За проверка на персоналните Ви данни и резултатите от участието Ви в конкурса за ВМС, следва да въведете състезателния си номер и ЕГН в съответните полета на формата, в съответствие с публикуваните списъци, след което трябва да изберете бутона “Проверка”.

    При забелязани несъответствия, моля звънете на телефоните за контакт в Командването на ВМС: 052/552104, 052/552109 и 052/552095.


    За проверка на данни и резултати, въведете:
    Състезателен номер: и ЕГН:

     
    Публикувано на 07.03.2024 в 17:50:13