БАТАЛЬОНЪТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЩАБА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НАВЪРШИ 55 ГОДИНИ