Обществена поръчка по ЗОП № 003/18.01.2016 г.

 

 

Предмет: “Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за военни формирования от ВМС”

 

22.01.2016 – Обявление

 

22.01.2016 – Решение

 

22.01.2016 – Документация

 

26.02.2016 – Информация за участниците в процедурата

 

09.03.2016 – Отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет “Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за военни формирования от ВМС” ще се проведе в 10.00 ч. на 10.03.2016 г. в Щаба на ВМС в гр. Варна, ул. Преслав №16.

 

Протокол_1

 

14.03.2016 г. – Отварянето на ценовите предложения-плик №3 на обществена поръчка с предмет “Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение за военни формирования от състава на ВМС” ще се проведе в 10.00 ч. на 17.03.2016 г. в Щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16.

 

21.03.2016г. – Протокол_2

 

21.03.2016г. – Решение за класиране

 

12.04.2016 г. – Договор

 

27.06.2016 – Извършени плащания по договор № 1951/07.04.2016 г. за м. май – 68393,60 лв. с ДДС.

 

27.07.2016 г. – Извършени плащания за м. юни по договор №1951/07.04.2016 г.  82056,95 лв. с ДДС.

 

19.08.2016 г. – Извършени плащания за м. юли по договор №1951/07.04.2016 г.  89018,06 лв. с ДДС.

 

20.09.2016 г. – Извършени плащания за м. август по договор №1951/07.04.2016 г.  86024,01 лв. с ДДС.

 

14.05.2018 г. – Обявл. изпъл.дог.ЧЕЗ

Публикувано на 20.01.2016 в 13:41:09