Обществена поръчка по ЗОП № 002/04.01.2016 г.

 

 

Предмет: “Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили”

 

07.01.2016 – Покана

 

07.01.2016 – Приложение

 

29.01.2016 – Протокол

 

23.02.2016 – Договор

 

03.2016 – Извършени плащания по договор № 836/12.02.2016 г.

   – 1062,95 лв. с ДДС за м. февруари.

 

04.2016 – Извършени плащания по договор № 836/12.02.2016 г.

   – 1250,47 лв. с ДДС за м. март.

 

05.2016 – Извършени плащания по договор № 836/12.02.2016 г.

   – 326,38 лв. с ДДС за м. април.

 

06.2016 – Извършени плащания по договор № 836/12.02.2016 г.

   – 889,30 лв. с ДДС за м. май.

 

07.2016 – Извършени плащания по договор №836/12.02.2016 г.

   – 1391.64 лв. с ДДС за м. юни.

 

 

08.08. 2016 – Извършени плащания по договор 836/12.02.2016 г.

– 6418,13 лв. с ДДС за м. юли.

 

07.09. 2016 – Извършени плащания по договор 836/12.02.2016 г.

– 2005,89 лв. с ДДС за м. август.

 

07.10.2016 г. – Извършени плащания по договор 836/12.02.2016 г.

– 1982,80 лв. с ДДС за м. септември.

 

Публикувано на 06.01.2016 в 16:37:57