Обществена поръчка по ЗОП № 128/13.12.2013г.

 

Предмет: Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили – 9024369

 

Покана 9024369

 

Приложение 1 към покана 9024369

 

Приложение 2 към покана 9024369

 

Приложение 3 към покана 9024369

 

Приложение 4 към покана 9024369

 

Приложение 5 към покана 9024369

 

Приложение 6 към покана 9024369

 

Приложение 7 към покана 9024369

 

Приложение 8 към покана 9024369

 

Приложение 9 към покана 9024369

 

Договор

 

Извършени плащания по договор №704/05.02.2014 г. за м. октомври 2014 г. – 1032,39 лв. с ДДС. (хиляда тридесет и два лв. 39 ст.).

 

 Извършени плащания по договор №704/05.02.2014 г. за м. ноември 2014 г. – 1745,17 лв. с ДДС. (хиляда седемстотин четиридесет и пет лв. 17 ст.).

 

Извършени плащания по договор №704/05.02.2014 г. за м. декември 2014 г. – 1611,28 лв. с ДДС. (хиляда шестстотин и единадесет лв. 28 ст.)

 

Извършени плащания по договор №704/05.02.2014 г. за м. януари 2015 г. – 792,36 лв. с ДДС. (седемстотин деветдесет и два лв. 36 ст.)

 

Извършени плащания по договор №704/05.02.2014 г. за м. февруари 2015 г. – 2208,38 лв. с ДДС. (две хиляди двеста и осем лв. и 38 ст.)

 

Извършени плащания по договор №704/05.02.2014 г. за м. март 2015 г. – 2131,74 лв. с ДДС. (две хиляди сто тридесет и един лв. и 38 ст.)

 

Извършени плащания по договор № 704/05.02.2014 г. за м. април 2015 г. – 2021,10 лв. с ДДС. (две хиляди двадесет и един лв. и 10 ст.)

 

Извършени плащания по договор № 704/05.02.2014 г. за м. май  2015 г. –  1673,38 лв. с ДДС. (хиляда шестстотин седемдесет и три лв. и 38 ст.)

 

Извършени плащания по договор №704/05.02.2014 г. за м. юни  2015 г. –  200,93 лв. с ДДС. (двеста лв. и 93 ст.)

 

Извършени плащания по договор № 704/05.02.2014 г. за м. юли  2015 г. –  1250,03 лв. с ДДС (хиляда двеста и петдесет лв. и 03 ст.).

 

Извършени плащания по договор № 704/05.02.2014 г. за м. август  2015 г. –  5573,74 лв. с ДДС (пет хиляди петстотин седемдесет и три лв. и 74 ст.).

 

Извършени плащания по договор №704/05.02.2014 г. за м. септември  2015 г. –  1336,95 лв. с ДДС (хиляда триста тридесет и шест лв. и 95 ст.).

 

Извършени плащания по договор № 704/05.02.2014 г. за м. октомври 2015 г. – 979,41 лв. с ДДС (деветстотин седемдесет и девет лв. 41 ст.).

 

Извършени плащания по договор № 704/05.02.2014 г. за м. ноември 2015 г. – 1418,71 лв. с ДДС (хиляда четиристотин и осемнадесет лв. 71 ст.).

 

Извършени плащания по договор №704/05.02.2014 г. за м. декември е 2255,36 лв. с ДДС (две хиляди двестапетдесет и пет лв. 36 ст.).

 

31.01.2016 г. – приключена

Публикувано на 08.10.2014 в 20:07:07