Обществена поръчка по ЗОП № 036/24.09.2015г.

 

Предмет: “Превоз на личен състав до месторабота и обратно

 

02.10.2015 – Решение

 

02.10.2015 – Обявление

 

02.10.2015 – Документация

 

02.10.2015 – Приложения

 

02.10.2015 – Технически спецификации – Приложение № 21

 

23.11.2015 – Решение промяна.

 

26.01.2016 – Протокол_№1

 

02.02.2016 – Протокол_№2

 

Съобщение: Отварянето на ценовите предложения ще се извърши в 10.00 на 10.02.2016 г. в сградата на щаба на ВМС, гр. Варна, ул. Преслав №16

 

29.02.2016 – Протокол_№3

 

29.02.2016 – Решение за класиране

 

29.02.2016 – Решение за прекратяване

 

08.04.2016 – Договор „ПЕРОТА ХОЛДИНГ” ООД

 

08.04.2016 – Договор „ПЛАДИ ТРАНСПОРТ” ООД

 

1. Извършени плащания по договор 1771/31.03.2016 г. към фирма „Перота Холдинг” ООД:

   

    1.1. м. април – 5209,92 лв. с ДДС – 07.05 2016 г;

    1.2. м. май – 4987,58 лв. с ДДС – 06.06.2016 г.;

    1.3. м. юни – 5164,42 лв. с ДДС – 07.05.2016 г.;

    1.4. м. юли – 5365,44 лв. с ДДС – 05.08.2016 г;

    1.5. м.август – 5444,93 лв. с ДДС – 09.09.2016 г; 

    1.6. м. септември – 5166, 72 лв. с ДДС – 05.10.2016 г.

 

 

2. Извършени плащания по договор 1750/29.03.2016 г. към фирма „Плади Транспорт” ООД:

    2.1. м. април – 1248,07 лв. с ДДС – 07.05 2016 г;

    2.2. м. май – 1248,07 лв. с ДДС –  06.06.2016 г.;

    2.3. м. юни – 1445,14 лв. с ДДС – 07.05.2016 г.;

    2.4. м. юли – 1379,45 лв. с ДДС – 05.08.2016 г;

    2.6. м. август – 1510, 82 лв. с ДДС – 09.09.2016 г;

    2.7. м. септември – 1313,76 лв. с ДДС – 05.10.2016 г.

 

Обявления

 

 

 

Публикувано на 01.10.2015 в 14:05:22