Обявен е конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290 – Варна за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

    Със заповед № ОХ–683/17.08.2018 г. на министъра на отбраната са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които да се комплектуват чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

  Повече информация можете да получите от следните документи:

  ОБЯВА

  за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290 – Варна за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Заявление

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Нормативи за физическа годност

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – КРИТЕРИИ И РЕД
  за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

   

    Обявен е конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

  Със заповед № ОХ–732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

  Повече информация можете да получите от следните документи:

  ОБЯВА
  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Заявление

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Нормативи за физическа годност

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – КРИТЕРИИ И РЕД
  за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

   
  Страница 1 от 11