Обществена поръчка по ЗОП № 004/27.02.2015

 

Предмет: Превоз на личен състав на в.ф. 54950 гр. Бургас до месторабота и обратно

Предварително обявление

Oбявление

Документация

Техническа спецификация

Техническа спецификация – изменение

Решение

Протокол – 10.08.2015 г.

Съобщение: В 10.00 ч. на 06.08.2015 г. в сградата на Щаба на ВМС публично ще се отварят офертите на участниците в обществената поръчка

Съобщение: В 11.00 ч. на 12.08.2015 г. в Щаба на ВМС ще бъдат публично отворени ценовите предложения на участниците в обществена поръчка “Превоз на личен състав на в.ф. 54950 гр. Бургас до месторабота и обратно.

07.09.2015 – Протокол

07.09.2015 – Решение за класиране

На 30.10.2015 г. на основание сключени договори и внесена гаранция за изпълнение е освободена гаранцията за участие на фирма “М-БУС” ООД и фирма “София Франс Ауто-Бургас” ООД.

03.11.2015 – Договор

03.11.2015 – Договор

02.2016 – Извършени плащания по договор:

1. № 6161/26.10.2015 г. със „София Франс Ауто-Бургас” ООД за м. януари – 2191,08 лв. с ДДС;

2. № 6162/26.10.2015 с „М-БУС” ООД за м. януари – 58273,92 лв. с ДДС.

03.2016 – Извършени плащания по договор:

1. № 6161/26.10.2015 г. със „София Франс Ауто-Бургас” ООД за м. февруари – 2049,72 лв. с ДДС;

2. № 6162/26.10.2015 с „М-БУС” ООД за м. февруари – 59851,68 лв. с ДДС.

04.2016 – Извършени плащания по договор:

1. № 6161/26.10.2015 г. със „София Франс Ауто-Бургас” ООД за м. март – 2191,08 лв. с ДДС;

2. № 6162/26.10.2015 с „М-БУС” ООД за м. март – 65265,12 лв. с ДДС.

05.2016 – Извършени плащания по договор:

1. № 6161/26.10.2015 г. със „София Франс Ауто-Бургас” ООД за м. април – 2120,40 лв. с ДДС;

2. № 6162/26.10.2015 с „М-БУС” ООД за м. април – 57897,60 лв. с ДДС.

06.2016 – Извършени плащания по договор:

1. № 6161/26.10.2015 г. със „София Франс Ауто-Бургас” ООД за м. май – 2191,08 лв. с ДДС;

2. № 6162/26.10.2015 с „М-БУС” ООД за м. януари – 57780,96 лв. с ДДС.

07.2016 – Извършени плащания по договор:

1. 6161/26.12015 г. към фирма „София Франс Ауто Бургас” ООД м. юни – 2120,40 лв. с ДДС.

2. 6162/26.10.2015 г. г. към фирма „М-Бус” ООД за м. юни – 63783,36 лв. с ДДС.

08.2016 – Извършени плащания по договор:

1. 6161/26.12015 г. към фирма „София Франс Ауто Бургас” ООД м. юли – 2191,08 лв. с ДДС.

2. 6162/26.10.2015 г. г. към фирма „М-Бус” ООД за м. юли – 62135,52 лв. с ДДС.

09.2016 г. – Извършени плащания по договор:

1. 6161/26.12015 г. към фирма „София Франс Ауто Бургас” ООД м. август – 2191,08 лв. с ДДС.

2. 6162/26.10.2015 г. г. към фирма „М-Бус” ООД за м. август – 66490,08 лв. с ДДС.

 

29.12.2017 г. – Доп.спор.СФА

 

29.12.2017 г. – Доп.спор.М-БУС

 

29.12.2017 г. – обявл.удл.срокСФА

 

29.12.2017 г. – обявл. удъл.ср М-БУС

 

07.03.2018 г. – Обяв. изпъл дог. ОП-1

 

08.01.2018 г. – Обявл.изпъл.дог. ОП-2

 

07.03.2018 г. – Обяв.изпъл.дог ОП-3

 

 

Публикувано на 27.02.2015 в 09:33:22