Със заповед № ОХ–904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

  ОБЯВА

  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   

  Приложение № 1 – Заявление за участие в конкурса за приемане на военна служба

   

  Приложение № 2 – Нормативи за изпита по физическа подготовка

   

  Приложение № 3 – Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите

   

   
  Публикувано на 19.11.2020 в 15:26:05

  Кандидатите, определени за явяване на събеседване, следва да се явят в съответствие с приложените списъци на адрес Варна, площад „Св. Св. Кирил и Методий”, № 7, Информационен център на ВМС (бивш Гарнизонен клуб, до Катедралата) в прилично облекло и осигурени предпазни маски.

  На неявилите се кандидати, в съответствие с дадените указанията, се прекратява участието в конкурса.

   
  Публикувано на 09.09.2020 в 12:19:39

  Със заповед № ОХ–63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

   

  04.09.2020 г. – ИНФОРМАЦИЯ от изпита по физическа подготовка:

   

  Кандидатите, продължаващи конкурсната процедура с тест по обща култура, следва да се явят до 08:30 часа на 07.09.2020 г. пред централния вход на ВВМУ„Н.Й.Вапцаров”- Варна, ул.”В.Друмев”, № 73 в прилично облекло и осигурени предпазни маски.

  На неиздържалите и неявилите се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

   

  24.08.2020 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

  Допуснатите кандидати, могат да намерят в приложените списъци своите състезателни номера и дата за явяване на изпит за проверка на физическата годност, в съответствие с публикувания график.

  На недопуснатите се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

  Всеки кандидат ще получи SMS и препоръчано писмо по пощата.

   

  18.08.2020 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна  служба във Военноморските сили:

  1.График за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили

  2.Указания към кандидатите, участващи в конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили

   

   

   

   

  06.08.2020 г. – О Б Я В А  относно обявяване на график за продължаване на конкурсната процедура в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

   

  14.05.2020 г. – О Б Я В А относно възобновяване на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

   

  ОБЯВА

  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   

  Приложение № 1 – Заявление за участие в конкурса за приемане на военна служба

   

  Приложение № 2 – Нормативи за изпита по физическа подготовка

   

  Приложение № 3 – Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите

   

  Обява относно провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

   
  Публикувано на 04.09.2020 в 10:20:00

  За да проверите данните си във връзка с участието Ви в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, по условията на заповед на Министъра на отбраната № ОХ–63/17.01.2020 г., въведете състезателния номер и ЕГН-то си в съответните полета на формата, и изберете бутона “Проверка”.


  Проверка на данни

  Въведeте състезателен номер: и ЕГН:

   
  Публикувано на 24.08.2020 в 16:34:44