Обществена поръчка по ЗОП № 041/01.10.2015г.

 

 

Предмет: “Денонощна физическа въоръжена охрана на военни формирования от ВМС” (АОП № 02899-2015-0004)

 

06.10.2015 – Решение № 5486/06.10.2015 (АОП № 690796)

 

06.10.2015 – Обявление № 5487/06.10.2015 (АОП № 690797)

 

06.10.2015 – Документация

 

06.10.2015 – Приложение 1 ТС ВМС.Б.ВО.025.15

 

06.10.2015 – Приложение 2 ТС ВМС.Б.ВО.024.15

 

06.10.2015 – Приложения

 

24.11.2015 – Протокол №1

 

26.11.2015 – Протокол №2

 

Отварянето на Плик № 3 “Предлагана цена” ще се осъществи в 11:00 на 01.12.2015 г. в сградата на в.ф. 34400, гр. Варна, ул. Преслав №16.

 

03.12.2015 – Протокол №3

 

03.12.2015 – Решение

 

07.01.2016 – Решение за възлагане изпълнение на втория класиран участник

 

05.02.2016 – Договор 32020

 

05.02.2016 – Договор 34960

 

13.04.16 г. – Извършени плащания за м. март по договор №208/13.01.16 – 18133.20 лв. (факт.1985/01.04.16) и по договор №457/25.01.16 –  17060.40 лв.(факт. 1986/01.04.16).

 

27.05.16 – Извършени плащания за м. април по договор №208/13.01.16 – 18133,20 лв. (факт.2006/03.05.16 г.) и по договор №457/25.01.16 – 17060,40 лв. (факт.2007/03.05.16 г.).

 

20.06.16 – Извършени плащания за м. май по договор №208/13.01.16 – 18133,20 лв. (факт.2024/02.06.16 г.) и по договор №457/25.01.16 – 17060,40 лв. (факт.2025/02.06.16 г.).

 

27.07.16 0 Извършени плащания за м. юни по договор №208/13.01.16 – 18133,20 лв. (факт.2045/01.07.16) и по договор

№457/25.01.16 – 17060.4 лв. (факт.2044/01.07.16).

 

27.08.16 0 Извършени плащания за м. юли по договор №208/13.01.16 – 18133,20 лв. (факт.2056/01.08.16) и по договор

№457/25.01.16 – 17060.4 лв. (факт.2057/01.08.16).

 

09.01.2017 г. – Допълнително споразумение 32020

 

09.01.2017 г. – Допълнително споразумение 34960

 

31.10.2018 г. – Обявление за приключване на договор 208

 

31.10.2018 г. – Обявление за приключване на договор 457

Публикувано на 29.09.2015 в 09:03:00