14.04.2022 г. – На вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

  ГРАФИК за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили

  Публикувания график съдържа важни детайли за по-нататъшното протичане на конкурса!

  Предвид съкратените срокове на конкурсната процедура, кандидатите се приканват към активно проследяване на публикуваната информация на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).

  До 03.06.2022 г. ще бъдат обявени списъци:

  • на допуснатите до участие в конкурса;
  • за провеждане на изпита за определяне на физическа годност.

  Кандидатите следва да се запознаят с информацията и да спазват часа и мястото за явяване по утвърдения график и списъци за провеждане на изпита за определяне на физическа годност.

  При въвеждане на противоепидемични мерки от Министерство на здравеопазването, ограничаващи разпространението на COVID-19, участието в конкурса ще продължи при тяхното стриктно спазване.

  25.02.2022 г. – О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

  Заявление

  Нормативи за физическа годност

  Критерии и ред за формиране на състезателния бал

   
  Публикувано на 14.04.2022 в 09:25:53