Обществена поръчка по ЗОП № 056/13.11.15г.

 

 

Предмет: “УРЕДИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКИ УРЕДИ

 

 

И ОБОРУДВАНЕ” (АОП 9047730)

 

17.112015 – Покана

 

17.11.2015 – Приложения

 

17.11.2015 – Приложения

 

17.11.2015 – Техническа спецификация

 

02.12.2015 – Протокол

 

23.12.2015 – Договор

 

Плащане по Договор № 7435/04.12.2015 г:

–         46410,00 лв. (четиридесет и шест хиляди четиристотин и десет лв.) по ф-ра № 1300002528/08.12.2015 г.

–         29940,00 лв. (двадесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет лв.) по ф-ра № 1300002528/08.12.2015 г.

Публикувано на 13.11.2015 в 16:35:42