СПИСЪК

  на кандидатите за длъжности във Военноморските сили, успешно издържали изпит за проверка на физическата годност

   

  СПИСЪК

  на кандидатите за длъжности във Военноморските сили, неиздържали изпит за проверка на физическата годност

   

  Успешно издържалите кандидати следва да се явят в 08:45 ч. на 03.05.2018 г. в Информационен център на ВМС (бивш Гарнизонен клуб), адрес: гр. Варна, площад „Св. Св. Кирил и Методи” № 7 (южно от катедрален храм „Свето Успение Богородично“).

  Неявилитe се в указаното време и място кандидати отпадат от класиране за съответната длъжност.

  Телефони за контакт:
  – 052 552 110
  – 052 552 308

   

  За да проверите данните си във връзка с участието Ви в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили, по условията на заповед на Министъра на отбраната № ОХ–55/18.01.2018 г., въведете състезателния номер и ЕГН-то си в съответните полета на формата, и изберете бутона “Провери”.

  Проверка на дани

  Въведeте състезателен номер: и ЕГН:

   

  Обявен е конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

   

  Повече информация можете да получите от следните документи:

   

  ОБЯВА

  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   

  Образец на заявление за кандидатстване за приемане на военна служба във Военноморските сили

   

  Нормативи за физическа годност

   

  КРИТЕРИИ И РЕД
  за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

   
  Страница 1 от 11