За да проверите данните си във връзка с участието Ви в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили, по условията на заповед на Министъра на отбраната № ОХ–253/11.03.2019 г., въведете състезателния номер и ЕГН-то си в съответните полета на формата, и изберете бутона “Проверка”.


  Проверка на данни

  Въведeте състезателен номер: и ЕГН:

   
  Публикувано на 22.05.2019 в 00:04:19

  Информация, за допускането Ви до конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, може да получите от публикуваните тук списъци.

   

  ИЗДЪРЖАЛИ изпита за проверка на физическа годност

   

  НЕИЗДЪРЖАЛИ изпита за проверка на физическа годност

   

  ИЗДЪРЖАЛИ теста по обща култура

   

  НЕЯВИЛИ се на тест по обща култура

   

  2019 г. – График за провеждане на конкурса

   

  ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за всички длъжности за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т.11 от заповед № ОХ–253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

   

  ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за част от длъжностите за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т.11 от заповед № ОХ–253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

   

  ДОПУСНАТИ до участие в конкурса, но с удължен до 28.05.2019 г. срок за доокомплектоване на документите кандидати, с неполучени експертни решения за годност за военна служба, протокол за психологична пригодност за военна служба и други

   

  НЕДОПУСНАТИ до участие в конкурса кандидатите

   
  Публикувано на 21.05.2019 в 23:58:07

        Със заповед № ОХ–253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

  О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   

  Приложение № 1 – Заявление за участие в конкурса за приемане на военна служба

   

  Приложение № 2 – Нормативи за изпита по физическа подготовка

   

  Приложение № 3 – Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите

   

   

   
  Публикувано на 19.03.2019 в 10:52:15