Обществена поръчка по ЗОП № № 060/13.11.2015 г.

 

 

Предмет: “Доставка на уплътнен дървен материал и строителни материали от дървесина”

 

17.11.2015 – Покана

 

17.11.2015 – Приложения

 

03.12.2015 – Протокол

 

04.12.2015 – Договор

 

04.12.2015 – Договор

 

Извършени плащания, както следва:

1. По договор №7363/03.12.2015 г. – 14995,74 лв. на основание фактура № 0000017405/10.12.2015 г.

2. По договор №7362/03.12.2015 г.:

    2.1. 4404,48 лв. на основание фактура №5000124053/08.12.2015 г.;

    2.2. 6080,28 лв. на основание фактура №5000124054/08.12.2015 г.;

    2.3. 3884,78 лв. на основание фактура №5000124045/08.12.2015 г.;

    2.4. 1082,42 лв. на основание фактура №5000124052/08.12.2015 г.;

    2.5. 353,28 лв. на основание фактура №5000124179/10.12.2015 г.;

    2.6. 2924,64 лв. на основание фактура №500012418010.12.2015 г.;

    2.7. 17154,24 лв. на основание фактура №0000129925/10.12.2015 г.;

    2.8. 17833,09 лв. на основание фактура №5000129926/10.12.2015 г.;

Публикувано на 17.11.2015 в 15:34:40