КАПИТАН І РАНГ
АТАНАС ЗМИЙЧАРОВ
Заместник-началник на щаба на Военноморските сили

 

 

 

 

Дата и място на раждане: 10.08.1972 г. в гр. Пазарджик

Военна кариера:

1996-2001 г. 

Командир на електромеханична бойна част на среден десантен кораб в дивизион „Десантни кораби”

2001-2003 г. 

Дивизионен механик в дивизион „Десантни кораби”

2003-2005 г.

ВА „Г. С. Раковски”

2005-2008 г. 

Началник на отделение „Въоръжение” в щаба на военноморска база-Бургас

2008-2012

Командир на сектор „Технически” на фрегата в дивизион „Патрулни кораби”

2012

Флагмански механик в щаба на военноморска база-Бургас

2012-2016

Началник на отделение „Логистика” в щаба на военноморска база

2016-2017

Заместник-командир по ресурсите във военноморска база

2017-2018 г.

Команден колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт

2018 г.

Заместник-началник на щаба на Военноморските сили

Образование:

1991 г.

Техникум по електротехника – гр. Пазарджик

1991-1996 г.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

2003-2005 г.

ВА „Г. С. Раковски”

2017-2018 г.

Команден колеж на ВМС на САЩ в Нюпорт

Допълнителна квалификация:

2002 г.

Курс – дивизионни и флагмански щурмани и механици

2013 г.

Курс за организиране и възлагане на обществени поръчки

2015 г.

Стратегически курс

Произвеждане в звания:

1996 г.    

Лейтенант

1998 г.    

Старши лейтенант

2001 г.    

Капитан-лейтенант

2005 г.    

Капитан III ранг

2012 г.    

Капитан II ранг

2016 г.    

Капитан I ранг

Ордени и награди:

Почетен знак на МО „Св. Георги” III степен

Награден знак „За вярна служба под знамената” – IIІ степен

Сувенирен нож за АК 74 – „Нож за АК-74”

Предметна награда „Бинокъл Б8х30”

 

 

Владее:

Английски език

Семейно положение:

Семеен, с две дъщери