2022 г.    

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли
Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармени системи против проникване, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение), изградени във военно формирование 34400 – Варна”
обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 08.03.2022 г.    

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

Изтегли
„Доставка на тактическа екипировка” обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.11.2021 г.   Енчо Илиев Илиев

052/552-479

Изтегли
Ремонт на административна сграда във военно формирование 32300 – 11 Шабла“ обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 04.11.2021   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

Ремонт на сграда във войскови район Галата от състава на военно формирование 32300 (гаражни клетки)”. обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 04.11.2021   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт на хранилище №7 във в.ф. 32020 – Варна”.

обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 18.10.2021   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт на хранилище №2 във в.ф. 26420 Росен скат” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 18.10.2021   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт на противопожарно депо на в.ф. 44320 – Сенокос” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до 17.00 часа на 13.10.2021 г.
  Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт на покрив на щабна сграда във в.ф. 36940 – Чайка” обществена поръчка чл.20 ал. 4, т.1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до 17.00 часа на 13.09.2021 г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Доставка на резервни части за главни двигатели” обществена поръчка чл.20 ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400, до 17.00 часа на 24.09.2021 г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

Изменения ОП2

„Авариен ремонт на десен главен двигател на фрегата „Смели” с бордови №11”
Обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 22.06.2021 г.   Енчо Илиев Илиев

052/552-479

Изтегли
„Информационно обслужване на програмен продукт за счетоводна отчетност “McMaster” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на  

02.06.2021 г.

  подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

Изтегли
„Изготвяне на експертна оценка за състоянието на пунктовете за базиране Варна и Бургас. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 1 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 07.06.2021 г.   Велико Трифонов

052/552467

Изтегли
„Доставка на облекло за безопасни условия на труд през 2021 г.”. обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

17.00 часа на

27.05.2021 г.

  Ивелин Краев

052/552471

Изтегли
„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност (алармени системи против проникване, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение), изградени във военно формирование 26800-Варна и военно формирование 54830-Варна по проект 9СМ80092-04” Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна

17.00 ч. на 27.04.2021 г.

Военно формирование 34400-Варна;

17.00 часа на

05.07.2021 г.

  подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли
„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М”” Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400  гр. Варна

17.00 ч. на 26.04.2021 г.

  подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли
„Ремонт на щабна сграда на в.ф. 28430-Варна” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр. Варна

17.00 ч. на 08.03.2021 г.

    подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли
„Извозване на смет – битови отпадъци и разделно събрани рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло”. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 26.11.2020 г..   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Доставка на спасителни плотове”  Обществена поръчка чл. 20, ал. 4  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 22.10.2020 г.   Енчо Илиев Илиев

052/552-479

изтегли
Доставка на медицинска техника и оборудване за водолазни нужди” по обособени позиции:

ОП №1 „Доставка на портативен автоматичен външен дефибрилатор“;

ОП №2 „Доставка на апарат за ултразвукова диагностика и детекция на емболи“;

ОП №3 „Доставка на сегментен анализатор за измерване на мазнините в тялото“;

ОП №4 „Доставка на портативен осмометър за урина“;

ОП №5 „Доставка на безжичен видеотоскоп“

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на 20.10.2020 г.

  Ивелин Краев

052/552471

 

Изтегли
„Доставка на резервни части за главен корабен двигател „А-RUB 215×12”, за минен ловец „Цибър” от състава на военно формирование 56080 – Варна“ обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3 и ал.5 от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 23.09.2020 г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация, изградени във в.ф. 32890-Бургас”
Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна

17.00 ч. на 15.09.2020 г.

Военно формирование 34400-Варна,  18.00 часа на 02.11.2020 г.   подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли
„Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС”
Обществена поръчка по чл.20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – 9 гр.Варна

17.00 ч. на 01.09.2020 г.

Военно формирование 34400 гр.Варна

17.00 ч. на 21.10.2020 г.

  подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли
Авариен доков ремонт на подводната част на корпуса на хидрографски катер „Контраадмирал Сава Иванов Обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 25.08.2020 г.   Енчо Илиев Илиев

052/552-479

Изтегли
„Доставка на медицинска техника и оборудване за водолазни нужди” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП    в.ф. 34400-Варна

 

17.00 на 13.07.2020 г.

  ц. сл. Ивелин Краев

 

тел. 052/552-471

Изтегли
„Почистване и пълно техническо обследване на подземен, вертикален, цилиндричен, стоманен резервоар Р – 3000 м3, предназначен за съхранение на гориво за дизелови двигатели “
обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на 03.06.2020 г.

  Ивелин Краев

052 552471;

0899971126

изтегли
„Доставка емайл лакове, лепила, разредители и др. сходни“ обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3от ЗОП   Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.05.2020 г.   Велико Трифонов

052/552467

Покана

Приложения

„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 29.04.2020 г.

  подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли
“Възстановяване на изразходвания технически ресурс на задна климатична установка „ANTON KAESER WK 200” на фрегата „Горди” с бордови номер 43“.

 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на 20.05.2020 г.

  Ивелин Краев

052 552471;

0899971126

Изтегли
„Доставка на задвижващ електродвигател и монтажа му към компресор ЭК-10-2, монтаж и адаптирането им към корабните системи на фрегата „Смели”.

 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на

22.04.2020 г.

  Ивелин Краев

052 552471;

Петър Петров

052 552398/455

Изтегли
ОП№10/27.03.2020 г.

„Регламентиран преглед след отработени 6000 моточаса на два броя главни двигатели „ABC12VDZC-1070-181A” на фрегата „Горди”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.04.2020 г.   Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли
ОП№011/27.03.2020 г.

„Регламентиран преглед след отработени 6000 моточаса на два броя главни двигатели „ABC12VDZC-1070-181A” на фрегата „Верни”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 29.04.2020 г.

 

НОВ СРОК

07.05.2020 г.

  Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

ВАЖНА ПРОМЯНА

Изтегли

„Проектиране и изграждане на структурно кабелна система (СКС) съгласно тактико-техническо задание ТТЗ.А69.0064.16” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП До началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на 

11.03.2020 г.

Военно формирование 34400-Варна17:00 часа на 27.05.2020 г.
  подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли
„Доставка на мрежово оборудване”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 12.02.2020

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли
„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на пътни превозни средства и автобуси” Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 21.01.2020 г.

нов срок за ОП2
17.00 29.01.2020 г.

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли
„Доставка на мобилен електрически компресор за в.ф. 38010-Варна” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т. 3от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 28.11.2019 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Изтегли

 

Проектиране и изграждане на система за осигуряване на отдалечен достъп до Брегова Радиолокационна Система за Контрол на Корабоплаването (БРСКК) – ЕКРАН обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 20.11.2019 г. Енчо Илиев Илиев
052/552-479
Изтегли
„Нанасяне на вътрешно и външно антикорозионно покритие на резервоар хоризонтален с вместимост 50 м³” обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

13.11.2019 г.

подp. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за в.ф. 54830-Варна”

 

обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 22.11.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Отговори на въпроси

Отговори на въпроси 2

 

Възложена

 

„Доставка на мрежово оборудване” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 13.11.2019

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

Доставка на различни видове филтри обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 04.11.2019 г. Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

„Доставка на VLF_LF_MF_HF радиоприемник за ВМС” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 15.10.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Отваряне на ценови предложения – 09:00 ч. на 22.10.2019 г.

Възложена

Доставка на различни видове филтри обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 11.10.2019 г.

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

Прекратена

Възстановяване на изразходвания технически ресурс, освидетелстване и запълване с фреон тип „114В-2” на 2 броя съдове за фреон от система за обемно гасене, монтирана на корвета „Бодри” с бордови номер 14 от състава на в.ф. 38920 – Варна обществена поръчка чл. чл. 20, ал. 4, т. 3   от ЗОП Военно формирование 34400-Варна;

 17.00 часа на 07.10.2019 г.

Ивелин Краев

052/552-463

Георги Георгиев

052/552468

Изтегли

Прекратена

„Ремонт и поддръжка на система за физическа сигурност на класифицирана информация GALAXY” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 10.09.2019 г. Военно формирование 34400 – гр.Варна 17.00 ч. на 14.11.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Ремонт и поддръжка на система за физическа сигурност на класифицирана информация GALAXY” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 10.09.2019 г. Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 14.11.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за военноморския координационен елемент базиран във в.ф. 32140-Варна” обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 на ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 26.09.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Отговори на въпроси

Изпълнена

„Ремонт на покрива на сграда ПТО и склад АБТИ на в.ф. 34410-12”. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 10.09.2019 г.

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

„Ремонт на хидроизолация на покрива на хранилище №14 във в.ф. 44320– Сенокос”. обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 24.07.2019 г.

Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

“Доставка на облекло и обувки за осигуряване на безопасни условия на труд” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 25.07.2019 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Изтегли

“Ремонт на хранилище ЗИП-1 във в.ф. 34960-Варна” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 13.06.2019 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

ОП№18/13.05.2019 г.

„Регламентен преглед след отработени 12500 моточаса на два броя главни двигатели „ABS12VDZC-1070-181A” на фрегата „Дръзки”

 

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 30.05.2019 г.

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

“Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

Възложена

ОП№16/13.05.2019 г.

„Основен ремонт на два броя главни двигатели ДРА 210Б на базови миночистачи проект 1265Э”

 

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г. Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

 

Възложена

ОП№17/13.05.2019 г.

„Доставка на резервни части за главни двигатели „ABC 12-VDZC-1070-181-A”

 

обществена поръчка чл. 20, ал. 6  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 30.05.2019 г. Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

“Отваряне на ценови предложения – 09:00 на 06.06.2019 г.”  

Възложена

Ремонт на покрив и частичен ремонт на парова централа във ВР 1383 във в.ф.32890–Бургас обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1  от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на 08.05.2019 г.

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

Изтегли

Възложена

Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №10 на военно формирование 32140-Варна” обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.04.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Ремонт и поддръжка на бреговите котли от военните формирования на Военноморските сили” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 в.ф. 34400-Варна

 

17.00 часа на

02.05.2019 г.

подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

Изтелги

Възложена

„Извършване на ремонт на елементи от комплектацията на ПБРК „Рубеж-Э””

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 04.04.2019 г. в.ф. 34400 – Варна 17:00 часа на 04.06.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Изграждане на системи за контрол на достъпа, наблюдение, пожароизвестяване и против проникване на помещения в сграда №7 на военно формирование 28430-Варна”

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 19.03.2019 г.

нов срок 17:00 часа на 29.03.2019 г.

в.ф 34400 – Варна 17:00 часа на 26.08.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Ремонт на турбокомпресор на главен двигател „Руски дизель 68Б” на фр „Смели” с б. №11

 

обществена поръчка по чл.20, ал. 1 т.4 „в” ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 28.02.2019 г.

Велико Трифонов

052 / 552 467

Изтегли

„Дефектация и изготвяне на техническо и ценово предложение за ремонт на изделие „1РЛ 234””

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 22.02.2019 г. Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 09.04.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация 3GS, ARES и GALAXY”

 

обществена поръчка по чл.20, ал.6 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 17.00 часа на 06.02.2019 г. Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

17.00 часа на 27.03.2019 г.

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

Изтегли

Изтегли

Възложена

“Доставка и монтаж на дограма на сграда №2 във в.ф. 34400”

 

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 03.12.2018 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

Възложена

“Извозване на смет” обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.3 от ЗОП Военно формирование 34400, до17.00 часа на 11.10.2018 г. Велико Трифонов

052/552467

Изтегли

„Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства”

 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП Военно формирование 34400-Варна

17.00 часа на

16.04.2018 г.

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/

552-472

Изтегли

Възложена

„Техническа поддръжка на подвижни радиолокационни станции за противоминно наблюдение „Медуза” и „Медуза-М””

 

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП Военно формирование 34400 – гр.Варна

17.00 ч. на 17.01.2018

Отваряне на офертите 10:00 часа на 22.01.18г

в сградата на щаба на ВМС

подп. Любомир Арнаудов

 

052/552 472

Изтегли

Възложена

„Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП до началника на военно

формирование

34400-9-Варна

17.00 ч. на 16.08.2017 г.

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 09.10.2017 г. подп. Л.Арнаудов

 

тел. 052/552-472

 Условия за участие

Възложена