Флаг на Командир на Военноморските сили

КОНТРААДМИРАЛ
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ
Командир на Военноморските сили

 

Дата и място на раждане: Роден на 30 март 1965 г. в гр. Шумен.

Военна кариера:

1989-1992 г. – Командир на група „Зенитно-ракетна батарея” на фрегата

1992-1995 г. – Старши помощник-командир на фрегата

1995-1998 г. – Командир на фрегата

1998 г. – Щабен колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт

1999 г. – Щабен колеж на Съвместните въоръжени сили на САЩ в Норфолк

1999-2000 г. – Старши помощник-началник по оперативно-тактическата подготовка в щаба на военноморска база – Варна

2000-2002 г. – Щабен офицер по планиране на ученията в Стратегическото командване на НАТО в Атлантика в гр. Норфолк, САЩ.

2002-2003 г. – Старши помощник-началник по оперативната подготовка на Оперативния отдел в Щаба на Военноморските сили

2003-2006 г. – Заместник–началник на Оперативния отдел в Щаба на Военноморските сили

2006-2007 г. – Командир на дивизион патрулни кораби

2007-2008 г. – Команден колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт

2008-2009 г. – Заместник-командир на военноморска база – Варна по подготовката

2009-2010 г. – Началник на отдел „Подготовка и използване на силите” в Главния щаб на Военноморските сили

2010-2011 г. – Помощник на началника на Военноморските сили по подготовката

2011-2011 г. – Началник на Щаба на Военноморските сили

2011-2012 г. – Командир на Военноморска база Бургас

2012-2014 г. – Командир на Военноморска база – ВМС

2014-2015 г. – Началник на Военна академия „Г.С. Раковски”

2015 г. – Командир на Военноморските сили

Образование: 

1984-1989 г. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – „Радиолокация за ВМС”

1992-1995 г. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – „Корабоводене за ВМС”

1998 г. – Щабен колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт

1999 г. – Щабен колеж на Съвместните въоръжени сили на САЩ в Норфолк

2007-2008 г. – Команден колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт

Произвеждане в звания:

1989 г. – Лейтенант;

1992 г. – Старши лейтенант;

1995 г. – Капитан-лейтенант;

1998 г. – Капитан III ранг;

2003 г. – Капитан II ранг;

2006 г. – Капитан I ранг;

2011 г. – Комодор;

2014 г. – Контраадмирал;

Ордени и награди:

2003 – Предметна награда „Бинокъл”

2005 – Награден знак „За вярна служба под знамената” – IIІ степен

2009 – Награден знак „За отлична служба” – I степен

Владее: английски, френски, немски и руски езици

Семейно положение: женен, с двама сина