Обществена поръчка по ЗОП № 050/13.11.2015г.

 

 

Предмет: “ДОСТАВКА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ” АОП № 9047673

 

16.11.2015 – Покана

 

16.11.2015 – Приложения

 

16.11.2015 – Приложения

 

30.11.2015 – Протокол

 

04.12.2015 – Договор

 

Плащане по Договор № 7242/01.12.2015 г:

–         16180,80 лв. (шестнадесет хиляди сто и осемдесет  лв. и 80 ст.) по ф-ра № 5000005823/11.12.2015 г.

–         4693,20 лв. (четири хиляди шестотин деветдесет и три лв. и 20 ст) по ф-ра № 5000005824/11.12.2015 г.

Публикувано на 13.11.2015 в 09:33:51