Обществена поръчка по ЗОП №26/29.07.2019 г

 

“Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140-Варна”

05.08.2019 г. – Обява

05.08.2019 г. – Обявление РОП

05.08.2019 г. – Приложения-1-7

Публикувано на 05.08.2019 в 10:49:38