КАПИТАН І РАНГ
АТАНАС ЗМИЙЧАРОВ
Заместник-началник на щаба по ресурсите на Военноморските сили

 
   
 
Дата и място на раждане: 10.08.1972 г. в гр. Пазарджик
Военна кариера:
1996-2001 г. Командир на електромеханична бойна част на среден десантен кораб в дивизион „Десантни кораби”
2001-2003 г. Дивизионен механик в дивизион „Десантни кораби”
2003-2005 г. ВА „Г. С. Раковски”
2005-2008 г. Началник на отделение „Въоръжение” в щаба на военноморска база-Бургас
2008-2012 Командир на сектор „Технически” на фрегата в дивизион „Патрулни кораби”
2012 Флагмански механик в щаба на военноморска база-Бургас
2012-2016 Началник на отделение „Логистика” в щаба на военноморска база
2016-2017 Заместник-командир по ресурсите във военноморска база
2017-2018 г. Команден колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт
2018 г. Заместник-началник на щаба на Военноморските сили
Образование:
1991 г. Техникум по електротехника – гр. Пазарджик
1991-1996 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
2003-2005 г. ВА „Г. С. Раковски”
2017-2018 г. Команден колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт
Допълнителна квалификация:
2002 г. Курс – дивизионни и флагмански щурмани и механици
2013 г. Курс за организиране и възлагане на обществени поръчки
2015 г. Стратегически курс
Произвеждане в звания:
1996 г. Лейтенант
1998 г. Старши лейтенант
2001 г. Капитан-лейтенант
2005 г. Капитан III ранг
2012 г. Капитан II ранг
2016 г. Капитан I ранг
Ордени и награди: Почетен знак на МО „Св. Георги” III степен

Награден знак „За вярна служба под знамената” – IIІ степен

Сувенирен нож за АК 74 – „Нож за АК-74”

Предметна награда „Бинокъл Б8х30”

   
Владее: Английски език
Семейно положение: Семеен, с две дъщери