• Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5
 
 

На 19 и 20 април 2022 година във Военноморска база Бургас се проведе учебно-методическия сбор на флагманския старшина на Военноморските сили мичман Стефан Стефанов.

Сборът беше открит от командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Велко Велков, който приветства участниците и им пожела ползотворна работа. В мероприятието участие взеха главният сержант на Българската армия старшина Калин Крумов и флагмански старшини на формирования от Военноморските сили.

През първия ден бяха представени доклади и презентации от флагманските старшини на ВМС. Старшина Калин Крумов изнесе брифинг на тема „Концепция за развитие на сержантския/старшинския корпус в БА“, а в своята презентация мичман Стефан Стефанов представи “Перспективи за развитие на ВМС на Република България“.

Втория ден участниците проведоха срещи със старшини и матроси от военни формирования, дислоцирани във Военноморска база Бургас, на които разискваха актуални въпроси, касаещи проблеми в осигуряването на нормалното ежедневие и дейността на личния състав, както и повишаване мотивацията и социалния статус на военнослужещите във флота.

 

На 13 и 14 април 2022 година във Военния клуб в Бургас се проведе основната планираща конференция за националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2022”.

Началникът на Щаба на Военноморските сили капитан I ранг Камен Кукуров откри конференцията, на която бяха обсъдени въпроси, касаещи предстоящото през месец юли учение.

В конференцията, освен от Министерство на отбраната, Щаба на Военноморските сили, Флотилия бойни и спомагателни кораби  и видовете въоръжени сили, се включиха и представители на военноморските сили на държави от НАТО и инициативата „Партньорство за мир”, заявили участие в учението – Великобритания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, Съединените американски щати и Турция, както и на постоянните корабни групи на НАТО SNMG-2 и SNMCMG-2 и на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в България NFIU, като част от тях участваха чрез видеоконферентна връзка.

Участниците се групираха в четири синдиката – морски операции, междуведомствено сътрудничество, специални операции, подводни взривни и технически дейности, в рамките на които се обсъдиха възможностите за отработване на конкретните епизоди от учението, свързани както с действията на силите на море, така и съвместните действия на ВМС на Република България с правителствени и неправителствени организации.

В работата на синдикатите за подводни взривни и технически дейности и за специални операции участваха представители на Съвместното командване на специалните операции и на ВМС на САЩ. Те разработиха план-програма и уточниха параметрите на съвместните си действия по време на учението.

В работата на синдиката за междуведомствено сътрудничество участваха представители на областната и общинската администрации в Бургас, на регионалните структури на Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, на фирми от морския бизнес и доброволчески сдружения. Към тази група се присъединиха командирите на рота за гражданско-военно сътрудничество и рота за психологически операции от Сухопътните войски.

 

Още с началото на войната между Русия и Украйна и получаване на информация за поставени минни заграждения от Военноморските сили на Украйна и особено след новината за потъването на естонския товарен кораб „Хелт“ край пристанището на град Одеса на 3 март 2022 г., във Военноморските сили на Република България беше проведен обстоен анализ на обстановката и възможният риск за корабоплаването в северозападната, западната и югозападната част на Черно море от дрейфуващи, контактни мини.

С началото на конфликта Военноморските сили усилиха наблюдението в националните морски пространства и проведоха срещи с корабопритежателите,  и с националните правителствени и неправителствени институции и организации свързани с морето. Води се наблюдение и за неблагоприятни хидрометеорологически условия в северната част на Черно море, които биха довели до възможно откъсване на мина и се изготвят разчети за вероятното ѝ движение. Установени са връзки с ВМС на Румъния и Турция, и с Центъра за контрол на корабоплаването на НАТО, за изграждане на по пълна картина на обстановката и взаимно оповестяване. Военноморският координационен елемент във Варна поддържа електронна страница с информация за обстановката и препоръки към корабоводителите.

Въпреки, че оценките към момента са за нисък риск, възможността за появяване на плаваща мина в националните ни морски пространства не може да се изключи. Потвърждение затова са получените съобщения от ВМС на Република Турция и Република Румъния за открити и унищожени три малки котвени мини на 26 и 28 март 2022 г. Затова ВМС поддържат незабавна готовност за оповестяване при открита мина и за нейното унищожаване.

Военноморските сили на Република България провеждат операция за наблюдение на системата за разделно движение по нашето крайбрежие, бреговата ивица и тези части от националните морски пространства, в които е възможно появяването на плаваща мина. В операцията участват кораби, вертолети и брегови средства за наблюдение на надводната обстановка от състава на ВМС. По време на операцията непрекъснато се провежда визуално и техническо наблюдение за плаващи миноподобни предмети, като особено внимание се обръща на системата за разделно движение на корабите в териториалното море на Република България, на подходите към пристанищата и на зоните с интензивен корабен трафик, преминаващ транзитно край нашите брегове.

 

На 29 март 2022 г. в Щаба на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов запозна журналистите с текущата обстановка по безопасност на корабоплаването в западната част на Черно море. Към днешна дата ситуацията с минната опасност е следната:

В Западната част на Черно море са открити общо три мини. Първата беше открита и унищожена на 26 март 2022 г. в пролива Босфор от ВМС на Република Турция.

На 28 март 2022 г., на дистанция 12 морски мили източно от н. Инеада, е получен сигнал за открита от турски рибарски кораб още една мина. ВМС на Република Турция са обследвали района, открили и неутрализирали морската мина.

От ВМС на Република Румъния е получена информация за открита мина на 28 март 2022 г., на дистанция 38 морски мили източно от н. Мидия, която е неутрализирана в 14.30 часа. По-късно ВМС на Република Румъния са получили информация за възможна втора морска мина в техните национални морски пространства, но при обследване на района такава не е открита.

И трите плаващи мини са класифицирана от тип „МЯМ“.

На 28 март 2022 г. във ВМС на Република България бяха получени три сигнала за вероятни плаващи мини, както следва:

Първият сигнал е подаден в 11.35 часа във ВМС от Морски спасителен координационен център от моторен кораб „ TOMRIZ-A” е забелязана плаваща мина около 07.00 часа на 28 март 2022 г. в точка с координати Ш=43⁰02.35′ N Д=028⁰47.13′ Е.

Втория сигнал е получен към 13.15 часа от Главна Дирекция „Гранична Полиция“ за забелязана плаваща мина в 12.15 часа на 28.03 от моторен кораб „AMAZON”  в точка с координати Ш=42⁰53.4′ N Д=028⁰58.8′ Е. И в двата района мини не са открити.

В 13.50 часа е получен трети сигнал от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (Трафик кулата), моторен кораб „AVALOV” докладва, че наблюдава обект на 12 морски мили източно от нос Галата. Установено е, че миноподобния обект е черна пластмасова кутия.

Специалисти от ВМС извършиха разчети за предполагаемия район на вероятна плаващата мина (на около 40 мили от нос Галата), с цел обследване на района за нейното откриване. На базата на направените разчети първият и вторият сигнал се касаят за един и същи обект.

След получаването на първия сигнал за възможна плаваща мина е изпратен вертолет „Пантер“ за обследване на вероятния район и откриването и, като по време на полета са получени указания за подадения втори сигнал от Главна Дирекция „Гранична полиция“ с възможна втора плаваща мина.

В 13.30 часа корвета ,,Решителни“ напуска База Варна, със специално подготвен екип на борда, и извършва обследване на района, с цел откриване и неутрализиране на минната опасност.

След направените обследвания на вероятните райони от въздух и море, мини не са открити.

ВМС на Република България са в непрекъснат контакт с Морските оперативни центрове на съседните страни, както и поддържат готовност за действия при откриване на вероятни плаващи мини.

 

Mar 28

Прекратена е операцията на Военноморските сили за откриване на докладваните по-рано днес миноподобни обекти в морските пространства на Република България.

След последователно обследване на районите с вертолет и кораб, плаващи мини не бяха открити.

Продължава воденето на наблюдение и периодично обследване на морската повърхност от въздуха.

 

Mar 28

Във връзка с получените два сигнала за забелязани мини на около 37 морски мили  изток – югоизток от нос Галата, Военноморските сили изпратиха вертолет от състава на авиобаза „Чайка“ и кораб със специална група на борда от Флотилия бойни и спомагателни кораби.

Вертолетът „Пантер“ извърши полет от 12.50 до 15.00 часа за обследване на двата района. В единия от районите са открити плаващи пластмасов черни кутии, а в другия не са открити плаващи миноподобни обекти.

Операцията по обследване на районите продължава с кораба от ВМС.

 

Mar 28

Днес 28 март 2022 г. по данни на Морският спасителен координационен център – Варна, е получена информация чрез имейл от Турския спасителен център, че турски кораб „ТОМРИЗ-А“ е подал сигнал за забелязана мина около 06.00 часа (българско време), на около 37 nm изток – югоизток от нос Галата.

В момента Военноморските сили изпращат вертолет за извършване на мероприятия по разузнаване и обследване на мината, както и последващото и унищожаване, като за целта ще бъде изпратен кораб от състава на ВМС със специална група на него.

 

На 26 март 2022 г. военните моряци се включиха в тържественото отбелязване на Деня на Тракия и 109-та годишнина от превземането на Одрин по време на Балканската война от 1912-1913 година.

Събитието беше организирано от Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода“, със съдействието на Община Варна, Военноморските сили и Варненската и Великопреславска Света митрополия.

Представителният духов оркестър на Военноморските сили и почетен караул от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“  участваха в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред арката на Осми приморски пехотен полк във  Варна. Заместник-началникът на Щаба на ВМС по операциите капитан I ранг Ваньо Мусински прие строя на почетния караул.

На тържествената церемония присъстваха и поднесоха венци и цветя кметът на Община Варна Иван Портних, заместник-областният управител Александър Николов, районни кметове, представители на военно-патриотични съюзи и граждани.

Свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата на България.

Почетният караул и Представителният духов оркестър на ВМС преминаха в тържествен марш пред паметника.

 

В периода от 22 до 24 март 2022г. кораби от Флотилия бойни и спомагателни кораби от състава на Военноморските сили провеждат предварително планирани тактически учения на море.

Корвета „Бодри“ и корвета „Решителни“ от състава на дивизион патрулни кораби плават за провеждане на тактическо учение на единичния кораб. По време на учението се отработват дейности по организиране на видовете отбрани и защити на кораба при прехода му на море, контрол на корабоплаването, стрелба по морска и въздушна цел, защита на кораба от ядрено, химическо и биологично оръжие и борба за живучест на кораба.

 

Mar 21

С началото на военния конфликт между Руската федерация и Украйна, чрез известия до мореплавателите бяха обявени райони на извършени минни постановки в Черно и Азовско море от украинските ВМС за защита на десантно достъпните райони пред пристанищата. В тази връзка, ВМС на Р България усилиха системата за наблюдение в морските пространства, включително за вероятни минни постановки и плаващи мини. Периодично се оглежда прилежащата морска зона от брега, от корабите на море и от въздуха от вертолетите на ВМС. Такова обследване беше извършено и днес. От 13.00 часа до 15 25 часа, вертолет „Пантер“ от ВМС извърши полет за търсене на плаващи предмети по българското черноморско крайбрежие. Такива не бяха открити.

На 18.03.2022г. Руската Федерация обяви с известие до мореплавателите предупреждение за открити плаващи мини в северозападната, западната и югозападната част на Черно море.

Предполагаемите образци мини са от типа ЯМ и ЯРМ. И двата типа мини са котвени, т.е. поставят се на определените дълбочини с котва и котвени въжета (стоманени проволки).

Мина образец ЯМ е с тегло на взривното вещество 20 килограма, диаметър на мината 530 мм и максимална дълбочина на поставяне до 50 метра.

Мина ЯРМ е с тегло на взривното вещество 3 килограма, диаметър на мината 275 мм и се поставя в реки, езера или водохранилища.

Основното предназначение на посочените мини е защита на десантно достъпни участъци от десантни сили и средства на противостоящата страна.

И двата типа мини са конструирани по начин, който при извършена постановка, ги прави опасни за продължителен период от време.

В съобщението на Руската федерация се твърди, че мините са скъсали котвените си въжета в резултат на лоши хидрометеорологични условия в района на поставянето им.

Във Военноморските сили на Р България беше извършен обстоен анализ на обстановката относно вероятността за наличие на плаващи мини в морските пространства на Република България.

Хидрометеорологичните условия в северозападната част на Черно море за периода от края на месец февруари до настоящия момент не предполагат наличие на вълнение на морето с такава сила, която да предизвика скъсване на котвените въжета на поставени мини. Съобщението на Руската Федерация е възможно да цели намаляване на корабния трафик в западната част на Черно море и затрудняване на доставките до основните пристанища.

Вероятността за наличие на плаващи мини в морските пространства на страната е оценена като ниска, но въпреки това, не може да бъде изключена напълно. Съществува възможност при щормово време отделни мини да се откъснат от котвите си или да променят позицията си вследствие на подводните течения в района.

На базата на характерните за тази част на Черно море течения, плаваща мина би могла да достигне българските морски пространства след 14 дни. Най-малката дистанция от брега, на която се очаква да премине ще бъде от 1 морска миля в районите около н. Калиакра и устието на р. Резово.

Актуална информация по темата може да се намери на официалната уеб-страница на Център “Военноморски координационен елемент“ (https://bsmce-navy.armf.bg).