ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Dec 22

УВАЖАЕМИ АДМИРАЛИ, ОФИЦЕРИ,

ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ, СТАРШИНИ,

МАТРОСИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ!

От името на Командването на Военноморските сили и от свое име, изказвам най-искрените ни и сърдечни благодарности за професионализма, отговорността и сплотеността, с които служихте и работихте през отминаващата година!

Дейността ни беше белязана от въоръжения конфликт между две черноморски държави, който за пръв път след Втората световна война наложи да планираме и провеждаме реални действия за осигуряване безопасността на националните ни морски пространства. Непрекъснатото наблюдение, обследването на фарватерите и унищожаването на открити мини доказаха способността на нашите сили и средства да реагират адекватно на заплахите и в екстремни ситуации да осигурят безопасността на корабоплаването.

Правейки своеобразен анализ на постигнатото, трябва да отчетем, че независимо от военните действия в близост до нашите граници, въпреки наложените ограничения вследствие на глобалната пандемия, успяхме да проведем единственото в Черно море международно учение. Бяха подготвени документите, проведоха се процедурите и се подписаха договорите за осигуряване на въоръжението за двата многофункционални модулни патрулни кораба – основен елемент от модернизацията на военния ни флот, чието строителството продължава по план.

Тези факти ни дават основание без никакво съмнение да отчетем поредната успешна година и съм уверен, че тази тенденция ще бъде запазена и в бъдеще.

Нека със звъна на рождественските камбани, под светлините на новогодишните салюти и със силата на празничните пожелания, всички заедно да дадем възраждащото начало на една по-добра, мирна и благодатна година!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ЩАСТЛИВА И МИРНА НОВА 2023 ГОДИНА!

 

КОНТРААДМИРАЛ КИРИЛ МИХАЙЛОВ

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ