МИСИЯ И ФУНКЦИИ

МИСИЯ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ:

Военноморските сили защитават интересите на Република България в морските пространства, гарантират нейния морски суверенитет и подготвят формирования за участие в подкрепа на международния мир и сигурност и за оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

ФУНКЦИИ:

Военноморските сили изпълняват следните функции:

  • СДЪРЖАЩА – поддържат достатъчен военен потенциал за възпиране на евентуални агресивни намерения;
  • ОТБРАНИТЕЛНА – защитават суверенитета и териториалната цялост на страната;
  • ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА – участват в състава на многонационални сили за решаване на кризи, предотвратяване или прекратяване на военни конфликти;
  • ХУМАНИТАРНИ И СПАСИТЕЛНИ – оказват помощ на гражданското население в кризисни и аварийни ситуации;
  • ИНТЕГРАЦИОННА – участват в двустранно и многостранно военно сътрудничество и интегриране в европейските и евроатлантическите структури за сигурност;
  • СОЦИАЛНА – утвърждаване на ролята нa въоръжените сили в обществото и възпитание в патриотизъм и защита на националните ценности и интереси.