Обществена поръчка по ЗОП № 035/08.09.2015 г.

 

 

Предмет: “Доставка на резервни части за корабни дизелгенератори”

 

09.09.2015 – Покана (АОП № 9045772) и приложения

 

08.10.2015 – Протокол

 

17.11.2015 – Договор

 

– Извършено плащане за изпълнен договор през м. октомври 2015 г. по фактура на стойност 19980,08 лв. с ДДС.

 


  Приключена

Публикувано на 09.09.2015 в 16:14:50