08.11.2022 г. На вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили, списъци на:

   Индивидуалните резултати от конкурсната процедура, можете да намерите:

  • като съдържание на писмото в електорнната Ви поща;
  • или в раздел „Проверка на данни за участие в конкурса“.

  На неиздържалите изпита, участието в конкурса се прекратява и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

  Включените в списъка РЕД ЗА ВЛИЗАНЕ следва да се явят за събеседване на 11.11.22г. (Петък) в 08:30 ч. в Информационен център на ВМС (бивш Гарнизонен клуб, до Катедралата) на адрес гр. Варна, площад „Св. Св. Кирил и Методий”, № 7.

  20.10.2022 г. На вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

   Допуснатите кандидати, могат да намерят в приложените списъци своите състезателни номера за явяване на тест по обща култура на 25.10.2022 г.

  На недопуснатите се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

  Всеки кандидат ще получи e-mail, който ще съдържа допълнителна информация за участието си в конкурса.

   

  04.10.2022 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили: 

  ГРАФИК за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили

  Публикувания график съдържа важни детайли за по-нататъшното протичане на конкурса!

  Предвид съкратените срокове на конкурсната процедура, кандидатите се приканват към активно проследяване на публикуваната информация на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).

  До 21.10.2022 г. ще бъде обявен списък на допуснатите до участие в конкурса, които следва да се явят на теста по обща култура.

  Кандидатите да се запознаят с информацията и да спазват часа и мястото за явяване по утвърдения график.

  При въвеждане на противоепидемични мерки от Министерство на здравеопазването, ограничаващи разпространението на COVID-19, участието в конкурса ще продължи при тяхното стриктно спазване.

   

  08.08.2022 г. – О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

  Заявление

  Нормативи за физическа годност

  Критерии и ред за формиране на състезателния бал

   
  Публикувано на 08.11.2022 в 15:00:53

  За проверка на персоналните Ви данни и резултатите от участието Ви в конкурса за ВМС, следва да въведете състезателния си номер и ЕГН в съответните полета на формата, в съответствие с публикуваните списъци, след което трябва да изберете бутона “Проверка”.

  При забелязани несъответствия, моля звънете на телефоните за контакт в Командването на ВМС: 052/552104, 052/552109 и 052/552095.


  За проверка на данни и резултати, въведете:
  Състезателен номер: и ЕГН:

   
  Публикувано на 20.10.2022 в 09:00:13