Информация за отпадналите от конкурса за матроски (войнишки) длъжности във Военноморските сили кандидати, можете да получите от линковете по-долу:

  СПИСЪК на ОТПАДНАЛИТЕ от конкурс кандидати, поради неявяване на тест за проверка на обща култура

   

  СПИСЪК на ОТПАДНАЛИТЕ от конкурса кандидати с по-малко от 25 точки на теста за проверка на обща култура

   

  За да проверите данните си във връзка с участието Ви в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили, по условията на заповед на Министъра на отбраната № ОХ–732/30.08.2018 г., въведете състезателния номер и ЕГН-то си в съответните полета на формата, и изберете бутона “Проверка”.


  Проверка на данни

  Въведeте състезателен номер: и ЕГН:  

   

  Информация за допуснати, допуснати без документи, частично допуснати и недопуснати кандидати за конкурса, може да получите от линковете по-долу:

   

  ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за всички длъжности за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т. 10 от заповед № ОХ–732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

   

  ДОПУСНАТИ до участие в конкурса, но с удължен срока за доокомплектоване на документите кандидати, с неполучени експертни решения за годност за военна служба, протокол за психологична пригодност за военна служба и други до 21.11.2018 г.

   

  ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за част от длъжностите за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т.10 от заповед № ОХ–732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

   

  НЕДОПУСНАТИ до участие в конкурс кандидати

   

    Обявен е конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290 – Варна за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

    Със заповед № ОХ–683/17.08.2018 г. на министъра на отбраната са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които да се комплектуват чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

  Повече информация можете да получите от следните документи:

  ОБЯВА

  за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290 – Варна за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Заявление

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Нормативи за физическа годност

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – КРИТЕРИИ И РЕД
  за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

   

    Обявен е конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

  Със заповед № ОХ–732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

  Повече информация можете да получите от следните документи:

  ОБЯВА
  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Заявление

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Нормативи за физическа годност

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – КРИТЕРИИ И РЕД
  за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

   
  Страница 1 от 11