ПРЕПОРЪКИ ЗА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ НА НАТО

Mar 17

На картата са изобразени навигационните предупреждения, в сила на 17 март 2022 г., които са издадени от Испанската хидрографска служба NAVAREA COORD III:

Източник: Испанска хидрографска служба (Instituto Hidrográfico de la Marina, IHM)

Рискът от косвени щети или директни удари върху кораби от гражданското корабоплаване в северозападната част на Черно море е определен като МНОГО ВИСОК. Съществуват силни индикатори, че интензивността на военните операции покрай украинското черноморско крайбрежие и в Одеския залив нараства.

Висок е рискът от заглушаване на GPS и комуникационни сигнали, създаване на лъжливи AIS излъчвания, електронни смущения и кибератаки. Не се изключва възможността за атаки и отклонения на кораби в района.

Навигационни предупреждения за опасни райони за корабоплаване, в това число и райони с минна опасност са обявени от NAVAREA COORDINATOR III, отговорен за излъчването на навигационни предупреждения за Черно и Азовско морета.

Актуален списък с действащите навигационни предупреждения може да се види на линк:

https://armada.defensa.gob.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_radioavisos_en.html

Към 17 март 2022 година те са:

– NAVAREA III 0096/22 (ЧЕРНО МОРЕ), ВОЕННОМОРСКИ УЧЕНИЯ, ОТ 01 ДО 31 MAR 22, ОТ 0500 ДО 1700 UTC ЕЖЕДНЕВНО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НЕДЕЛНИТЕ ДНИ;

– NAVAREA III 0092/22 (ЧЕРНО МОРЕ) – СЕВЕРОЗАПАДНА ЧАСТ – ПОРАДИ МИННА ОПАСНОСТ КОРАБОПЛАВАНЕТО В РАЙОНА Е ЗАБРАНЕНО ДО ПО-НАТАТЪШНО ИЗВЕСТИЕ;

– NAVAREA III 0093/22 (ЧЕРНО МОРЕ), ЗОНА С РИСК ПОРАДИ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ЧЕРНО МОРЕ НА СЕВЕР ОТ ПАРАЛЕЛ 45-21N;

Навигационните предупреждения са достъпни във връзката:

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaihm1/prefLang-en/02ProductosServicios–02NAVAREAS

NAVAREA COORDINATOR III Contact Information: Address: Director del Instituto Hidrográfico de la Marina Instituto Hidrográfico de la Marina Plaza San Severiano, 3 11007 Cádiz Spain Contact details: NAVAREA III Coordinator: Head of Navigational Section Tel: / +34 956 59 93 99 / +34 956 59 94 09 avisosihm@fn.mde.es; ihmesp@fn.mde.es

Корабоводителите да се уверят, че Автоматичната идентификационна система (АИС) излъчва постоянно задължително въведените данни (освен ако капитанът на кораба не счита, че работата ѝ може да застраши сигурността или безопасността на кораба или когато е неизбежен инцидент) в съответствие с изискванията на „Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море и да следят комуникацията в УКВ радио канал 16 от МПС.

За да се избегне случайно включване, се препоръчва да се поддържа AIS сигнал, съдържащ основна информация за идентификация. Моля, докладвайте всеки инцидент на Центъра за търговско корабоплаване на НАТО (NSC) по имейл на: info@shipping.nato.int.

Забележка: Гореспоменатата информация е базирана на излъчванията на Word-wide Navigational Warning Service (WWNWS).

Източник: NATO SHIPPING CENTRE 2022, RISK OF COLLATERAL DAMAGE IN THE NORTH WESTERN BLACK SEA, published on 17 March 2022, https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/-2022/risk-of-collateral-damage-in-the-north-western-black-sea-2