Архив за 2016 г. на поръчки по вътрешни правила на Военноморските сили

Обявата се отнася за: Вид на проце- дурата: Срок за подаване на заявления Срок за приемане на оферти / предложения Обявление в РОП Лице за контакт Документация
„Възстановяване на изразходвания технически ресурс на климатични установки на фрегата „Верни”

обществена поръчка чл. 20, ал. 6 от ЗОП

 

Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 19.07.2016 г.

 

Енчо Илиев

052 / 552 479

 

изтегли

Отваряне на ценови предложения – 26.07.2016, 9:00, 34400-Варна

Изпълнена

„Пълно техническо обследване на вертикален цилиндричен стоманен резервоар Р – 1000 м3 за съхранение на дизелово гориво

Обществена поръчка по вътрешни правила

 

В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на 02.06.2016 г.

 

Лиляна Лечева –тел. 052/552-471

изтегли

Изпълнена

„Ремонт на покрив и АС част на сграда № 4 във в.ф. 34400”

Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.1

 

В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на 15.06.2016 г..

 

Лиляна Лечева тел. 052/552-471

изтегли

Изпълнена

„Ремонт на покрив и АС част на сграда № 4 във в.ф. 34400”

Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.1

 

В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на 15.06.2016 г.

 

Лиляна Лечева тел. 052/552-471

изтегли

Изпълнена

“Ремонт на хранилище №8 във в.ф. 32020 – Варна”

обществена поръчка чл.20 ал. 4 т.1 от ЗОП

 

Военно формирование 34400, до17.00 часа на 09.06.2016 г..

 

Велико Трифонов

052/552467

изтегли

Изпълнена

 

„Ремонт и преустройство на вътрешни помещения в щабна сграда на в.ф. 54950 във връзка с монтаж на апаратура”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1

 

в.ф. 34400-Варна 16.00 часа на 14.06.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов тел. 052/552-472

изтегли

Изпълнена

„Ремонт на горивна цистерна на рейдови миночистач с б.№ 56”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3

 

в.ф. 34400-Варна
16.00 часа на 23.06.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов тел. 052/552-472

изтегли

Допуснато е несъответствие между техническото предложение и техническите изисквания по изпълнението на поръчката, поради което обществената поръчка е прекратена.

„Доставка на дизелов двигател за лодка” на военно формирование 26870-Варна”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3

 

в.ф. 34400-Варна 16.00 часа на 20.06.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов
тел. 052/552-472

изтегли

Изпълнена

„Спасителни средства на бм „Шквал””

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3

 

в.ф. 34400-Варна 16.00 часа на 27.06.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов тел. 052/552-472

изтегли

Изпълнена

„Доставка на резервни части за водоопреснителни установки”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3

 

 в.ф. 34400-Варна

12.00 часа на

18.07.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

 

изтегли

Изпълнена

 

„Ремонт на горивна цистерна на рейдови миночистач с б. № 56”

Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3

 

В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на 18.08.2016 г.

 

Лиляна Лечева –тел. 052/552-471

изтегли

Изпълнена

„Доставка на специализирани GPS антени за диференциална станция DGPS Каварна с референтен номер 900”

Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3

 

В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на 14.09.2016 г.

 

Лиляна Лечева тел. 052/552-471

изтегли

Изпълнена

Дефектация и ремонт на терминали за вътрешнокорабна свръзка тип „Toma S2 – 16K” и тип „Toma S2 – 8K” от в.ф. 22480 – Бургас”

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3

 

в.ф. 34400-Варна

16.30 часа на

10.10.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

 

изтегли

Изпълнена

 

„Доставка и монтаж на метална огнеупорна каса” във военно формирование 32890-Бургас

Обществена поръчка по чл.

20, ал. 4, т.3

 

в.ф. 34400-Варна

17.00 часа на

24.10.2016 г.

 

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

изтегли

Прекратена

 „Ремонт на покриви и сгради на складове във в.ф. 32890–Бургас E”

обществена

поръчка по

чл.20, ал. 4, т. 1

 

   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 10.11.2016 г.    

Енчо Илиев

052 / 552 479

 

изтегли

Изпълнена

„Транспортиране на горива”

Обществена поръчка по чл.

20 ал. 4 т.3

 

В.ф. 34400-Варна -15.00 часа на 21.11.2016 г.

   Лиляна Лечева –тел. 052/552-471

изтегли

Изпълнена

„Доставка на преносима видеоконферентна система” Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3   В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на 17.11.2016 г.  

Лиляна Лечева –тел. 052/552-471

изтегли

Изпълнена

„Закупуване на мрежово оборудване” обществена поръчка по чл.20, ал. 4, т. 3   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 15.11.2016 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

Изпълнена

обособена позиция №2 – „Системи за физическа сигурност” на обществена поръчка с предмет „Ремонт и преустройство на вътрешни помещения в щабна сграда на в.ф. 54950 във връзка с монтаж на апаратура” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6

до началника на военно формирование 34400-9-Варна

17.00 часа на

25.11.2016 г.

  в.ф. 34400-Варна 17.00 часа на 12.12.2016 г.    

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

 

изтегли

Прекратена

 Доставка на несмъртоносни средства за дистанционно обезвреждане на личен състав” на военно формирование 22480-Бургас  Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3  

в.ф. 34400-Варна

16.30 часа на

05.10.2016 г.

 

   

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472

 

изтегли

Изпълнена

„Освидетелстване на бутилки от системата за аварийно приводняване на вертолети „Panter” обществена поръчка по чл.20, ал. 4 и 5 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 07.07.2016 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

Изпълнена

Доставка на резервни части за главни корабни двигатели тип abc 12-VDZC-1070-181-A обществена поръчка чл. 20,   ал. 6  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 22.08.2016 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

 Изпълнена

„Резервни части за лодъчен двигател тип „Yanmar 4LH – DTE” обществена поръчка по чл.20, ал. 4 и 5 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 17.00 часа на 20.07.2016 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

прекратена

„Ремонт на климатична установка на минен ловец „Цибър” Oбществена поръчка чл. 3, ал. 2, т.4 и чл. 14, ал. 7  от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 25.02.2016 г.  

Енчо Илиев Илиев

 052/552-479

изтегли

приключена

„Доставка на обувки защитни и активни антифони”  Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т.3  

В.ф. 34400-Варна -17.00 часа на

28 .06.2016 г

  Лиляна Лечева тел. 052/552-471

изтегли

приключена

„Доставка на оборудване за система за видеонаблюдение във военно формирование 26800 – Варна” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3    в.ф. 34400-Варна 16.00 часа на 24.06.2016 г.   подп. Л.Арнаудов тел. 052/552-472

изтегли

допълнение

приключена

„Доставка на материали и оборудване за поддръжка на системи за физическа сигурност, за нуждите на военни формирования 34400 – Варна и 26800 – Варна” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 .  в.ф. 34400-Варна 17.00 часа на 12.12.2016г.  

подп. Л.Арнаудов

тел. 052/552-472  

  изтегли

допълнение

приключена

„Премахване на дървета от семейство „Populas”” Обществена поръчка по вътрешни правила   В.ф. 34400-Варна -16.00 часа на  09 .05.2016 г.  

Лиляна Лечева –тел. 052/552-471

изтегли

приключена

“Доставка на антифаулинг /противообрастващ полимерен продукт/ и повръхностно активен разтворител обществена поръчка чл.14 ал. 5 т.2 и ал.6 от ЗОП   Военно формирование 34400, до12.00 часа на 01.04.2016 г.  

Велико Трифонов

052/552467

изтегли

приключена

„Ремонт на радиоизмервателен прибор РИП-4” Обществена поръчка по чл.3 ал. 2  от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 11.01.2016г.  

подп. Любомир Арнаудов

052/552 472

изтегли

приключена

„Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси” Обществена поръчка по чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП   Военно формирование 34400 – гр.Варна 16.00 ч. на 12.01.2016г.  

подп. Любомир Арнаудов

 052/552 472

 изтегли

приключена

„Технически преглед и осигуряване освидетелстването на 6 бр. съдове за ВВН за в.ф. 28580” обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 и ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 16.00 часа на 19.04.2016 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

приключена

„Ремонт на противопожарна помпа №1 на минен ловец „Цибър” обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 на ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 12.04.2016 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

 изтегли

приключена

 “Регулиране и стендоване на горивна помпа високо налягане и горивни дюзи за главни двигатели на базов миночистач “Шквал” обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 и ал. 6 от ЗОП    Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 01.04.2016 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

приключена

„Ремонт на вакуум помпа на минен ловец „Цибър” обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т.2 и ал. 6 от ЗОП   Военно формирование 34400-Варна 12.00 часа на 01.04.2016 г.  

Енчо Илиев

052 / 552 479

изтегли

приключена