СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Военноморските сили изпълняват следните специфични задачи по мисиите на ВС:

В мисия „Отбранителна”

 • Непрекъснато наблюдение и оповестяване за обстановката в морските пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската дейност на море;
 • Участие в съвместни операции за отбрана на територията и морските пространства на Република България в системата на колективната отбрана;
 • Участие в колективни отбранителни действия извън територията на страната ни (контра и антитерористични операции, патрулиране в назначени райони, ембаргови операции, ескортиране на особено ценни кораби и товари, противоминни операции и др. ).

В мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”

 • Наблюдение, разузнаване за обстановката и контрол в зоната на операцията;
 • Участие в съвместни и/или многонационални операции по борба с тероризма;
 • Предотвратяване на незаконен трафик на хора, стоки и оръжия по море.
 • Участие в ембаргови, хуманитарни, евакуационни и спасителни операции.

В мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”

 • оказване на съдействие на органите на държавната и местната власт за защита на населението, стопанството и инфраструктурата при кризи от невоенен характер и ликвидиране на последствията от тях;
 • участие в защитата на важни стратегически обекти и морската критична инфраструктура;
 • участие в борбата с организираната престъпност и трафика на наркотици, хора и оръжия
 • участие в търсене и спасяване на хора на море и в хуманитарни и евакуационни операции.