20.03.2024 г. На вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

  Индивидуалните резултати от конкурсната процедура, можете да намерите:

  • като съдържание на писмото в електронната Ви поща;
  • в раздел „Проверка на данни за участие в конкурса“.

  Включените в списъка следва да се явят за събеседване на 21.03.24 г. (Четвъртък) в 08:30 ч. в Информационен център на ВМС (бивш Гарнизонен клуб, до Катедралата) на адрес: гр. Варна, площад „Св. Св. Кирил и Методий”, № 7.

   

  07.03.2024 г. На вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

   Допуснатите кандидати, могат да намерят в приложените списъци своите състезателни номера за явяване на тест по обща култура на 12.03.2024 г.

  На недопуснатите се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

  Всеки кандидат ще получи e-mail, който ще съдържа допълнителна информация за участието му в конкурса.

   

   

  06.03.2024 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

  ГРАФИК за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили

  Публикувания график съдържа важни детайли за по-нататъшното протичане на конкурса!

  Предвид съкратените срокове на конкурсната процедура, кандидатите се приканват към активно проследяване на публикуваната информация на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).

  Кандидатите да се запознаят с информацията и да спазват часа и мястото за явяване по утвърдения график.

   

  12.01.2024 г.О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина 

  Заявление

  Нормативи за физическа годност

  Критерии и ред за формиране на състезателния бал

   
  Публикувано на 20.03.2024 в 13:45:50

  За проверка на персоналните Ви данни и резултатите от участието Ви в конкурса за ВМС, следва да въведете състезателния си номер и ЕГН в съответните полета на формата, в съответствие с публикуваните списъци, след което трябва да изберете бутона “Проверка”.

  При забелязани несъответствия, моля звънете на телефоните за контакт в Командването на ВМС: 052/552104, 052/552109 и 052/552095.


  За проверка на данни и резултати, въведете:
  Състезателен номер: и ЕГН:

   
  Публикувано на 07.03.2024 в 17:50:13