Обществена поръчка по ЗОП № 063/16.11.2015 г.

 

 

Предмет: Закупуване на платформа за ремонт на сграден фонд”

(АОП 9047747)

 

17.11.2015 – Покана (АОП 9047747)

 

17.11.2015 – Приложения № 1 до № 10 към покана

 

03.12.2015. – Протокол

 

04.12.2015 г. – Договор ОП 1

 

04.12.2015 г. – Договор ОП 2

 

04.12.2015 г. – Договор ОП 3

 

Извършени плащания по ОП №1 по договор № 7433/04.12.2015г.
 
 
– по фактура от 08.12.2015 г. на стойност 43 560,00 лв. с ДДС 
 
 
Извършени плащания по ОП №2 по договор № 7449/04.12.2015г. 
 
 
– по фактура от 10.12.2015 г. на стойност 26 202,00 лв. с ДДС 
 
 
Извършени плащания по ОП №3 по договор № 7430/04.12.2015г.
 
 
– по фактура от 11.12.2015 г. на стойност 4 346,40 лв. с ДДС 
 
 
Договора е приключен.
Публикувано на 16.11.2015 в 16:47:38