КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

 

 • Адрес: ул. “Преслав” 16, гр. Варна, 9000
 • централа: 052 552 622
 • факс: 052 603 259
 • Връзки с обществеността на Военноморските сили
 • тел.: 052 552 012, 052 552 013
 • факс: 052 552 007, 052 603 259
 • e mail: bnf@bta.bg
 • Сектор „Договори и обществени поръчки”
 • тел.: 052 552 475, 052 552 472
 • факс: 052 603 259
 • e mail: dop_navy@armf.bg
 • Контакти за организиране на търгове
 • Информация на тел. 052/552017, 052/552019
 • Банкова сметка – ЗА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
 • БАНКА ДСК ЕАД – гр.Варна
 • BG30STSA93003106878801
 • STSABGSF
 • Банкова сметка – ЗА ДЕПОЗИТ
 • БАНКА ДСК ЕАД – гр.Варна
 • BG30STSA93003326546456
 • STSABGSF
 • Сигнали за нарушения и нередности във Военноморските сили може да изпращате на следните телефони и електронни адреси:
 • Служба „Военна полиция” – (02) 92 21 199 (денонощен)

 

 • Инспекторат на Министерството на отбраната – (02) 92 20 802 и факс (02) 954 33 63 (в работно време) и е-mail: inspectorat_nocorruption@mod.bg;

 

 • Командване на Военноморските сили – (052) 552 016 (в рамките на работното време от 08.30 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден) и e-mail: office_navy@armf.bg, nocorruption_vms@armf.bg