Обществена поръчка по ЗОП № 015/29.05.2014г.

 

Предмет: Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни средства – 9030507

 

Покана 9030507

 

Приложение 1 към покана 9030507

 

Приложение 2 към покана 9030507

 

Приложение 3 към покана 9030507

 

Приложение 4 към покана 9030507

 

Приложение 5 към покана 9030507

 

Приложение 6 към покана 9030507

 

Приложение 7 и 8 към покана 9030507

 

Приложение 9 към покана 9030507

 

Приложение 10 към покана 9030507

 

Договор

 

Извършено плащане на стойност 14290,20 лв.с ДДС  за м. октомври 2014 г.

 

Извършено плащане по фактура на стойност 14023,70 лв.с ДДС за м. декември 2014 г.

 

Извършено плащане за м. юни по фактури на обща стойност 5204,20 с ДДС

 

2015 г.

 

– Извършено плащане през м. октомври 2015 г. по фактури на стойност 11468,90 лв. с ДДС.

 

– Извършено плащане през м. декември 2015 г. по фактури на стойност 11254,60 лв. с ДДС.

 

Приключена

Публикувано на 08.10.2014 в 20:18:38