Заместник-командир на Военноморските сили

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ
ГЕОРГИ ПЕНЕВ ПЕНЕВ
Заместник-командир на Военноморските сили

 

 

 

 

 

Дата и място на раждане: 19.08.1969 г. в гр. Провадия

 

Военна кариера:

1994- 1995 г.

Командир на щурманска бойна част на фрегата в  дивизион патрулни кораби

1995-1997 г. 

Командир на противоподводна бойна част на фрегата в  дивизион патрулни кораби

1997-2005 г. 

Старши помощник-командир на фрегата в  дивизион патрулни кораби

2005-2007 г. 

Командир на фрегата в дивизион патрулни кораби

2007-2011 г.

Началник на щаба в дивизион патрулни кораби

2007-2009 г.

ВРИД командир на дивизион патрулни кораби

2011-2014 г. 

Командир на дивизион патрулни кораби

2014-2016 г. 

Началник на щаба на ВМБ Бургас

2016-2018 г. 

Началник на щаба на Военноморските сили

2018 г.

Заместник-командир на Военноморските сили

Образование:

1989 г.

ЕСПУ

1989-1994 г.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

2003-2005 г.

ВА „Г. С. Раковски”

2013-2014 г.

ВА „Г. С. Раковски”

Допълнителна квалификация:

2002 г.

Курс по стандартите на горивата и зареждане на кораби на море и в пристанищата

2006 г.

Курс за безопасност на корабите и пристанищните съоръжения

2010 г.

Стратегически курс

Произвеждане в звания:

1994 г.    

Лейтенант

1996 г.    

Старши лейтенант

1999 г.     

Капитан-лейтенант

2003 г.    

Капитан III ранг

2006 г.    

Капитан II ранг

2011 г.    

Капитан I ранг

2018 г.

Флотилен адмирал

Ордени и награди:

Предметна награда „100лв.”

Грамота и хладно оръжие „Офицерски кортик”

Награден знак „За вярна служба под знамената” – IIІ степен

Предметна награда „Умалено копие на меча на хан Кубрат”

Почетен знак на Министъра на отбраната

 

 

Владее:

Английски и френски език

Семейно положение:

Семеен