ПРЕПОРЪКИ ЗА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ НА НАТО