Обществена поръчка по ЗОП № 009/22.03.2016 г. (АОП №9051716)

Предмет: “Доставка на резервни части за корабни главни двигатели и дизелгенератори за базов миночистач “Шквал”

 

25.03.2016г. – Покана РЧ за корабни ГД ДГ

 

25.03.2016г. – Приложение 1 – Списък-РЧ-ГД

 

25.03.2016г. – Приложение 2 – Представяне на участника

 

25.03.2016г. – Приложение 3 – Декларация 47_9_ЗОП

 

25.03.2016г. – Приложение 4 – Декларация 327б_1_2 ЗОВС

 

25.03.2016г. – Приложение 5 – Декларация 56_1_6_ЗОП

 

25.03.2016г. – Приложение 6 – Декларация офшор

 

25.03.2016г. – Приложение 7 – Декларация чл. 33 конфиденциалност

 

25.03.2016г. – Приложение 8 – Пакт почтеност

 

25.03.2016г. – Приложение 9

 

25.03.2016г. – Приложение 10 – Договор

 

25.03.2016г. – Приложение 11 – Декларация 47_5_ЗОП

 

12.04.2016г. – Протокол комисия РЧ ГД и ДГ Шквал

 

 18.05.2016 г. – Договор рег. № 2531/10.05.2016 г.

 

18.05.2016 г. – изпълнена

 

30.05.2016 г. – извършено плащане за изпълнен договор 23204,00 лв. с ДДС (факт. №12/18.05.16 г.).