Архив за 2014г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Докумен- тация
„Физическа охрана на военни формирования от Военноморските сили” Ограничена процедура по чл.3, ал.2, чл. 5, ал.1, т.3 (т.4 от Приложение №5), чл. 14, ал 2, т.2, чл. 119в, ал.1 от ЗОП до 16.00 часа на 28.10.2013 г във в.ф. 34400-Варна  Отваряне на заявленията за участие – 10.00 ч. на 29.10.2013 г. във в.ф. 34400, Варна, ул. “Преслав”16 Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 27.01.2014 г. Отваряне на ценовите оферти – 10.00 ч. на 18.03.2014 г. във в.ф. 34400, Варна, ул. “Преслав”16

Решениe 561563; Обявление 561567

Обявление за възложена поръчка 638636

Енчо Илиев Илиев  052/552-479

 

изтегли

 

възложена

 

 “Пощенски и куриерски услуги за Военноморските сили”  обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП    Военно формирование 34400 – гр.Варна 12.00 ч. на 16.12.2014г.   подп. Любомир Арнаудов 052/552 472 

изтегли 

приключена

“Ремонт и поддръжка на брегови парен котел от в.ф. 22580- Приселци”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 01.12.2014г.

 

подп. Любомир Арнаудов  052/552 472

изтегли

приключена

„Закупуване на строителни материали”.

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 03.12.2014 г.

 

Велико Илиев Трифонов

052/552-467

изтегли

приключена

„Закупуване на радиатори с термо глави”.

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 03.12.2014 г.

 

Велико Илиев Трифонов

052/552-467

изтегли

 приключена

„Електрическа печка с 6 (шест)нагревателни плочи” и „Електрическа печка с 4 (четири) нагревателни плочи”

Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП

 

В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 05 .12.2014 г.

 

Лиляна Лечева –тел. 052/552-471

изтегли

приключена

„Доставка на професионални кухненски уреди”

Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП

 

В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 05 .12.2014 г.

 

Лиляна Лечева –тел. 052/552-471

изтегли

приключена

„Изработване на съгласуващо устройство между навигационна радиолокационна станция (РЛС) тип “MR 2512 AC/TM” с жирокомпас и Лаг на минен ловец „Цибър” с бордови номер 32”.

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 27.11.2014 г..

 

п/п Любомир Арнаудов 052/552-472

изтегли

приключена

Техническо обслужване и ремонт на инженерна техника, строителна механизация и инструменти”

Обществена поръчка по чл.14 ал.5 т.2 и ал.6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 20.11.2014г.

 

Велико Илиев Трифонов

052/552-467

изтегли

приключена 

“Ремонт на вентилационна инсталация на топла кухня и зала за посетители  във в.ф. 34410-3 – Варна”  във в.ф. 34410-3 – Варна”

Обществена поръчка по чл.14 ал.5 т.2 и ал.6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 21.11.2014г.

 

Ц.сл. Лиляна Лечева

052/552 471

изтегли

 приключена

“Подмяна витрини на зали в Гарнизонен стол-Варна ”

Обществена поръчка по чл.14 ал5 т.1 от ЗОП  

 Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 20.11.2014г.

 

ц.сл. Лиляна Лечева 052/552 471

изтегли

приключена

„Облекло за безопасни условия на труд”

Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП  

В.ф. 34400-Варна -16.00 часа

на 12.11.2014 г.

 

Лиляна Лечева – тел. 052/552-471

изтегли

приключена

Ремонт на Фаров комплекс и сгради 4 и 7 във ВР 1300 – Калиакра ”

 

Обществена поръчка по чл.14 ал5т.1 от ЗОП

 

    Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 24.10.2014г.  

Ц.сл. Лиляна Лечева

052/552 471

 изтегли

приключена

„Ремонт на хранилища №17, № 24 и №25 във в.ф. 26420 – Росен Скат” с три обособени позиции

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 23.10.2014 г.

 

Велико Илиев Трифонов

052/552-467

 изтегли

приключена

“Авариен ремонт на асфалтов път, осигуряващ подхода от основната пътна артерия към КПП и авариен ремонт на път към сграда БРАС във в.ф. 26800-Б, ВР 1324 ”

Обществена поръчка по чл.14 ал5т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 15.10.2014г.

 

Ц.сл. Лиляна Лечева 052/552 471

изтегли

приключена

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на корабна лодка тип „Зодиак” на фрегата „Верни””

обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП

 

Военно формирование 32890-Бургас 16.00 часа на 01.12.2014 г.

 

 капитан ІІІ ранг Павел Панов  056/859 288, 0887247164

 

 изтегли

прекратена

„Доставка на мрежово оборудване”

обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 03.12.2014 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

 изтегли

приключена

„Ремонт на пневмо-електрически преобразователи за главни двигатели на танкер бункеровчик с б.№303” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 20.10.2014 г.

 

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

 изтегли 

приключена

„Проверка и освидетелстване на метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности и арматура към тях ” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 09.10.2014 г.

 

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

изтегли

възложена

„Ремонт на покрив и помещения в административната сграда на военно формирование 22580–Варна” обществена поръчка по чл.3, ал.2, т.4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 16.00 часа на 28.05.2014 г.

 

 

Енчо Илиев 052 / 552 479

изтегли

прекратена

„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили” обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП    Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 03.10.2014 г.   

Велико Трифонов

052 / 552 467

изтегли 

приключена

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на корабна лодка тип „Зодиак” на фрегата „Верни” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП     Военно формирование 32890-Бургас 12.00 часа на 18.09.2014 г.  

Павел Панов

056 / 859 288

изтегли 

приключена

„Доставка на консумативи за обслужване на техника” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 32890-Бургас 12.00 часа на 25.09.2014 г.   

Павел Панов

056 / 859 288

изтегли 

приключена

„Възстановяване на техническия ресурс на 4000 м/ч на ТКА на ДГА №1 и №3 на фрегата „Верни” с бордови № 42, участваща в операция „Active Endeavour 2014”  обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 oт ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 на 25.09.2014 г.    подп. Любомир Арнаудов 052/552-472 

 изтегли

приключена

Доставка на бои, лакове, разредители, грундове и др. сходни”  обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 24.09.2014 г.  

Велико Илиев Трифонов

052/552-467

изтегли 

приключена

„Различни дебели, средно дебели, тънки въжета и мрежи” обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 23.09.2014 г.  

Велико Илиев Трифонов

052/552-467

изтегли 

приключена

„Доставка на резервни части за въздушни компресори ” обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 23.09.2014 г.

9033520

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли

приключена

„Доставка на резервни части за корабни главни двигатели и дизелгенератори ” обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 23.09.2014 г.

9033519

Енчо Илиев Илиев 052/552-479

изтегли

прекратена

„Доставка на три комплекта захранващи батерии за блок CPI 503-42 от състава на аварийния предавател (CPI-503 HR SMITH) на вертолет AS 565MB „ПАНТЕР” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 18.09.2014 г.  

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

 изтегли

приключена

“Ресертифициране на авариен радиомаяк CRASH POSITION INDICATOR (CPI) 503-16 на вертолети „Пантер” – 3 комплекта. обществена поръчка чл.14 ал. 4 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 18.09.2014 г.

9033080

Велико Илиев Трифонов 

 052/552-467

изтегли 

приключена

“Ремонт и поддръжка на брегови парни котли от военните формирования на ВМС” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 16.09.2014г.   подп. Любомир Арнаудов   052/552 472

изтегли

приключена

„Възстановяване на антикорозионното и противообрастващо покритие на корпуса, херметичността на дънно-задбордната арматура и техническите характеристики на винто-рулевия комплекс и ХАС на фрегата “Верни” с б№42 в докови условия” обществена поръчка по чл.14, ал. 7   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 15.09.2014 г.   Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли 

прекратена 

Тестване, ремонт и зареждане на пожарогасителни средства” Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна  16.00 ч. на 21.08.2014г.   подп. Любомир Арнаудов    052/552 472

изтегли  

приключена

Доставка на пневмо-електрически преобразуватели за главни двигатели на тб б.№303 обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 24.07.2014 г.   Енчо Илиев Илиев052/552-479

 изтегли

приключена

 Извършване на диагностика и ремонт на устройство против претоварване на работното оборудване на автокран Урал 8Т-210” обществена поръчка чл.14 ал.5 от ЗОП    Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 25.06.2014 г..    Велико Илиев Трифонов   052/552-467 

изтегли 

приключена

„Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни средства” обществена поръчка по чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 25.06.2014 г. 9030507

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

 възложена

Доставка на  „Обувки защитни”, „Специално работно облекло” и „Закупуване на лични предпазни средства”.  Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП   в.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 25.06.2014 г.   Лиляна Лечева –тел. 052/552-471

изтегли

приключена

„Извозване на смет” Обществена поръчка по чл.14. ал.4 т.2 на ЗОП   В.ф. 34400-Варна -16.00часа на 29.05.2014 г. 9029367 Лиляна Лечева – тел. 052/552-471

изтегли

приключена

Ремонт на системата за управление на антените на сонар „DUBM-21B” на минен ловец „Цибър” с б. №32 обществена поръчка чл.3ал. 2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 29.05.2014 г.   Велико Илиев Трифонов  052/552-467

изтегли

приключена

„Доставка и монтаж на токозахранващо устройство към  система за корабно аварийно електрозахранване на минен ловец  „Цибър” с бордови №32” обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 12.05.2014 г.   Енчо Илиев 052 / 552 479

изтегли

приключена

„Монтиране на навигационна радиолокационна станция „MR-2512 AC/TM” на минен ловец „Цибър” с бордови номер 32” обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 22.04.2014 г.   подп. Любомир Арнаудов 052 / 552 472

изтегли

приключена

„Доставка на влагоустойчиви крайни изключватели „Leach20008” или еквивалент” обществена поръчка по чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 25.03.2014 г. 9026972 Енчо Илиев 052 / 552 479

изтегли

приключена

„Комунално битови услуги(химическо почистване, пране и др.)” Обществена поръчка по чл.14, ал.5 т.2 на ЗОП   В.ф. 34400-Варна – 16.00 часа на 25.03.2014 г   Лиляна Лечева    тел. 052/552-471 изтегли

приключена

„Извозване на смет” – извозване на разделно събрани отпадъци от военни формирования от ВМС обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 на ЗОП   В.ф. 34400-Варна – 16.00 часа на 25 .03.2014 г 9026885

Лиляна    Лечева    тел. 052/552-471

изтегли

приключена

„Ремонт на електрокомпресор „Girodine№ 1 на минен ловец „Цибър” с бордови номер 32 от състава на военно формирование 18360-Г-Варна”  Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП   В.ф. 34400-Варна  16.00 часа на 17 .03.2014 г. .  

Лиляна Лечева    тел. 052/552-471

изтегли

приключена

„Изпомпване и извозване на сантинни води” обществена поръчка по чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 17.03.2014 г. 9026557

подп. Любомир Арнаудов 052 / 552 472

изтегли

приключена

„Пристанищно осигуряване на чуждестранни военни кораби от оперативната група за черноморско сътрудничество „BLACKSEAFOR” обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП
  Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 24.03.2014 г.
 

Енчо Илиев  052 / 552 479

изтегли

прекратена

Ремонт на климатична установка на минен ловец „Цибър с б.№32” обществена поръчка по чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 18.03.2014 г. 9026555

Енчо Илиев  052 / 552 479

изтегли

приключена

 „Дефектация, техническо обслужване и поддръжка на РЛС „SELUX T-250” и „SELUX T-340”” Обществена поръчка по чл.14 ал. 4 т. 2 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 12.02.2014г  9025372

подп. Любомир Арнаудов  052/552 472

 изтегли

приключена

„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 29.01.2014г.   подп. Любомир Арнаудов 052/552 472

изтегли

приключена

Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 21.01.2014 г. 9024369 Велико Илиев Трифонов 052/552-467

изтегли

приключена

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за нуждите на военни формирования от състава на Военноморските сили обществена поръчка чл.14 ал. 1 т.2 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 24.01.2014 г..Отваряне на ценовите предложения (плик 3) – 10.00 ч. на 13.02.2014 г. във в.ф. 34400, Варна, ул. “Преслав”16  574016 Велико Илиев Трифонов 052/552-467 

 изтегли

приключена

 Ремонт и освидетелстване на парашутни прибори „CYPRES-2” – 20 бр.

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП 

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 21.01.2014 г.. 

 

Велико Илиев Трифонов 052/552-467 

изтегли

приключена