20.09.2023 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

  ГРАФИК за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили

  Публикувания график съдържа важни детайли за по-нататъшното протичане на конкурса!

  Предвид съкратените срокове на конкурсната процедура, кандидатите се приканват към активно проследяване на публикуваната информация на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).

  До 26.09.2023 г. ще бъде обявен списък на допуснатите до участие в конкурса, които следва да се явят на теста по обща култура.

  Кандидатите да се запознаят с информацията и да спазват часа и мястото за явяване по утвърдения график.

   

  14.07.2023 г.О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина 

  Заявление

  Нормативи за физическа годност

  Критерии и ред за формиране на състезателния бал

   
  Публикувано на 20.09.2023 в 09:00:53