Обществена поръчка по ЗОП №20/29.05.2019

 

“Изпълнение на строително-монтажни работи във в.ф. 32140-Варна”

05.06. 2019 г. – Обява

 

05.06.2019 г. – Приложения

 

20.06.2019 г. – Поради настъпване на обстоятелства по чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за обособена позиция №1 и обособена позиция № 2 се удължава до 17:00 часа на 24.06.2019г. Отварянето на всички постъпили в деловодството на възложителя оферти по обществената поръчка ще се проведе в административната сграда на Щаба на Военноморски сили в гр.Варна, ул. „Преслав” №16 в 10:00 ч. на 26.06.2019г.

 

01.07.2019 г. – Протокол

 

19.07.2019 г. – Заповед за прекратяване на поръчката

Публикувано на 03.06.2019 в 09:29:18