Обществена поръчка по ЗОП № 016/03.07.2015г.

 

Предмет: “Доставка на въжета, съгласно приложение №1”

 

Покана

 

Приложения

 

05.08.2015 – Протокол КВ ПК

 

27.08.2015 – Договор

 

27.08.2015 – Договор

 

27.08.2015 – Договор

 

Извършени плащания:

 

1. Сумата от 1606,00 лв. с ДДС, по договор №4577/20.08.2015 г., на основание фактура № 1000061675/18.09.2015 г. на фирма „Моникс Марин Сервиз” ООД.

 

2. Сумата от 15780,24 лв. с ДДС, по договор №4454/14.08.2015 г., на основание фактура № 4000004335/08.09.2015 г. на фирма „Вистамар” ООД.

 

3. Сумата от 5256,00 лв. с ДДС, по договор №4453/14.08.2015 г., на основание фактура № 0000008608/28.09.2015 г. на фирма „Интралинк” ООД.

Публикувано на 06.07.2015 в 10:52:21