• Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5
 
 

На 19 и 20 април 2022 година в Командването на Военноморските сили се проведе сбор на началника на отдел „Комуникационни и информационни системи“ в Щаба на Военноморските сили на тема „Предизвикателства пред личния състав от  органите по комуникационно и информационно осигуряване на Военноморските сили в условията на динамично променящата се технологична и оперативна среда“.

В мероприятието участваха специалисти по КИС от Командването на ВМС и основните структури на корабните и брегови формирования на Военноморските сили.

По време на сбора бяха изнесени брифинги и се проведоха дискусии, касаещи модернизацията и развитието на комуникационните и информационни системи на ВМС, планираните за придобиване нови способности и свързаните с тях предизвикателства.

В хода на дискусиите се обсъдиха актуални теми от ежедневната организация на комуникационното и информационно осигуряване, както и изпълнението на задачите от специалистите по КИС във ВМС.

Планът за провеждането на сбора включва и посещения на комуникационни и информационни възли, с цел запознаване на участниците с новопридобитото във Военноморските сили оборудване.

 

На 19 и 20 април 2022 година във Военноморска база Бургас се проведе учебно-методическия сбор на флагманския старшина на Военноморските сили мичман Стефан Стефанов.

Сборът беше открит от командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Велко Велков, който приветства участниците и им пожела ползотворна работа. В мероприятието участие взеха главният сержант на Българската армия старшина Калин Крумов и флагмански старшини на формирования от Военноморските сили.

През първия ден бяха представени доклади и презентации от флагманските старшини на ВМС. Старшина Калин Крумов изнесе брифинг на тема „Концепция за развитие на сержантския/старшинския корпус в БА“, а в своята презентация мичман Стефан Стефанов представи “Перспективи за развитие на ВМС на Република България“.

Втория ден участниците проведоха срещи със старшини и матроси от военни формирования, дислоцирани във Военноморска база Бургас, на които разискваха актуални въпроси, касаещи проблеми в осигуряването на нормалното ежедневие и дейността на личния състав, както и повишаване мотивацията и социалния статус на военнослужещите във флота.

 

На 13 и 14 април 2022 година във Военния клуб в Бургас се проведе основната планираща конференция за националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2022”.

Началникът на Щаба на Военноморските сили капитан I ранг Камен Кукуров откри конференцията, на която бяха обсъдени въпроси, касаещи предстоящото през месец юли учение.

В конференцията, освен от Министерство на отбраната, Щаба на Военноморските сили, Флотилия бойни и спомагателни кораби  и видовете въоръжени сили, се включиха и представители на военноморските сили на държави от НАТО и инициативата „Партньорство за мир”, заявили участие в учението – Великобритания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, Съединените американски щати и Турция, както и на постоянните корабни групи на НАТО SNMG-2 и SNMCMG-2 и на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в България NFIU, като част от тях участваха чрез видеоконферентна връзка.

Участниците се групираха в четири синдиката – морски операции, междуведомствено сътрудничество, специални операции, подводни взривни и технически дейности, в рамките на които се обсъдиха възможностите за отработване на конкретните епизоди от учението, свързани както с действията на силите на море, така и съвместните действия на ВМС на Република България с правителствени и неправителствени организации.

В работата на синдикатите за подводни взривни и технически дейности и за специални операции участваха представители на Съвместното командване на специалните операции и на ВМС на САЩ. Те разработиха план-програма и уточниха параметрите на съвместните си действия по време на учението.

В работата на синдиката за междуведомствено сътрудничество участваха представители на областната и общинската администрации в Бургас, на регионалните структури на Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, на фирми от морския бизнес и доброволчески сдружения. Към тази група се присъединиха командирите на рота за гражданско-военно сътрудничество и рота за психологически операции от Сухопътните войски.

 

Още с началото на войната между Русия и Украйна и получаване на информация за поставени минни заграждения от Военноморските сили на Украйна и особено след новината за потъването на естонския товарен кораб „Хелт“ край пристанището на град Одеса на 3 март 2022 г., във Военноморските сили на Република България беше проведен обстоен анализ на обстановката и възможният риск за корабоплаването в северозападната, западната и югозападната част на Черно море от дрейфуващи, контактни мини.

С началото на конфликта Военноморските сили усилиха наблюдението в националните морски пространства и проведоха срещи с корабопритежателите,  и с националните правителствени и неправителствени институции и организации свързани с морето. Води се наблюдение и за неблагоприятни хидрометеорологически условия в северната част на Черно море, които биха довели до възможно откъсване на мина и се изготвят разчети за вероятното ѝ движение. Установени са връзки с ВМС на Румъния и Турция, и с Центъра за контрол на корабоплаването на НАТО, за изграждане на по пълна картина на обстановката и взаимно оповестяване. Военноморският координационен елемент във Варна поддържа електронна страница с информация за обстановката и препоръки към корабоводителите.

Въпреки, че оценките към момента са за нисък риск, възможността за появяване на плаваща мина в националните ни морски пространства не може да се изключи. Потвърждение затова са получените съобщения от ВМС на Република Турция и Република Румъния за открити и унищожени три малки котвени мини на 26 и 28 март 2022 г. Затова ВМС поддържат незабавна готовност за оповестяване при открита мина и за нейното унищожаване.

Военноморските сили на Република България провеждат операция за наблюдение на системата за разделно движение по нашето крайбрежие, бреговата ивица и тези части от националните морски пространства, в които е възможно появяването на плаваща мина. В операцията участват кораби, вертолети и брегови средства за наблюдение на надводната обстановка от състава на ВМС. По време на операцията непрекъснато се провежда визуално и техническо наблюдение за плаващи миноподобни предмети, като особено внимание се обръща на системата за разделно движение на корабите в териториалното море на Република България, на подходите към пристанищата и на зоните с интензивен корабен трафик, преминаващ транзитно край нашите брегове.

 

На 29 март 2022 г. в Щаба на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов запозна журналистите с текущата обстановка по безопасност на корабоплаването в западната част на Черно море. Към днешна дата ситуацията с минната опасност е следната:

В Западната част на Черно море са открити общо три мини. Първата беше открита и унищожена на 26 март 2022 г. в пролива Босфор от ВМС на Република Турция.

На 28 март 2022 г., на дистанция 12 морски мили източно от н. Инеада, е получен сигнал за открита от турски рибарски кораб още една мина. ВМС на Република Турция са обследвали района, открили и неутрализирали морската мина.

От ВМС на Република Румъния е получена информация за открита мина на 28 март 2022 г., на дистанция 38 морски мили източно от н. Мидия, която е неутрализирана в 14.30 часа. По-късно ВМС на Република Румъния са получили информация за възможна втора морска мина в техните национални морски пространства, но при обследване на района такава не е открита.

И трите плаващи мини са класифицирана от тип „МЯМ“.

На 28 март 2022 г. във ВМС на Република България бяха получени три сигнала за вероятни плаващи мини, както следва:

Първият сигнал е подаден в 11.35 часа във ВМС от Морски спасителен координационен център от моторен кораб „ TOMRIZ-A” е забелязана плаваща мина около 07.00 часа на 28 март 2022 г. в точка с координати Ш=43⁰02.35′ N Д=028⁰47.13′ Е.

Втория сигнал е получен към 13.15 часа от Главна Дирекция „Гранична Полиция“ за забелязана плаваща мина в 12.15 часа на 28.03 от моторен кораб „AMAZON”  в точка с координати Ш=42⁰53.4′ N Д=028⁰58.8′ Е. И в двата района мини не са открити.

В 13.50 часа е получен трети сигнал от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (Трафик кулата), моторен кораб „AVALOV” докладва, че наблюдава обект на 12 морски мили източно от нос Галата. Установено е, че миноподобния обект е черна пластмасова кутия.

Специалисти от ВМС извършиха разчети за предполагаемия район на вероятна плаващата мина (на около 40 мили от нос Галата), с цел обследване на района за нейното откриване. На базата на направените разчети първият и вторият сигнал се касаят за един и същи обект.

След получаването на първия сигнал за възможна плаваща мина е изпратен вертолет „Пантер“ за обследване на вероятния район и откриването и, като по време на полета са получени указания за подадения втори сигнал от Главна Дирекция „Гранична полиция“ с възможна втора плаваща мина.

В 13.30 часа корвета ,,Решителни“ напуска База Варна, със специално подготвен екип на борда, и извършва обследване на района, с цел откриване и неутрализиране на минната опасност.

След направените обследвания на вероятните райони от въздух и море, мини не са открити.

ВМС на Република България са в непрекъснат контакт с Морските оперативни центрове на съседните страни, както и поддържат готовност за действия при откриване на вероятни плаващи мини.

 

Mar 28

Прекратена е операцията на Военноморските сили за откриване на докладваните по-рано днес миноподобни обекти в морските пространства на Република България.

След последователно обследване на районите с вертолет и кораб, плаващи мини не бяха открити.

Продължава воденето на наблюдение и периодично обследване на морската повърхност от въздуха.

 

Mar 28

Във връзка с получените два сигнала за забелязани мини на около 37 морски мили  изток – югоизток от нос Галата, Военноморските сили изпратиха вертолет от състава на авиобаза „Чайка“ и кораб със специална група на борда от Флотилия бойни и спомагателни кораби.

Вертолетът „Пантер“ извърши полет от 12.50 до 15.00 часа за обследване на двата района. В единия от районите са открити плаващи пластмасов черни кутии, а в другия не са открити плаващи миноподобни обекти.

Операцията по обследване на районите продължава с кораба от ВМС.

 

Mar 28

Днес 28 март 2022 г. по данни на Морският спасителен координационен център – Варна, е получена информация чрез имейл от Турския спасителен център, че турски кораб „ТОМРИЗ-А“ е подал сигнал за забелязана мина около 06.00 часа (българско време), на около 37 nm изток – югоизток от нос Галата.

В момента Военноморските сили изпращат вертолет за извършване на мероприятия по разузнаване и обследване на мината, както и последващото и унищожаване, като за целта ще бъде изпратен кораб от състава на ВМС със специална група на него.

 

На 26 март 2022 г. военните моряци се включиха в тържественото отбелязване на Деня на Тракия и 109-та годишнина от превземането на Одрин по време на Балканската война от 1912-1913 година.

Събитието беше организирано от Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода“, със съдействието на Община Варна, Военноморските сили и Варненската и Великопреславска Света митрополия.

Представителният духов оркестър на Военноморските сили и почетен караул от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“  участваха в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред арката на Осми приморски пехотен полк във  Варна. Заместник-началникът на Щаба на ВМС по операциите капитан I ранг Ваньо Мусински прие строя на почетния караул.

На тържествената церемония присъстваха и поднесоха венци и цветя кметът на Община Варна Иван Портних, заместник-областният управител Александър Николов, районни кметове, представители на военно-патриотични съюзи и граждани.

Свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата на България.

Почетният караул и Представителният духов оркестър на ВМС преминаха в тържествен марш пред паметника.

 

В периода от 22 до 24 март 2022г. кораби от Флотилия бойни и спомагателни кораби от състава на Военноморските сили провеждат предварително планирани тактически учения на море.

Корвета „Бодри“ и корвета „Решителни“ от състава на дивизион патрулни кораби плават за провеждане на тактическо учение на единичния кораб. По време на учението се отработват дейности по организиране на видовете отбрани и защити на кораба при прехода му на море, контрол на корабоплаването, стрелба по морска и въздушна цел, защита на кораба от ядрено, химическо и биологично оръжие и борба за живучест на кораба.