Обществена поръчка по ЗОП № 002/13.01.2014г.

 

Предмет: Дефектация, техническо обслужване и поддръжка на РЛС “SELUX T-250” и “SELUX T-340” – 9025372

 

Покана 9025372

 

Приложение 1 към покана 9025372

 

Приложение 2 към покана 9025372

 

Приложение 3 към покана 9025372

 

Приложение 4 към покана 9025372

 

Приложение 5 към покана 9025372

 

Приложение 6 към покана 9025372

 

Приложение 7 към покана 9025372

 

Приложение 8 към покана 9025372

 

Приложение 9 към покана 9025372

 

Приложение 10 към покана 9025372

 

Договор

 

Извършено плащане по фактура от 28.04.2014 г. на стойност 4 218,00 лв. с ДДС 

 

Извършено плащане по фактура от 28.04.2014 г. на стойност 666,00 лв. с ДДС 

 

Извършено плащане по фактура от 28.04.2014 г. на стойност 1 110,00 лв. с ДДС 

 

Извършено плащане по фактура от 13.05.2014 г. на стойност 4 592,40 лв. с ДДС 

 

Извършено плащане по фактура от 06.08.2014 г.на стойност 222,00 лв. с ДДС 

 

Извършено плащане по фактура от 19.08. 2014 г. на стойност 11 110,13 лв. с ДДС 

 

Извършено плащане по фактура от 13.11.2014 г. на стойност 888,00 лв. с ДДС

 

Извършено плащане по фактура от 17.11.2015 г. на стойност 2 014,56 лв. с ДДС
 
 
Извършено плащане по фактура от 17.11.2015 г. на стойност 1 332,00 лв. с ДДС
 
 
Извършено плащане по фактура от 17.11.2015 г. на стойност 3 141,12 лв. с ДДС
 
 
Извършено плащане по фактура от 10.12.2015 г. на стойност 2 249,26лв. с ДДС
 
 
Извършено плащане по фактура от 10.12.2015 г. на стойност 10 122,46лв. с ДДС
 
 
Извършено плащане по фактура от 10.12.2015 г. на стойност 3 563,58лв. с ДДС
 
 
Извършено плащане по фактура от 10.12.2015 г. на стойност 10 444,13лв. с ДДС
Публикувано на 08.10.2014 в 20:09:26