КАПИТАН І РАНГ
КАМЕН КУКУРОВ
Началник на щабa на Военноморските сили

 

Дата и място на раждане: 12.06.1964 г. в гр. Пловдив

Военна кариера:

14.09.1987-17.09.1990 г.

Началник РТС на подводна лодка в отделен дивизион подводни лодки

17.09.1990-30.08.1993 г.

Помощник-командир на подводна лодка в отделен дивизион подводни лодки

30.08.1993-22.08.1995 г.

Старши помощник-командир на подводница в отделен дивизион подводни лодки

22.08.1995-05.11.1998 г

Командир на подводница в отделен дивизион подводни лодки

05.11.1998-29.09.2000 г.

Слушател във ВА на ВМС на Република Турция

29.09.2000-22.08.2001 г.

Командир на подводница в отделен дивизион подводни лодки

22.08.2001-05.06.2002 г.

Командир на подводница в дивизион подводници

05.06.2002-01.06.2008 г.

Началник на щаба на дивизион за подводни операции

01.06.2008-01.07.2011 г.

Командир на дивизион за подводни операции

01.07.2011-01.11.2012 г.

Заместник-командир по подготовка на силите на Военноморска база Варна

01.11.2012-15.04.2014 г.

Заместник-командир на пункт за базиране Варна

15.04.2014-06.11.2014 г.

За командир на пункт за базиране Варна

06.11.2014-17.12.2018 г.

Началник на отдел “Подготовка и използване на силите” в щаба на Командване на Военноморските сили

17.12.2018 г.

Началник на щаба на Военноморските сили

Образование:

1982 г.

Техникум по електротехника – гр. Пловдив

1982 – 1987 г.

ВВМУ “H. Й. Вапцаров”

1998 – 2000 г.

ВА на ВМС на Република Турция

Допълнителна квалификация:

2011 г.

Стратегически курс ВА “Г. С. Раковски”

2012 г.

Курс “Антикорупция” ВА “Г. С. Раковски”

Произвеждане в звания:

29.08.1987 г.

Лейтенант

01.09.1990 г.

Старши лейтенант

05.05.1994 г.

Капитан-лейтенант

20.08.1997 г.

Капитан III ранг

29.09.2000 г.

Капитан II ранг

01.06.2008 г.

Капитан I ранг

Ордени и награди:

 

2007

Сувенирен нож за АК 74 – “Нож АК 74”

2015

Награден знак „За отлична служба“ – I степен

2018

Бинокъл Б8×30

Владее:

Английски и турски език