Обществена поръчка по ЗОП № 030/20.08.2015г.

 

Предмет: “Закупуване на специално работно облекло и индивидуални предпазни средства за безопасни условия на труд”

 

31.08.2015 – Покана

 

31.08.2015 – Приложения

 

01.09.2015 – Разяснение по постъпило запитване

 

02.09.2015 – Разяснение по постъпило запитване

 

23.09.2015 – Протокол

 

09.10.2015 – Договор

 

Плащане по Договор № 5520/06.10.2015 г:

–         5891,30 лв. (пет хиляди осемстотин деветдесет и един  лв. и 30 ст.) по ф-ра № 0000009735/01.12.2015 г.

–         6295,20 лв. (шест хиляди двеста деветдесет и пет лв. и 20 ст) по ф-ра № 00000010132/01.12.2015 г.

Публикувано на 24.08.2015 в 11:04:29