За да проверите данните си във връзка с участието Ви в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили, по условията на заповед на Министъра на отбраната № ОХ–772/20.08.2019 г., въведете състезателния номер и ЕГН-то си в съответните полета на формата, и изберете бутона “Проверка”.


  Проверка на данни

  Въведeте състезателен номер: и ЕГН:

   
  Публикувано на 31.10.2019 в 00:25:38

  ГРАФИК за провеждане на конкурса

   

  ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за всички длъжности за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т.11 от заповед № ОХ–772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл.141 от ЗОВС на РБ

   

  ДОПУСНАТИ до участие в конкурс, за част от длъжностите за които кандидатстват, кандидатите с документи, комплектовани съгласно изискванията на т. 11 от заповед № ОХ–772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната и отговарящи на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на РБ

   

  ДОПУСНАТИ до участие в конкурса и да бъде удължен срока за доокомплектоване на документите на кандидатите с неполучени експертни решения за годност за военна служба, протокол за психологична пригодност за военна служба и други до 05.11.2019 г.

   

  НЕДОПУСНАТИ до участие в конкурс кандидатите

   
  Публикувано на 30.10.2019 в 09:37:21

  Със заповед №ОХ–772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

  О Б Я В А

  За провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   

  Приложение № 1 – Заявление за участие в конкурса за приемане на военна служба

  Приложение № 2 – Нормативи за изпита по физическа подготовка

  Приложение № 3 – Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите

   
  Публикувано на 18.09.2019 в 11:55:16