Проверка на данни и резултати от участие в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

Mar 07

За проверка на персоналните Ви данни и резултатите от участието Ви в конкурса за ВМС, следва да въведете състезателния си номер и ЕГН в съответните полета на формата, в съответствие с публикуваните списъци, след което трябва да изберете бутона “Проверка”.

При забелязани несъответствия, моля звънете на телефоните за контакт в Командването на ВМС: 052/552104, 052/552109 и 052/552095.


За проверка на данни и резултати, въведете:
Състезателен номер: и ЕГН: