Обществена поръчка по ЗОП № 044/14.10.2015г.

 

 

Предмет: Закупуване на специално работно облекло

 

22.10.2015 – Покана

 

22.10.2015 – Приложения

 

22.10.2015 – Декларации

 

09.11.2015 – Протокол

 

04.12.2015 – Договор

 

Плащане по Договор № 7057/27.11.2015 г:

–         2976,00 лв. (две хиляди деветстотин седемдесет и шест  лв.) по ф-ра № 1000093991/04.12.2015 г.

–         8928,00 лв. (осем хиляди деветстотин двадесет и осем лв.) по ф-ра № 1000094197/08.12.2015 г.

Публикувано на 15.10.2015 в 13:24:24