70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОТРЯД ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ

  • Снимка 1
  • Снимка 2
  • Снимка 3
  • Снимка 4
  • Снимка 5
  • Снимка 6
  • Снимка 7