“Доставка на емайл-лакове, разредители, лепила и др. сходни”

     

    08.05.2019 г. – Отварянето на офертите ще се извърши в 10.00 ч. на 09.05.2019 г. в сградата на Щаба на ВМС в гр. Варна,  ул. Преслав №16, на което могат да присъстват представителите на участниците.

     

     
    Публикувано на 19.04.2019 в 12:45:08