УЧЕНИЕТО „БРИЗ 2021” ПРОДЪЛЖАВА С ПРЕДПОХОДНА ПОДГОТОВКА НА КОРАБИТЕ И ПРОТОКОЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ