Обществена поръчка по ЗОП № 027/06.08.2015г.

 

Предмет: Възстановяване на изразходвания технически ресурс на котли”

 

04.09.2015 – ПОКАНА

 

04.09.2015 – Приложения

 

04.09.2015 – Техническа спецификация

 

04.09.2015 – Техническа спецификация

 

28.09.2015 – Протокол

 

06.10.2015 – Договор

 

23.10.2015 – Договор

 

Извършени плащания по ОП №2 по договор № 5521/06.10.2015 г.:
 
 
– по фактура от 02.12.2015 г. на стойност 9 816,00 лв. с ДДС 
 
 
– по фактура от 02.12.2015 г. на стойност 1 560,00 лв. с ДДС 
 
 
– по фактура от 02.12.2015 г. на стойност 576,00 лв. с ДДС 
 
 
Договора е приключен.
 
 
Извършени плащания по ОП №1 по договор № 6112/23.10.2015г.
 
 
– по фактура от 02.12.2015 г. на стойност 8 328,00 лв. с ДДС 
 
 
Договора е приключен.
 
05.11.2015 г. – приключена.
Публикувано на 18.08.2015 в 09:33:58