Обществена поръчка по ЗОП № 008/22.03.2016 г.

 

Предмет – “Ремонт на портални кранове”

 

01.04.2016г. – Покана

 

01.04.2016 г. – Приложение 1

 

28.04.2016 г. – Протокол

 

Договор

 

27.06.2016 – Извършено плащане по договор №2532/10.05.2016 г. на стойност 13 348,80 лв.

Публикувано на 25.03.2016 в 15:21:04