КАПИТАН І РАНГ
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ
Заместник-началник на щаба на Военноморските сили

 

 Дата и място на раждане: 09.12.1962 г. в гр. Сливен

Образование:
 • 1981 г. – ТМТ „А. Иванов” гр. Варна
 • 1981-1986 г. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – „Корабни машини и механизми”
 • 1993-1998 г. – ИУ – Варна – „Маркетинг и мениджмънд”
 • 2003-2005 г. – ВА „Г. С. Раковски” ОУ ОТФ от ВМС – задочно
 • 2010 г. – ВА „Г. С. Раковски”
Военна кариера:
 • 1986- 1987 г. – Командир електромоторна група на стражеви кораби в 1 отделен дивизион противолодъчни кораби на военноморска база Варна
 • 1987-1990 г. – Командир котелно-машинна група на стражеви кораб „Дръзки” в 1 отделен дивизион противолодъчни кораби на военноморска база Варна
 • 1990-1993 г. – Командир на електромеханична бойна част на противолодъчен кораб в 1 отделен дивизион противолодъчни кораби на военноморска база Варна
 • 1993-1996 г. – Командир на електромеханична бойна част на корвет пр. „1241.2” в 1 дивизион патрулни кораби на военноморска база Варна
 • 1996-1999 г. – Специалист по кораборемонта в „Търговско-офертна кантора” в КРЗ „Флотски Арсенал” към Управление „Военна промишленост”
 • 1999-2000 г. – Началник на отделение „Навигационно оборудване” в Манипулаторен отряд на Хидрографска служба – ВМС
 • 2000-2003 г. – Дивизионен механик на 3 дивизион миночистачни кораби на военноморска база Варна
 • 2003-2005 г. – Старши-помощник началник по електрооборудване, автоматика, телемеханика и размагнитващи устройства на ТО в Управление „МТМО” на Главния щаб на Военноморските сили
 • 2006-2007 г. – Старши-помощник началник на направление „Техника” по електрооборудване, автоматика, телемеханика и размагнитващи устройства в отдел „Логистика” на щаба на Военноморските сили
 • 2007-2008 г. – Старши-помощник началник на направление „Техника” по експлоатация и ремонт на двигатели с вътрешно горене и газови турбини в отдел „Логистика” на щаба на Военноморските сили
 • 2009-2010 г. – Главен експерт в сектор „Техника” по експлоатация и ремонт на двигатели с вътрешно горене и газови турбини в отдел „Логистика” на щаба по подготовката на Военноморските сили
 • 2010-2011 г. – Началник на сектор „Въоръжение и техника” в отдел „Логистика” в щаба на Военноморските сили
 • 2011-2014 г. – Началник на отдел „Логистика” в щаба на Военноморските сили
 • 2014 г. – Заместник-началник на щаба на Военноморските сили
Произвеждане в звания:
 • 1986 г. – Лейтенант
 • 1989 г. – Старши лейтенант
 • 1993 г. – Капитан-лейтенант
 • 1997 г. – Капитан III ранг
 • 2005 г. – Капитан II ранг
 • 2010 г. – Капитан I ранг
Ордени и награди:
 • Почетен знак МО „Свети Георги” – II степен
 • Грамота
 • Предметна награда „Часовник”

Владее: Английски език

Семейно положение: Семеен, с две деца.