Обществена поръчка по ЗОП № 028/12.08.2015г.

 

Предмет: „Техническо обслужване и ремонт на радиолокационни станции”

 

16.09.2015 – Покана (АОП 9045983)

 

16.09.2015 – Приложение № 1 Техническа спецификация с № ТС А91.1352.12-УСВЦ

 

16.09.2015 – Приложения от № 2 до № 12 към Покана

 

09.10.2015 – Протокол

 

19.11.2015 – Договор

 

Извършени плащания по договор № 6780/19.11.2015г.:
 
 
– по фактура от 10.12.2015 г. на стойност 4 488,00 лв. с ДДС
 
 
– по фактура от 10.12.2015 г. на стойност 5 772,00 лв. с ДДС
Публикувано на 16.09.2015 в 08:52:49