Архив за 2015 г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за:

Вид на проце- дурата:

Срок за подаване на заявления

Срок за приемане на оферти / предложения

Обявление в РОП

Лице за контакт

Документация

“Доставка и монтаж на климатици”

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал.6 от ЗОП

  Военно формирование 34400, до16.00 часа на 01.12.2015 г.  

Велико Трифонов

052/552467

 изтегли

уточнение 

„Доставка на резервни части за телефонни централи”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 02.12.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

 052/552 472

изтегли 

„Актуализaция и поддръжка на правно информационен софтуер АПИС”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 30.11.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли 

„Доставка на прозорци и врати във военни формирования от състава на ВМС”

Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП

  В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на  30.11.2015 г.  

Лиляна Лечева

052/552-471

изтегли 

“Доставка на различни катинари и брави, метален обков и др. сходни”

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал.6 от ЗОП

  Военно формирование 34400, до16.00 часа на 01.12.2015 г.  

Велико Трифонов

052/552467

изтегли 

“Доставка на резервни части за хидравлично и пневматично оборудване”.

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал.6 от ЗОП

  Военно формирование 34400, до16.00 часа на 27.11.2015 г..  

Велико Трифонов

052/552467

 изтегли 

“Доставка на измервателни уреди”

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал.6 от ЗОП

  Военно формирование 34400, до16.00 часа на 25.11.2015 г.  

Велико Трифонов

052/552467

изтегли 

“Доставка на преносима УКВ радиостанция с „Hands free”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 27.11.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли 

уточнения и корекции 

„Доставка на мрежово оборудване”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 02.12.2015  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли

уточнения и корекции 

„Доставка на материали за домакинството”

Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП

  В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на  27.11.2015 г.  

Лиляна Лечева  052/552-471

изтегли

“Доставка на кабели и свързани с тях продукти”.

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.1 и ал.6 от ЗОП

  Военно формирование 34400, до16.00 часа на 25.11.2015 г..  

Велико Трифонов

052/552467

изтегли 

„Доставка на съдове за сервиране”

Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП

  В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на  26 .11.2015 г.  

Лиляна Лечева тел.

052/552 471

изтегли 

„Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати”

Обществена поръчка по чл.14. ал.5 т.2 на ЗОП

  В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на  26 .11.2015 г.  

Лиляна Лечева тел.

052/552 471

изтегли 

“Ремонт на индустриален ЖП клон”.

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.1 и ал.6 от ЗОП

  Военно формирование 34400, до16.00 часа на 23.11.2015 г..  

Велико Трифонов

052/552467

изтегли 

„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 12.00 ч. на 23.11.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

 052/552 472

изтегли

пояснение 

“Доставка на инструменти”

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал.6 от ЗОП

  Военно формирование 34400, до16.00 часа на 23.11.2015 г..  

Велико Трифонов

052/552467

изтегли 

„Възстановяване на цялостта на проводника на неконтактен трал на бм „Шквал”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 12.00 ч. на 13.11.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли 

„Доставка на материали за топло и хидроизолация”

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

  Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 10.11.2015 г.  

Велико Илиев Трифонов

052/552-467

изтегли 

„Проверка и освидетелстване на 6 броя бутилки от (Engine fire extinguisher – cylinder P/N 704A 42 820 021) противопожарната система на вертолет AS 565MB”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 12.00 ч. на 29.10.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли 

„Доставка на резервни части за водоопреснителни установки”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 21.10.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли 

„Освидетелстване на стартови балони на спасителни плотове от кораби и плавателни средства на ВМС”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 15.10.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

изтегли 

„Доставка на резервни части и консумативи за оборудване на спасителни плотове”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 13.10.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли 

„Ремонт и поддръжка на системи за физическа сигурност на класифицирана информация 3GS, ARES и GALAXY”

обществена поръчка по чл.3, ал.2, т.4 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 16.00 часа на 04.09.2015 г.  Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 05.10.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

 

изтегли 

„Доставка на прозорци, врати и свързани с тях изделия”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование 34400 – гр.Варна 12.00 ч. на 24.08.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли 

възложена

 

„Ремонт и освидетелстване на пирометрични установки на кв“Бодри”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

  Военно формирование   34400 – гр. Варна   16.00 ч. на    19.08.2015 г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли

възложена

 

“Доставка на мобилни климатици” – 14 бр.

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал. 6 от ЗОП

  Военно формирование 34400 Варна до 16.00 часа на 10.08.2015 г.  

Велико Трифонов

052/ 552467

изтегли 

“Доставка на водоустойчива персонална радиостанция с възможност за свръзка с екипажа на вертолета за в. ф. 36940–Варна”

Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

   Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 15.06.2015г.  

 подп. Любомир Арнаудов

 052/552 472

изтегли

прекратена

 

“Техническо обслужване и ремонт на електрически подемен кран с товароподемност 5 тона със заводски № 1905”.

обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

  Военно формирование 24830-Бургас до 16.00 часа на 11.05.2015 г.  

 

Красимира Гаджева

 

0884542411

 

изтегли 

„Техническо обслужване и ремонт на брегови парни котли ”

Обществена поръчка по чл.3, ал.2,   т. 4 от ЗОП

 Военно формирование 34400 – гр.Варна  16.00 ч. на 07.01.2015г.  Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 06.10.2015г.  

подп. Любомир Арнаудов  052/552 472

изтегли

„Ремонт на покрив, помещения и инсталации в сграда № 12 и сграда № 7 на в.ф. 28430-Варна”

обществена поръчка по чл.3, ал.2, т.4 на ЗОП

Военно формирование 34400-9 Варна 16.00 часа на 21.05.2014 г.    

подп. Любомир Арнаудов    052 / 552 472

изтегли

„Доставка на роторен снегорин”

обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 24.11.2015 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

приключена

 

„Доставка на влагоабсорбатори”

обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 23.11.2015 г.

 

 

Енчо Илиев

 

052 / 552 479

 

изтегли

приключена

 

„Доставка на кранци”

обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 20.11.2015 г

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

приключена

 

„Доставка на спасителни жилетки с газово надуване”

обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 20.11.2015 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

приключена

 

„Възстановяване херметичността на горивна цистерна на рейдови миночистач б№56”

обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 16.11.2015 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

приключена

 

„Доставка на различни видове строителни материали ”

обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 26.08.2015 г.

 

 

Енчо Илиев Илиев

 

052/552-479

 

изтегли

приключена

„Доставка на резервни части за въздушни компресори ”

обществена поръчка чл.14, ал. 4, т.2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 12.08.2015 г.

 

Енчо Илиев Илиев

052/552-479

изтегли 

възложена

приключена

 

„Доставка на филтри”

обществена поръчка по чл.14 ал.5, т. 2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

 

16.00 часа на 06.08.2015 г.

 

   

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли 

възложена

приключена

 

„Доставка на водоустойчива персонална радиостанция с възможност за свръзка с екипажа на вертолета”

обществена поръчка по чл.14 ал.5, т. 2 на ЗОП

 

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

16.00 часа на 04.08.2015 г.ж

 

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли 

корекция

възложена

приключена

„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на корабна климатична установка – 2 бр. на бм „Шквал”

обществена поръчка по чл.14 ал.5, т. 2 на ЗОП

 

 Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

 16.00 часа на 03.08.2015 г.

 

 

  Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

корекция

възложена

приключена

 

„Техническо обслужване на контролно измервателна магнито-метрична станция (КИМС)” обществена поръчка чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 02.07.2015 г.

 

 

Енчо Илиев Илиев

 

 052/552-479

 

изтегли

“приключена”
 

„Доставка на спасителни устройства за вертолет” обществена поръчка по чл.14 ал.5, т. 2 на ЗОП  

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 1616.00 часа на 25.06.2015 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

 

изтегли

 прекратена”

„Ремонт на покрив и помещения в административната сграда на военно формирование 22580–Варна” обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 30.10.2014 г  

Енчо Илиев

052 / 552 479

 

изтегли 

“приключена”

„Текущ ремонт на главни двигатели „ДРА-210Б” – 2 бр.” обществена поръчка по чл.3, ал. 2 и чл.14 ал.7 на ЗОП   Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 1616.00 часа на 16.04.2015 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли 

“възложена” 

Ремонт на тераса на щабна сграда-V етаж във в.ф. 32140-Варна обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.1 на ЗОП  

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

16.00 часа на 16.04.2015 г.

   Велико Трифонов
тел: 052 5 52467
изтегли

“възложена”

 

„Ремонт на горивна помпа за високо налягане и 12 бр. дюзи за главен двигател „ДРА-210-Б” на базов миночистач „Шквал” с б.№62” обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП  

 

Военно формирование 34400, гр. Варна, ул. Преслав 16

 16.00 часа на 30.03.2015 г.

   

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

“изпълнена”

 

„Измерване на импеданса „Фаза защитен проводник” на административни сгради с номера 1, 2, 3 и 4 във ВР 1310(военно формирование 34400-Варна)” обществена поръчка по чл.3, ал.2, т.4 на ЗОП Военно формирование 34400-9 Варна 16.00 часа на 16.04.2014 г.

Военно формирование 34400 – гр.Варна

16.00 часа на 18.02.2015г.

   подп. Любомир Арнаудов 052 / 552 472

изтегли

“възложена”

 

 „Ремонт на моноблок от двигател М623 Р на дизел-генератор №1 на фрегата „Смели” с б№11”  обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП    Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 23.02.2015 г.    Енчо Илиев  052 / 552 479

изтегли

прекратена