Обществена поръчка по ЗОП № 031/21.08.2015г.

 
Предмет: „Възстановяване на изразходвания технически ресурс на носова и кърмова климатична
установка на фрегата „Дръзки”

31.08.2015 - Покана (АОП 9045357) и приложения


11.09.2015 - Протокол


04.09.2015 - Договор


- Извършено плащане за изпълнен договор през м. октомври 2015 г. по фактура на стойност 33943.80 лв. с ДДС.


Приключена

				
Публикувано на 26.08.2015 в 16:05:56