Публикувани са окончателните резултати от участие в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили.

  За да проверите данните си във връзка с участието Ви в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, по условията на заповед № ОХ350/23.04.2021 г. на министъра на отбраната, въведете състезателния номер и ЕГН-то си в съответните полета на формата, и изберете бутона “Проверка”.


  За проверка на данни, въведете:
  Състезателен номер: и ЕГН:

   
  Публикувано на 23.08.2021 в 22:56:13

   

  12.08.2021 г. На вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили, списъци на:

  • ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТA ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ

  • НЕИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТA ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ

  Индивидуалните резултати от изпитa за проверка на физическата годност, проведен на 11.08.2021 г., можете да проверите в раздел „Проверка на данни за участие в конкурса“.

  На неиздържалите изпита, участието в конкурса се прекратява и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

   

   

  10.08.2021 г. – ИНФОРМАЦИЯ от теста за проверка на общата култура: 

   Кандидатите по Списък № 4, продължаващи конкурсната процедура, следва да се явят до 08:30 часа на 11.08.2021 г. пред паркинг на „Булярд корабостроителна индустрия“ АД –Варна с лична карта, спортен екип и защитна маска за лице, за участие в изпит за определяне на физическата годност.

  На кандидатите по другите два списъка се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

  Проверка за постигнатия резултат на теста за проверка на общата култура, кандидатите ще могат да извършват на 11.08.2021 г. на сайта на ВМС на адрес – http://www.navy.mod.bg – раздел „Новини“ – „Конкурси“, като използват кандидатския си номер и ЕГН.

   
  Публикувано на 12.08.2021 в 09:52:15

  04.08.2021 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

  ГРАФИК за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили

  СПИСЪК № 1 – за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили – ЗАЛА № 11

  СПИСЪК № 2 – за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили – ЗАЛА № 12

  СПИСЪК № 3 – за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили – ЗАЛА № 4204

  Кандидатите следва да се запознаят с информацията и да спазват часа и мястото за явяване по утвърдения график.

  Обявените мероприятия ще се провеждат при спазване на разпоредените във Военноморските сили мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19. Кандидатите следва да се явяват на мероприятията със собствени защитни маски и да изпълняват стриктно указанията на служебните лица.

   
  Публикувано на 04.08.2021 в 14:18:58

  30.07.2021 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

  Допуснатите кандидати, могат да намерят в приложените списъци своите състезателни номера за явяване на тест по обща култура на 09.08.2021 г.

  На недопуснатите се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

  Всеки кандидат ще получи e-mail, който ще съдържа допълнителна информация за участие в конкурса.

  Със следващото съобщение ще бъде публикуван детайлизиран график с дата, часове и място за явяване на различните етапи от конкурса.

   
  Публикувано на 29.07.2021 в 16:41:54