Обществена поръчка по ЗОП №29/14.08.2019 г.

 

“Доставка на резервни части за двигатели за корабни дизелгенератори”

 

16.08.2019 г. – Обява РЧ двигатели за ДГ

 

16.08.2019 г. – Приложения РЧ KДГ

 

30.08.2019 г. – “Поради настъпване на обстоятелставата по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за ОП№2 „Доставка на резервни части за двигатели за дизел-генератори „7Д6” се удължава до 17.00 на 02.09.2019 г. Отварянето на офертите ще се проведе в 15.00 часа на 03.09.2019 г., в сградата на Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16 в съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП от комисия назначена от командира на ВМС.”

 

09.09.2019 г. – Протокол комисия

 

11.09.2019 г. – Заповед за прекратяване на обособена позиция №1 „Доставка на резервни части за двигатели за дизелгенератори „ISOTTA FRASCHINI V1213T2ME””

 

03.10.2019 г. – Договор

Публикувано на 16.08.2019 в 15:50:55