40 ГОДИНИ ОТ ВДИГАНЕТО НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛАГ НА БАЗОВ МИНОЧИСТАЧ „БРИЗ“