Обществена поръчка по ЗОП №28/02.08.2019 г.

 

12.08.2019 г. – Решение ДВЕО

 

12.08.2019 г. – Обявление ДВЕО

 

12.08.2019 г. – Документация ДВЕиО

 

12.08.2019 г. – Прил 1 ТС М 96.3258.19

 

12.08.2019 г. – Прил 2 ТС М 96.3260.19

 

12.08.2019 г. – Прил 3 ТС М 96.3261.19

 

12.08.2019 г. – Прил 4 ТС М 96.3264.19

 

12.08.2019 г. – Прил 5 ТС М 96.3263.19

 

12.08.2019 г. – Прил 6 ТС М 96.3265.19

 

12.08.2019 г. – Прил 7 ТС М 96.3266.19

 

12.08.2019 г.  – Прил 8 ТС М 96.3273.19

 

12.08.2019 г.  – Прил 9, 11 – 18

 

12.08.2019 г. –  Прил 10 espd-request ДВЕО

 

24.10.2019 г. – Протокол комисия ДВО 7547_23_10_19

 

24.10.2019 г. – Доклад комисия ДВО 7551_23_10_19

 

24.10.2019 г. – Решение избор изпълнител ДВО 7611_24_10_19

 

28.11.2019 г. – Договор 8624 ОП1

 

28.11.2019 г. – Договор 8625 ОП2

 

28.11.2019 г. – Договор 8626 ОП3

 

28.11.2019 г. – Договор 8627 ОП4

 

28.11.2019 г. – Договор 8628 ОП5

 

28.11.2019 г. – Договор 8629 ОП6

 

28.11.2019 г. – Договор 8630 ОП7

 

28.11.2019 г. – Договор 8631 ОП8

 

28.04.2020 г. – Обявление

 

28.04.2020 г. – Обявление

 

28.04.2020 г. –Обявление

 

28.04.2020 г. –Обявление

 

28.04.2020 г. –Обявление

 

28.04.2020 г. –Обявление

 

07.07.2020 г. – Допълнително споразумение 3673

 

07.07.2020 г. – Допълнително споразумение 3674

 

Публикувано на 12.08.2019 в 11:40:21