Със заповед № ОХ–904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

  11.02.2021 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на на военна във Военноморските сили:

  ГРАФИК за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили

  Кандидатите се приканват към активно проследяване на публикуваната информация на интернет страницата на ВМС (www.navy.mod.bg в раздел НОВИНИ).

  Списъците, указани в графика ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВМС до 02.03.2021 г. Кандидатите следва да се запознаят с информацията и да спазват часа и мястото за явяване по утвърдения график.

  Обявените мероприятия ще се провеждат при спазване на разпоредените във Военноморските сили мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19. Кандидатите следва да се явяват на мероприятията със собствени защитни маски и да следват стриктно указанията на служебните лица.

  10.02.2021 г. на вниманието на кандидатите по конкурсната процедура за приемане на военна служба във Военноморските сили:

  ДОПУСНАТИ до участие, за всички длъжности за които кандидатстват

  ДОПУСНАТИ до участие, за част от длъжностите за които кандидатстват

  ДОПУСНАТИ до участие с удължен срок за доокомплектоване на документите

  НЕДОПУСНАТИ кандидати до участие

   

  Допуснатите кандидати, могат да намерят в приложените списъци своите състезателни номера за явяване на тест по обща култура на 04.03.2021 г.

  На недопуснатите се прекратява участието в конкурса и документите им ще бъдат изпратени в съответните военни окръжия в установените срокове.

  Всеки кандидат ще получи SMS и препоръчано писмо по пощата.

  В писмата ще се съдържа допълнителна информация за участие на кандидатите в конкурса.

  Със следващото съобщение ще бъде публикуван детайлизиран график с дата, часове и място за явяване на различните етапи от конкурса.

  ОБЯВА

  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

  Приложение № 1 – Заявление за участие в конкурса за приемане на военна служба

  Приложение № 2 – Нормативи за изпита по физическа подготовка

  Приложение № 3 – Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите

   
  Публикувано на 11.02.2021 в 10:26:05

  За да проверите данните си във връзка с участието Ви в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, по условията на заповед № ОХ–904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната, въведете състезателния номер и ЕГН-то си в съответните полета на формата, и изберете бутона “Проверка”.


  Проверка на данни
  Въведeте състезателен номер: и ЕГН:

   
  Публикувано на в 02:45:13