Обществена поръчка по ЗОП № 055/13.11.15г.

 

 

Предмет: “ДОСТАВКА НА РАБОТНО, СПЕЦИАЛНО И ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО”

(АОП 9047728)

 

17.11.2015 – Покана

 

17.11.2015 – Приложения

 

17.11.2015 – Приложения

 

23.11.2015 – Разяснение

 

02.12.2015 – Протокол

 

23.12.2015 – Договор

Публикувано на 13.11.2015 в 16:33:46